intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - GV. Đào Lan Phương

Chia sẻ: Dshgfdcxgh Dshgfdcxgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

252
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp nhằm trình bày về doanh nghiệp và hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đối tượng và nội dung của quản lý tài chính doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - GV. Đào Lan Phương

 1. GV: Đào Lan Phương Khoa: Kinh tế & QTKD
 2. Phương pháp đánh giá  Chuyên cần: 20%  Kiểm tra giữa kỳ: 20%  Thi hết môn : 60%
 3. Tài liệu tham khảo  Giáo trình TCDN – HVTC  Trang web kinh tế  www.tailieu.vn  Taichinhdoanhnghiep.ln@gmail.com Mật khẩu: k53,dhln
 4. Nội dung chương trình  Tổng quan TCDN  Vốn kinh doanh của DN  Quản lý tài chính ngắn hạn của DN  Đầu tư dài hạn của DN  Cổ tức của công ty cổ phần  Kế hoạch hóa và phân tích TCDN  Giải pháp TC trong trường hợp đặc biệt
 5. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  Tổng số tiết: 4  Lý thuyết : 4  Bài tập, thảo luận : 0
 6. NỘI DUNG 1.1. DN và hoạt động tài chính của DN 1.2. Đối tượng và nội dung của quản lý TCDN 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý TCDN
 7. 1.1. Doanh nghiệp và hoạt động tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Doanh nghiệp. 1.1.2. Hoạt động tài chính của DN. 1.1.3. Vai trò của tài chính DN.
 8. 1.1.1. Doanh nghiệp Khái niệm: DN là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
 9. Phân loại doanh nghiệp  Theo quy mô  Theo ngành nghề, lĩnh vực  Theo đặc điểm sở hữu  Theo góc độ cung cầu về vốn  Theo góc độ giới hạn trách nhiệm  Theo hình thức tổ chức.
 10. Phân loại theo quy mô  DN vừa và nhỏ  DN lớn
 11. Theo ngành nghề, lĩnh vực  DN ngành công nghiệp  DN ngành nông nghiệp  DN ngành xây dựng  DN ngành dịch vụ  DN thương mại….
 12. Theo đặc điểm sở hữu  DN Nhà nước  DN tư nhân  DN có vốn đầu tư nước ngoài  DN liên doanh
 13. Theo góc độ cung cầu về vốn  DN tài chính  DN phi tài chính
 14. Theo góc độ giới hạn trách nhiệm  DN chịu trách nhiệm hữu hạn  Dn chịu trách nhiệm vô hạn
 15. Theo hình thức tổ chức  Doanh nghiệp tư nhân  Công ty hợp danh  Công ty cổ phần  Công ty TNHH  Ngoài ra còn hình thức nhóm công ty
 16. 1.1.2 Hoạt động tài chính của DN -Đ.tượng LĐ Hàng hóa -Sức LĐ Tiền hàng Dịch vụ -Công cụ LĐ Đầu vào Đầu ra Đầu ra
 17. Khái niệm Là các hoạt động có liên quan đến việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ. Gồm các hoạt động tài trợ và đầu tư, quản lý và bảo toàn vốn, phân tích và dự báo nhu cầu tài chính của doanh nghiệp.
 18. Các quan hệ tài chính nảy sinh  Qh tài chính giữa DN với Nhà nước  Qh tài chính với các chủ thể kinh tế khác  Qh tài chính với các tổ chức xã hội  Qh tài chính trong nội bộ DN  Qh tài chính với nước ngoài…
 19. Khái niệm tài chính DN Là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.
 20. 1.1.3 Vai trò của TCDN  Huy động vốn đảm bảo kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn cho các hoạt động của DN.  Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN.  Là công cụ hữu ích để kiểm soát tình hình kinh doanh của DN.  Là đòn bẩy kích thích và điều tiết kinh doanh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2