intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
133
lượt xem
22
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Tài chính quốc tế Chương 5 Thị trường ngoại hối trình bày về tổng quan về thị trường tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối. Các chủ thể tham gia vào hoạt động của thị trường tài chính quốc tế và cấu trúc của thị trường tài chính quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

 1. ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Hà nội, 08/2013 ThS. Phan Thị Thanh Hương Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 2. Nội Dung Nghiên Cứu 1. Tổng quan về thị trường tài chính quốc tế 2. Thị trường ngoại hối Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 3. 1. Tổng quan về thị trường tài chính quốc tế  Khái niệm và vai trò của thị trường tài chính quốc tế  Các chủ thể tham gia vào hoạt động của thị trường tài chính quốc tế  Cấu trúc của thị trường tài chính quốc tế Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 4. 1. Tổng quan về thị trường tài chính quốc tế  Khái niệm Những nơi diễn ra các hoạt động mua và bán vốn của ngưòi cư trú và không cư trú  Vai trò  Là kênh rất quan trọng giao lưu và đáp ứng nhu cầu khác nhau về vốn đối với tất cả các chủ thể của nước phát triển và các nước đang phát triển  Tác động đến lượng vốn đầu tư của các nước tham gia, do vậy tác động đến nhịp độ tăng trưởng kinh tế của mỗi nước và nền kinh tế thế giới  Điều tiết sử dụng và nâng cao hiệu quả các nguồn lực tài chính  Thúc đẩy hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 5. 1. Tổng quan về thị trường tài chính quốc tế Các chủ thể tham gia  Các chủ thể của nền kinh tế của các nước bao gồm: Chính phủ, Các doanh nghiệp: Các công ty đa quốc gia (MNCs) Các trung gian tài chính Các cá nhân  Các tổ chức quốc tế: IMF, WB, ADB, v.v…  Các tổ chức xã hội, v.v… Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 6. 1. Tổng quan về thị trường tài chính quốc tế Cấu trúc của thị trường tài chính quốc tế  Thị trường tiền tệ quốc tế - Thị trường ngoại hối: Những nơi chuyển giao những khoản vốn có thời hạn ngắn, thanh khoản cao đáp ứng nhu cầu về khả năng thanh toán  Thị trường vốn quốc tế - Thị trường trái phiếu và cổ phiếu quốc tế: đáp ứng nhu cầu đầu tư quốc tế của các chủ thể khác nhau Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 7. 2. Thị trường ngoại hối  Khái niệm thị trường ngoại hối  Vai trò của thị trường ngoại hối  Các chủ thể tham gia  Cấu trúc của thị trường ngoại hối  Quản lý hoạt động của thị trường ngoại hối Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 8. 2. Thị trường ngoại hối Khái niệm thị trường ngoại hối  Ngoại tệ và ngoại hối  Khái niệm về thị trường ngoại hối theo nghĩa hẹp: Là nơi diễn ra các hoạt động mua và bán ngoại tệ  Bản chất của thị trường ngoại hối là thị trường tiền tệ quốc tế Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 9. 2. Thị trường ngoại hối Vai trò của thị trường ngoại hối  Cọ sát cung và cầu về ngoại tệ, thoả mãn nhu cầu khác nhau về ngoại tệ đáp ứng nhu cầu về khả năng thanh toán, hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh ngoại tệ và bằng ngoại tệ  Cơ sở hình thành và điều tiết tỷ giá  Công cụ điều tiết sự di chuyển của các luồng vốn ngắn hạn bằng ngoại tệ Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 10. 2. Thị trường ngoại hối Các chủ thể tham gia hoạt động của thị trường ngoại hối  Các đối tượng khách hàng  Các trung gian tài chính: Các sàn giao dịch, các ngân hàng thương mại và thể chế trung gian tài chính khác  Các cơ quan quản lý của nhà nước  Các nhà môi giới tự do  Các nhà đầu cơ ngoại tệ Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 11. 2. Thị trường ngoại hối Cấu trúc của thị trường ngoại hối Căn cứ vào sự Căn cứ vào tính can thiệp của chất giao dịch Nhà nước Thị trường Thị trường phi chính Thị trường Thị trường chính thức thức giao ngay phái sinh Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 12. 2. Thị trường ngoại hối Thị trường giao ngay -Thị trường giao ngay là nơi diễn ra các giao dịch giao ngay. Tỷ giá giao ngay Giao dịch Thời điểm ký kết hợp đồng: hiện tại giao ngay Thời điểm thanh toán: trong hai ngày làm việc Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 13. 2. Thị trường ngoại hối Thị trường giao ngay Nghiệp vụ mua bán giao ngay Giao dịch trên thị Short – celling (bán trường giao khống) ngay Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch giá Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 14. 2. Thị trường ngoại hối Nghiệp vụ mua bán giao ngay  Đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho khách hàng thời điểm hiện tại  Khách hàng mua bán lẻ: doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cá nhân  Mua theo giá bán, bán theo giá mua của ngân hàng Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 15. 2. Thị trường ngoại hối Nghiệp vụ short selling Nhà đầu tư kỳ vọng giá ngoại tệ giảm Bán ngoại tệ thời điểm hiện tại Mua lại trong tương lai Ví dụ: Nhà đầu tư A có 10.000 USD Tỷ giá giao ngay: USD/CHF = 1,2025. A kỳ vọng USD giảm giá trong tương lai. Thời điểm hiện tại: Bán 10.000 USD/CHF và sẽ mua lại trong tương lai nếu giá USD giảm. Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 16. 2. Thị trường ngoại hối Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch giá Nhà đầu tư Mua ở nơi có Bán ở nơi có Hưởng chênh giá thấp giá cao lệch giá Acbit giản đơn Acbit phức tạp Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 17. 2. Thị trường ngoại hối Acbit giản đơn Ngân hàng A Ngân hàng B Tỷ giá mua NZD Tỷ giá bán NZD Tỷ giá mua NZD Tỷ giá bán NZD 0,635 $ 0,640$ 0,645$ 0,65$ Nhà đầu tư: Mua NZD/USD tại ngân hàng A theo tỷ giá bán = 0,640 USD, sau đó bán NZD/USD tại ngân hàng B theo tỷ giá mua = 0,650 USD. Như vậy nhà đầu tư đã có lợi nhuận 0,01USD/NZD. Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân 17
 18. 2. Thị trường ngoại hối Acbit phức tạp Thị trường Cặp đồng tiền Tỷ giá mua/bán Thị trường Anh GBP/USD 1,60/1,61 Thị trường Mỹ MYR/USD 0,200/0,201 Thị trường Malaysia GBP/MYR 8,10/8,20 Nhà đầu tư có 10.000 USD. Hãy thực hiện kinh doanh cho nhà đầu tư Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân 18
 19. 2. Thị trường ngoại hối Acbit phức tạp Bước 2 Bước 1 So sánh GBP/MYR trên hai thị Tính GBP/MYR trên thị trường trường Anh, Mỹ và GBP/MYR Anh và Mỹ trên thị trường Malaysia: So GBP/MYR (A&M) Bán GBP/MYR trên thị trường Malaysia => Bán MYR/USD trên thị trường Mỹ Nhà đầu tư có lãi: 62,1116 USD. Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân 19
 20. 2. Thị trường ngoại hối Thị trường phái sinh Hợp đồng kỳ hạn (forward) Hợp đồng tương lai Giao dịch (future) trên thị trường phái Hợp đồng quyền chọn sinh (option) Hợp đồng hoán đổi (swap) Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2