intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
214
lượt xem
51
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài giảng Tài chính quốc tế Chương 6 Thị trường vốn quốc tế nhằm giúp sinh viên hiểu về thị trường vốn quốc tế: vai trò, đặc điểm, cấu trúc và hoạt động, các công cụ và nguyên tắc hoạt động trên thị trường trái phiếu quốc tế, nguyên tắc hoạt động của thị trường cổ phiếu quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

 1. ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ ThS. Phan Thị Thanh Hương Hà nội, tháng 09/2013 1
 2. Thị trường vốn quốc tế Mục tiêu  Hiểu về thị trường vốn quốc tế: vai trò, đặc điểm, cấu trúc và hoạt động  Các công cụ và nguyên tắc hoạt động trên thị trường trái phiếu quốc tế.  Nguyên tắc hoạt động của thị trường cổ phiếu quốc tế. 2
 3. Thị trường vốn quốc tế 6.1. Khái quát về thị trường vốn quốc tế 6.2. Thị trường trái phiếu quốc tế 6.3. Thị trường cổ phiếu quốc tế 3
 4. Thị trường vốn quốc tế 6.1 Khái quát về thị trường vốn quốc tế • Nơi thực hiện chuyển giao hay mua Khái bán vốn với thời hạn trên một năm giữa những chủ thể cư trú và không cư niệm trú • Chủ thể: Chính phủ, công ty đa quốc Đặc gia, ngân hàng thương mại lớn và tổ chức quốc tế. điểm • Mục đích: đầu tư phát triển dài hạn 4
 5. Thị trường vốn quốc tế Ví dụ sự tham gia của Chính Phủ Hy Lạp vào thị trường vốn QT 5
 6. Thị trường vốn quốc tế Barclays Group 6
 7. Thị trường vốn quốc tế Giá trị CP+TP phát hành theo ngành 2012 7
 8. Thị trường vốn quốc tế 6.1 Khái quát về thị trường vốn quốc tế • Nơi thực hiện chuyển giao hay mua bán Khái vốn với thời hạn trên một năm giữa những chủ thể cư trú và không cư trú niệm • Chủ thể: Chính phủ, công ty đa quốc gia, Đặc ngân hàng thương mại lớn và tổ chức quốc tế. điểm • Mục đích: đầu tư phát triển dài hạn 8
 9. Thị trường vốn quốc tế Kỳ hạn trái phiếu toàn cầu 9
 10. Thị trường vốn quốc tế 6.1 Khái quát về thị trường vốn quốc tế Cấu trúc và hoạt động – Theo cách thức giao dịch GD tập trung Các trung tâm tài chính QT GD phi tập trung 10
 11. Thị trường vốn quốc tế New York Stock Exchange 11
 12. Thị trường vốn quốc tế 6.1 Khái quát về thị trường vốn quốc tế Cấu trúc và hoạt động – theo loại hàng hóa Thị trường trái phiếu Các trung tâm tài chính QT Thị trường cổ phiếu 12
 13. Thị trường vốn quốc tế 6.2. Thị trường trái phiếu quốc tế Khái niệm và vai trò Các công cụ trên thị trường trái phiếu quốc tế Sự tham gia vào thị trường trái phiếu của các nước 13
 14. Thị trường vốn quốc tế 6.2 Khái niệm thị trường trái phiếu quốc tế 6.2.1 Khái niệm: o Là nơi mua bán trái phiếu giữa các chủ thể cư trú và không cư trú o Phân biệt thị trường trái phiếu nước ngoài và trái phiếu Châu Âu Thị trường trái phiếu Thị trường nước trái phiếu ngoài Châu Âu 14
 15. Thị trường vốn quốc tế Trái phiếu phát hành trong nước và nước ngoài 15
 16. Thị trường vốn quốc tế Trái phiếu phát hành theo vùng 16
 17. Thị trường vốn quốc tế 6.2.1.1 Các chủ thể phát hành trái phiếu quốc tế Các - Chính phủ doanh các nước: - Chính nghiệp quyền các lớn địa phương Các tổ chức quốc tế: WB; IMF và EIB 17
 18. Thị trường vốn quốc tế 6.2.1.2 Các chủ thể đầu tư trái phiếu quốc tế Khu vực tư nhân • Cá nhân • Doanh nghiệp • Định chế tài chính Khu vực công cộng • Ngân hàng TW, Chính phủ các nước, các tổ chức QT các nước cũng tham gia đầu tư trái phiếu Chính phủ các nước khác 18
 19. Thị trường vốn quốc tế Trái phiếu đầu tư vào các ngành 19
 20. Thị trường vốn quốc tế Đồng tiền sử dụng trong phát hành trái phiếu 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2