Bài giảng Tài chính tiền tệ (Ths.Vũ Quang Kết) - Chương 4: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
25
lượt xem
3
download

Bài giảng Tài chính tiền tệ (Ths.Vũ Quang Kết) - Chương 4: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các ngân hàng thương mại lạm dụng khả năng phát hành giấy bạc ngân hàng, các mẫu giấy bạc của các ngân hàng thương mại không đồng nhất. Để biết thêm mời các bạn tham khảo nội dung chương 4.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính tiền tệ (Ths.Vũ Quang Kết) - Chương 4: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

  1. Khái quát về NHTW Hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường CHƯƠNG IV Ngân hàng trung ương NGÂN HÀNG Ngân hàng trung gian: TRUNG ƯƠNG + Ngân hàng thương mại VÀ CHÍNH + Ngân hàng đặc biệt SÁCH TIỀN TỆ + Ngân hàng tiết kiệm Các tổ chức trung gian tín dụng khác Giảng viên VŨ QUANG KẾT 1 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 2 Khái quát về NHTW Khái quát về NHTW Lý do ra đời ngân hàng trung ương Khái niệm ngân hàng trung ương Các ngân hàng thương mại lạm dụng khả Ngân hàng trung ương là một định chế công cộng, thực hiện chức năng độc năng phát hành giấy bạc ngân hàng quyền phát hành tiền, là ngân hàng Các mẫu giấy bạc của các ngân hàng thương của các ngân hàng, ngân hàng của chính phủ và chịu trách nhiệm trong mại không đồng nhất, dẫn đến sự lộn xộn việc quản lý nhà Nước về các hoạt trong hoạt động lưu thông tiền tệ. động về tiền tệ, tín dụng cho mục tiêu ổn định và phát triển đất nước Giảng viên VŨ QUANG KẾT 3 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 4
  2. Khái quát về NHTW Khái quát về NHTW Các mô hình NHTW Các mô hình NHTW Ngân hàng trung ương biệt lập với chính phủ Ngân hàng trung ương thuộc với chính phủ: Chính phủ Quốc hội Hội đồng chính sách tiền tệ gồm: Thống đốc NHTW và các thành viên khác NHTW Chính phủ Ngân hàng trung ương Sơ đồ 4.2. Mô hình ngân hàng trung ương độc lập với chính Sơ đồ 4.1. Mô hình ngân hàng trung ương trực thuộc chính phủ phủ Giảng viên VŨ QUANG KẾT 5 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 6 Khái quát về NHTW Khái quát về NHTW Bảng tổng kết tài sản NHTW Bảng tổng kết tài sản NHTW Tài sản Có: Tài sản Nợ: + Chứng khoán + Tiền giấy đang lưu thông + Cho vay chiết khấu + Tiền gửi ngân hàng + Tài khoản giấy chứng vàng và quyền rút vốn đặc biệt (SDR) + Tiền gửi Kho bạc + Tiền đúc + Tiền gửi của nước ngoài và tiền gửi khác + Hạng mục tiền mặt trong quá trình thu vào + Các hạng mục tiền mặt sẵn sàng trả sau + Những tài sản có khác của ngân hàng trung ương Giảng viên VŨ QUANG KẾT 7 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 8
  3. Chức năng của NHTW Chức năng của NHTW 1.NHTW là ngân hàng của quốc gia 1. NHTW là ngân hàng của quốc gia a. NHTW là ngân hàng phát hành tiền b. NHTW là ngân hàng của các ngân hàng Ngân hàng trung ương được giao trọng trách độc quyền phát - Mở tài khoản và hận tiền gửi và bảo quản tiền tệ cho hành tiền theo các qui định trong luật hoặc được chính phủ ngân hàng trung gian và tổ chức tín dụng phê duyệt (về mệnh giá, loại tiền, mức phát hành...) nhằm đảm bảo thống nhất và an toàn cho hệ thống lưu thông tiền - Cung cấp vốn cho ngân hàng trung gian và các tổ chức tệ của quốc gia. Đồng tiền do NHTW phát hành là đồng tiền tín dụng lưu thông hợp pháp duy nhất, nó mang tính chất cưỡng chế - Ngân hàng trung ương là người tổ chức và trở thành lưu hành, vì vậy mọi người không có quyền từ chối nó trong trung tâm thanh toán giữa các ngân hàng thương mại thanh toán Giảng viên VŨ QUANG KẾT 9 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 10 Chức năng của NHTW Chức năng của NHTW 1. NHTW là ngân hàng của quốc gia 2. Chức năng quản lý vĩ mô về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng c. NHTW là ngân hàng của Chính phủ - Làm thủ quỹ cho kho bạc nhà nước thông qua quản lý tài - Xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia khoản của kho bạc - Thanh tra, giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng - Quản lý dự trữ quốc gia + Đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng - Cấp tín dụng cho chính phủ + Bảo vệ khách hàng - Làm đại lý, đại diện và tư vấn cho chính phủ Giảng viên VŨ QUANG KẾT 11 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 12
  4. CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Khái niệm Mục tiêu của chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ là hệ thống các - Ổn định kinh tế: giá cả, tỷ quan điểm, các chủ trương và biện giá, lãi suất, thị trường tài pháp của Nhà nước nhằm tác động chính và điều chỉnh các hoạt động về tiền tệ - tín dụng, ngân hàng, ngoại hối, - Tăng trưởng kinh tế tạo ra sự ổn định của lưu thông tiền - Tạo công ăn việc làm cho tệ để thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển. người lao động Giảng viên VŨ QUANG KẾT 13 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 14 CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Các công cụ của chính sách tiền tệ Phương thức điều tiết kinh tế vĩ mô thông qua Các công cụ gián tiếp chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương 1. Nghiệp vụ thị trường mở Công cụ Cung Lãi Đầu tư, tiêu NHTƯ sử dụng các nghiệp vụ mua bán chứng khoán trên Chính ứng suất, dùng, sản sách Tiền tiền: Dự trữ, lượng, việc thị trường tiền tệ để thay đổi cơ số tiền, từ đó tác động tới tệ của M1, M2, Tỷ giá làm, giá cả lượng tiền cung ứng và mức lãi suất trên thị trường NHTƯ M3, L hối đoái Hoạt động điều tiết Mục tiêu Mục tiêu trung gian điều tiết Giảng viên VŨ QUANG KẾT 15 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 16
  5. Các công cụ của chính sách tiền tệ Các công cụ của chính sách tiền tệ Các công cụ gián tiếp Các công cụ gián tiếp 1. Nghiệp vụ thị trường mở Cơ chế tác động: 2. Chính sách tái chiết khấu - Mua (bán) chứng khoán=> dự trữ NH Trung gian tăng Chính sách tái chiết khấu bao gồm các quy định về (giảm)=> Vốn khả dụng tăng (giảm)=> cung tiền (tăng giảm) việc cho vay của NHTW đối với các NHTG, chủ - Vốn khả dụng tăng (giảm) => Cung trên thị trường liên ngân yếu dưới hình thức chiết khấu lại các giấy tờ có giá hàng tăng (giảm)=> Lãi suất liên ngân hàng giảm (tăng). ngắn hạn - Giá cả chứng khoán thay đổi => mức sinh lời thay đổi => lãi suất thay đổi Công cụ này có ưu nhược điểm gì? Giảng viên VŨ QUANG KẾT 17 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 18 Các công cụ của chính sách tiền tệ Các công cụ của chính sách tiền tệ Các công cụ gián tiếp Các công cụ gián tiếp 3. Dự trữ bắt buộc 2. Chính sách tái chiết khấu Dự trữ bắt buộc là số tiền mà NHTW buộc phải duy trì trên Cơ chế tác động: tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại NHTW. Điều chỉnh các qui định về hạn mức tái chiết khấu, lãi suất tái Cơ chế tác động: chiết khấu và các điều kiện tái chiết khấu => Vốn khả dụng Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc => Vốn khả dụng của của NHTM thay đổi=> cung tiền thay đổi, lãi suất trên thị NHTM thay đổi => cung tiền thay đổi, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng thay đổi trường liên ngân hàng thay đổi Công cụ này có ưu nhược điểm gì? Công cụ này có ưu nhược điểm gì? Giảng viên VŨ QUANG KẾT 19 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 20
  6. Các công cụ của chính sách tiền tệ Các công cụ của chính sách tiền tệ Các công cụ gián tiếp Các công cụ trực tiếp 1. Hạn mức tín dụng 4. Chính sách tỷ giá hối đoái Là mức dư nợ tín dụng tối đa mà NHTW buộc các tổ chức Sự can thiệp của NHTW vào tỷ giá (mua, bán ngoại tệ) tín dụng phải tuân thủ khi cấưp tín dụng cho nền kinh tế. sự => cung tiền thay đổi, lãi suất trên thị trường liên ngân thay đổi hạn mức tín dụng sẽ làm thay đổi khả năng cung hàng thay đổi. ứng tiền của các NHTM 2. Khung lãi suất Công cụ này có ưu nhược điểm gì? 3. Biên độ dao động của tỷ giá mua bán ngoại tệ 4. Chính sách quản lý ngoại hối (Tự do hay quản lý chặt ngoại hối) Giảng viên VŨ QUANG KẾT 21 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 22 Hệ thống mục tiêu chính sách Hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ một số nước tiền tệ một số nước Nước Công cụ của CSTT Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu chính Nước Công cụ của CSTT Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu chính hoạt động trung gian sách hoạt động trung gian sách Pháp - Dự trữ bắt buộc Lãi suất thị trường liên - Ổn định giá cả Mỹ - Dự trữ bắt buộc Lãi suất thị trường liên -Ổn định giá cả - Tín dụng theo lãi suất M3 - NV thị trường mở M2. M3 - Việc làm thả nổi ngân hàng Tỷ giá ngân hàng - Ổn định LS dài hạn Đức - Dự trữ bắt buộc Lãi suất thị - Ổn định giá cả Anh - Dự trữ bắt buộc Lãi suất thị - Ổn định giá cả - Chính sách tái chiết khấu trường liên M3 - Chính sách tái chiết khấu trường liên - Nghiệp vụ thị trường mở ngân hàng - Nghiệp vụ thị trường mở ngân hàng Nhật - Dự trữ bắt buộc Lãi suất thị -Ổn định giá cả Việt - Dự trữ bắt buộc, tỷ giá Dự trữ của -Ổn định giá cả các ngân - Chính sách tái chiết khấu trường liên M2+ CD - Tăng trưởng Nam - Chính sách tái chiết khấu hàng M2 - Tăng trưởng Kế ngân hàng - Nghiệp vụ thị trường mở TOÁN - NV thị trường mở Kế TOÁN thương mại - Hạn mức tín dụng - Ổn định hệ thống - Cân bằng BOP tín dụng Giảng viên VŨ QUANG KẾT 23 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 24

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản