intTypePromotion=3

Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 5 - GV Nguyễn Xuân Long

Chia sẻ: Bin Bin | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
121
lượt xem
37
download

Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 5 - GV Nguyễn Xuân Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày về Tâm lý dạy học, chương 5 của Bài giảng Tâm lý học 2 sẽ giới thiệu đến người học các kiến thức về giới thiệu một số thuyết về tâm lý học dạy học, khái niệm hoạt động dạy, sự hình thành khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo, dạy học và sự phát triển trí tuệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 5 - GV Nguyễn Xuân Long

 1. Chương II. Tâm lý học dạy học 1 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 2. I Giới thiệu một số thuyết về tâm lý học dạy học II Khái niệm hoạt động dạy III Sự hình thành khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo IV Dạy học và sự phát triển trí tuệ Chương II. Tâm lý học dạy học 2 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 3. I Giới thiệu về một số thuyết về TLH dạy học Thuyết liên tưởng Thuyết Thuyết hoạt động hành vi Chương II. Tâm lý học dạy học 3 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 4. II Hoạt động dạy 1. Khái niệm Là hoạt động chuyên biệt của người lớn Giúp trẻ lĩnh hội nền VHXH Ạ T O H Ộ G N Đ Ạ Y D Phát triển tâm lý trẻ Hình thành nhân cách trẻ Chương II. Tâm lý học dạy học 4 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 5. 2. Đặc điểm Đặc điểm Nội dung Chủ thể GV (giữ vai trò tổ chức, điều khiển HS) Khách thể HS (đồng thời- chủ thể hoạt động học)chủ động, tích cực sáng tạo Đối tượng Sự phát triển trí tuệ và nhân cách của HS Mục đích Giúp trẻ lĩnh hội nền VHXH, phát triển tâm lý, hình thành nhân cách HS Phương tiện Dạng công cụ để thực hiện quá trình dạy Cơ chế Di sản XH- Thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau những tri thức, kinh nghiệm lịch sử XH Sản phẩm Nhân cách HS Chức năng Tổ chức, điều khiển, điều chỉnh Chương II. Tâm lý học dạy học 5 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 6. III Hoạt động học 1. Khái niệm Hoạt động đặc thù của con người HOẠT Được điều khiển bởi mục đích tự giác (lĩnh hội những tri thức, KN, KX) ĐỘNG HỌC Những hình thức hành vi Những dạng hoạt động nhất định Chương II. Tâm lý học dạy học 6 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 7. Chương II. Tâm lý học dạy học 7 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 8. Chương II. Tâm lý học dạy học 8 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 9. Chương II. Tâm lý học dạy học 9 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 10. 2. Đặc điểm Đặc điểm Nội dung Đối tượng Hệ thống tri thức khoa học, kĩ năng, kĩ xảo Mục đích Nhằm lĩnh hội hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo Sản phẩm Làm thay đổi chính chủ thể của hoạt động Chức năng Tích cực, chủ động lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo Cơ chế Lĩnh hội Chương II. Tâm lý học dạy học 10 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 11. 3. Hình thành hoạt động học 3.1. Hình thành động cơ học tập Động cơ bên trong Động cơ bên ngoài Khái Động cơ hoàn thiện tri Động cơ quan hệ xã hội niệm thức Tác Hoạt động học tập Hoạt động học tập có phần mang động không chứa đựng xung tính bắt buộc hoạt đột bên trong động Nỗ lực khắc phục khó Thưởng và phạt, đe doạ và yêu cầu, học khăn, những trở ngại thi đua và áp lực, khêu gợi lòng hiếu tập bên ngoài để đạt học, mong đợi hạnh phúc và lợi ích nguyện vọng nảy sinh, tương lai, hài lòng cha mẹ, khâm chứ không phải hướng phục bạn bè... (đối tượng đích thực vào đấu tranh với chính HĐH chỉ là phương tiện mục đích) bản thân không căng căng thẳng tâm lý, đấu tranh bản thẳng tâm lý thân Chương II. Tâm lý học dạy học 11 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 12. Chương II. Tâm lý học dạy học 12 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 13. Chương II. Tâm lý học dạy học 13 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 14. 3.2. Hình thành mục đích học tập • Mục đích HT là những tri thức, kĩ năng, kĩ xảo tồn tại trong từng tiết học, từng bài, từng phần, từng môn học • Hình thành mục đích HT – Mục đích HT không có sẵn, được hình thành dần trong quá trình HT – Mục đích HT thực sự chỉ có được khi con người bắt đầu hoạt động. Mỗi hoạt động tương ứng 1 mục đích – Để đạt mục đích tổng thể, trước hết phải đặt ra từng mục đích bộ phận riêng lẻ Chương II. Tâm lý học dạy học 14 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 15. 3.3. Hình thành các hành động học tập Hình thức hành động học tập Hình thức tồn tại 3.3. khái niệm Hành động học tập Chương II. Tâm lý học dạy học 15 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 16. Hình thức tồn tại Hình thức hành khái niệm động học tập HT vật chất HTHĐ vật chất trên vật thật hoặc vật thay thế HT mã hoá HTHĐ với lời nói và các HT mã hoá khác HT tinh thần HTHĐ tinh thần Chương II. Tâm lý học dạy học 16 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 17. Chương II. Tâm lý học dạy học 17 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 18. Chương II. Tâm lý học dạy học 18 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 19. Chương II. Tâm lý học dạy học 19 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 20. HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động Hoạt động Hoạt động phân tích mã hoá cụ thể hoá Mô hình gần Mô hình Mô hình mã hoá hoàn giống vật thật tương ứng toàn có tính quy ước Chương II. Tâm lý học dạy học 20 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản