Bài giảng Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường - Tiếng việt 3 - GV.N.Phương Mai

Chia sẻ: Nguyễn Phương Mai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
104
lượt xem
10
download

Bài giảng Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường - Tiếng việt 3 - GV.N.Phương Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa vào bài Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường giúp học sinh bước đầu biết trao đổi ý kiến về chủ đề Em cần làm gì để bảo vệ môi trường? Viết được đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường - Tiếng việt 3 - GV.N.Phương Mai

 1. BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 3 Khối lớp 3 Bài : Thảo Luận Về Bảo Vệ Môi Trường
 2. Hát tập thể: Em yêu trường em.
 3. KIỂM TRA BÀI CŨ - Kể lại một trận thi đấu thể thao - Viết lại một tin thể thao trên báo , đài
 4. TẬP LÀM VĂN THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 5. HOẠT ĐỘNG 1: QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT Quan sát những cảnh sau và cho biết em có nhận xét gì về những cảnh đó ?
 6. 1/ Em đã được xem những cảnh nào ? Em có nhận xét gì về những cảnh đó ? 2/ Môi trường sạch, đẹp có ích lợi gì ? Môi trường bị ô nhiễm có hại thế nào ?
 7. Môi trường xanh, sạch, đẹp, không khí trong lành có lợi cho sức khỏe. Môi trường bị ô nhiễm có hại cho sự sống trên Trái đất.
 8. HOẠT ĐỘNG 2: TỔ CHỨC CUỘC HỌP Tổ chức họp nhóm trao đổi ý kiến về câu hỏi sau: “ Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?”
 9. Trình tự tổ chức cuộc họp :    1/ Neâu muïc ñích cuoäc hoïp 2/ Neâu tình hình chung 3/ Neâu nguyeân nhaân daãn ñeán tình hình ñoù 4/ Neâu caùch giaûi quyeát 5/ Giao vieäc cho moïi ngöôøi
 10. 1/ Môi trường sống quanh ta có gì đáng quan tâm ? 2/ Theo em, nguyên nhân nào làm cho môi trường bị ô nhiễm? 3/ Nêu những việc cần làm để bảo vệ, cải tạo môi trường?
 11. 3 2 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản