intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh (2012)

Chia sẻ: Vvvvv Vvvvv | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:17

69
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn cung cấp cho người học các kiến thức: Thẩm định năng lực pháp lý KHDN, đối tượng không được cho vay, thẩm định năng lực quản lý, phương pháp và tài liệu thẩm định, phân tích báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh (2012)

 1. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN 11/2012 ThS. Phùng Hữu Hạnh
 2. Thẩm định năng lực pháp lý KHDN o Tài liệu thẩm định: GCNĐKKD, Điều lệ, Chứng chỉ hành nghề (nếu có), Quyết định bổ nhiệm GĐ, Biên bản họp HĐQT/HĐTV về việc xin cấp tín dụng, Văn bản về việc cử người đại diện ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng… ThS.Phùng Hữu 2 Hạnh
 3. Đối tượng không được cho vay o HĐQT, Ban TGĐ, BKS của tổ chức tín dụng, pháp nhân là cổ đông có đại diện trong HĐQT của tổ chức tín dụng đó o Cha mẹ, vợ chồng, con của HĐQT, BTGĐ, BKS tổ chức tín dụng o Công ty chứng khoán của chính tổ chức tín dụng đó o …. (Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng) ThS.Phùng Hữu 3 Hạnh
 4. Đối tượng hạn chế cấp tín dụng o Không được cấp tín dụng tín chấp hoặc điều kiện ưu đãi cho: Ø Kế toán trưởng tổ chức tín dụng Ø Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập Ø Công ty con, cty liên kết của tổ chức tín dụng Ø …. (Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng) ThS.Phùng Hữu 4 Hạnh
 5. Nhóm khách hàng có liên quan o Vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em o Công ty mẹ, công ty con o Công ty và cổ đông lớn o Công ty và người quản lý, thành viên BKS (hoặc gia đình của họ) o …. (Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng) ThS.Phùng Hữu 5 Hạnh
 6. Giới hạn tín dụng đối với nhóm khách hàng có liên quan o Tổng dư nợ tín dụng đối với nhóm khách hàng liên quan không vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng (đối với 1 khách hàng bình thường là 15%) o Xử lý trường hợp vượt: ü Hợp vốn để cấp tín dụng ü Trình Thủ tướng xem xét trường hợp cụ thể ThS.Phùng Hữu 6 Hạnh
 7. Thẩm định năng lực quản lý o Đánh giá mô hình tổ chức: ü Có phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, quy mô doanh nghiệp ? ü Mức độ chuyên môn hóa ü Trình độ nhân sự ThS.Phùng Hữu 7 Hạnh
 8. Phương pháp và tài liệu thẩm định o Phương pháp: phân tích báo cáo tài chính o Tài liệu: v Báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm ü Bảng cân đối kế toán ü Báo cáo kết quả kinh doanh ü Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ü Thuyết minh báo cáo tài chính ThS.Phùng Hữu 8 Hạnh
 9. Phân tích báo cáo tài chính o Phân tích sự biến động của kết quả kinh doanh và các khoản mục chính trên CĐKT o Phân tích tỷ số: ü Nhóm tỷ số thanh khoản ü Nhóm tỷ số hiệu quả hoạt động ü Nhóm tỷ số khả năng sinh lời ü Nhóm tỷ số cấu trúc vốn ThS.Phùng Hữu 9 Hạnh
 10. Nhóm tỷ số thanh khoản ThS.Phùng Hữu 10 Hạnh
 11. Nhóm tỷ số hoạt động ThS.Phùng Hữu 11 Hạnh
 12. Nhóm tỷ số hoạt động ThS.Phùng Hữu 12 Hạnh
 13. Nhóm tỷ số khả năng sinh lời ThS.Phùng Hữu 13 Hạnh
 14. Nhóm tỷ số nợ ThS.Phùng Hữu 14 Hạnh
 15. Phân tích DuPont Tỷ lệ lãi ròng Tỷ lệ đòn bẩy Vòng quay tài sản ThS.Phùng Hữu 15 Hạnh
 16. Tính pháp lý của PAVV o Phương án kinh doanh có phù hợp chức năng kinh doanh của doanh nghiệp ? o Được cơ quan chức năng cho phép ? o Được người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp ký tên ? o Các hợp đồng kinh tế liên quan có hợp pháp ? ThS.Phùng Hữu 16 Hạnh
 17. Căn cứ xác định hạn mức tín dụng o Nhu cầu vay vốn của khách hàng o Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp o Giá trị tài sản đảm bảo o Khả năng nguồn vốn của ngân hàng ThS.Phùng Hữu 17 Hạnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2