intTypePromotion=1

Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3 - Lê Nguyễn Quỳnh Hương

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
51
lượt xem
4
download

Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3 - Lê Nguyễn Quỳnh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 của bài giảng Thị trường tài chính cung cấp cho người học các nội dung liên quan tới cổ phiếu như khái niệm cổ phiếu, phân loại cổ phiếu, các loại giá cổ phiếu, định giá cổ phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3 - Lê Nguyễn Quỳnh Hương

 1. 012345 7 8 09 !"#$%+, 1
 2. 013456 01)*6+ 0134234 789
 3.  (,9 9-
 4. . 5
 5. 61 79 9&9 
 6. 9 9
 7. /89 / 01 . /89 9 9 9 
 8.  9 !"#$%&'$()* !9 " #
 9. $$ %& ' 9 (
 10.  - 89:;?@:A=B@C:DEF@< G 0123536789 13
 11. 0123536789 13
 12. !"#$%&$'($)* A%"B$EC:D * +,*-./.0%%. * +,1$ 23455'%6/$7$)*# 893:;*8*#.38 6/*'$'6  FGHI J  !"#$%&$ #%?$1#%KL
 13. 0134567895 8 
 14. 84 0134567895 8 
 15. 84 0134567895 8 
 16. 84 0134567895 8 
 17. 84 
 18. 0134567895 8 
 19. 84 0134567895 8 
 20. 84 013456789 56
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2