intTypePromotion=1

Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà (tt)

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
40
lượt xem
5
download

Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 4: Xác suất của biến cố" cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian mẫu và biến cố, định nghĩa xác suất, xác suất có điều kiện, công thức nhân xác suất, công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 4 - Chế Ngọc Hà (tt)

Chương 4<br /> XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ<br /> (Probability of Events)<br /> <br /> 1<br /> <br /> C01136 - Chuong 4 Xac suat cua bien co<br /> <br /> 31/5/2016<br /> <br /> Nội dung<br />  Không gian mẫu và biến cố<br />  Định nghĩa xác suất<br /> <br />  Xác suất có điều kiện<br />  Công thức nhân xác suất<br />  Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes<br /> <br /> 2<br /> <br /> C01136 - Chuong 4 Xac suat cua bien co<br /> <br /> 31/5/2016<br /> <br /> Không gian mẫu và biến cố<br /> Trong thực tế, các hiện tượng được chia thành 2<br /> loại: hiện tượng tất nhiên và hiện tượng ngẫu nhiên.<br /> <br /> • Phép thử (trial) là một khái niệm cơ bản không<br /> định nghĩa. Ta hiểu phép thử là một thí nghiệm hay<br /> quan sát nào đó.<br /> • Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà kết quả của<br /> nó không dự đoán chắc chắn được.<br /> 3<br /> <br /> C01136 - Chuong 4 Xac suat cua bien co<br /> <br /> 31/5/2016<br /> <br /> Không gian mẫu và biến cố<br /> • Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của<br /> phép thử ngẫu nhiên được gọi là không gian<br /> mẫu của phép thử đó. Ký hiệu: .<br /> • Mỗi tập con của  được gọi là biến cố. Ký hiệu:<br /> A, B, C,…<br /> • Phần tử   còn được gọi là biến cố sơ cấp.<br /> <br /> 4<br /> <br /> C01136 - Chuong 4 Xac suat cua bien co<br /> <br /> 31/5/2016<br /> <br /> Không gian mẫu và biến cố<br /> Ví dụ 1: Gieo một đồng tiền xu gồm hai mặt số,<br /> hình 1 lần. Xác định không gian mẫu.<br /> <br /> Ví dụ 2: Gieo một đồng tiền xu 2 lần. Xác định<br /> không gian mẫu.<br /> Ví dụ 3: Gieo một con súc sắc một lần. Xác định<br /> không gian mẫu.<br /> Ví dụ 4: Gieo một con súc sắc liên tiếp hai lần.<br /> Xác định không gian mẫu.<br /> 5<br /> <br /> C01136 - Chuong 4 Xac suat cua bien co<br /> <br /> 31/5/2016<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2