intTypePromotion=1

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
189
lượt xem
62
download

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung được trình bày trong chương 6 Bảo mật và an ninh trong thương mại điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử trình bày các yêu cầu đối với an toàn thương mại điện tử, các vấn đề an toàn thương mại điện tử, các đe dọa trong môi trường thương mại điện tử, giải pháp bảo an trong thương mại điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

  1. Th.S.Nguyễn  Thị  Bích  Trâm   Bichtrambmt@gmail.com  
  2. Các  đe  doạ   Yêu  cầu  đối   Giải  pháp  bảo   Các  vấn  đề  an   trong  môi   với  an  toàn   an  trong   toàn  thương   trường   thương  mại   thương  mại   mại  điện  tử   thương  mại   điện  tử   điện  tử   điện  tử  
  3. Dữ  liệu   Giải  pháp  công   nghệ   Chính  sách  và   thủ  tục  tổ  chức   Luật  &  các  tiêu   chuẩn    
  4. Các  trang  web  và   các  mẫu  khai  thông   tin  không  chứa   đựng  các  đoạn  mã   nguy  hiểm  bên   trong   Website  truy  cập  là   Thông  tin  cá  nhân   xác  thực  và  hợp   được  đảm  bảo  bí   pháp   mật   Từ  phía   người   sử  dụng  
  5. Từ   Máy  chủ,  nội  dung  và  các   phía   dịch  vụ  cung  cấp  trên   tổ   website  không  bị  phá  vỡ   chức   Hoạt  động  kinh  doanh   diễn  ra  đều  đặn,  không   bị  làm  gián  đoạn  
  6. Từ  hai   Thông  tin  trao  đổi  giữa  hai   phía   bên  không  bị  biến  đổi   Thông  tin  trao  đôi  giữa  người   sử  dụng  và  tổ  chức,  không  bị   bên  thứ  ba  “nghe  trộm”  
  7. Không  phủ  định:  Các  bên   Tính  toàn  vẹn:  Dữ  liệu/thông   tham  gia  giao  dịch  không  phủ   tin  không  bị  thay  đổi  khi  lưu   nhận  các  hành  động  trực   trữ  hoặc  chuyển  phát.   tuyến  mà  họ  đã  thực  hiện   Tính  xác  thực:  Khả  năng   Cấp  phép:  Xác  định  quyền   nhận  biết  các  đối  tác  tham  gia   truy  cập  các  tài  nguyên  của  tổ   giao  dịch  trực  tuyến   chức  
  8. •  Tập  hợp  thông  tin  về  quá  trình  truy  cập  của   Kiểm  soát   người  sử  dụng   •  Ngoài  những  người  có  quyền,  không  ai  có  thể   Tính  tin  cậy   xem  các  thông  điệp  và  truy  cập  những  dữ  liệu   có  giá  trị   •  Khả  năng  kiểm  soát  việc  sử  dụng  các  thông  tin   Tính  riêng  tư   cá  nhân  của  khách  hàng   •  Các  chức  năng  của  một  website  thương  mại   Tính  ích  lợi   điện  tử  được  thực  hiện  đúng  như  mong  đợi  
  9. ¡  Mã  độc   ¡  Tấn  công  từ  chối  phục   ¡  Chương  trình  không   vụ  (Denial    of  Service  –   mong  muốn   DOS)   (potentially  unwanted   ¡  Tấn  công  từ  chối  phục   programs  -­‐  PUPS)   vụ  phân  tán   ¡  Phishing     (Distributed  Denial    of   ¡  Tin  tặc  (hacker)  và  các   Service  –  DDOS)   chương  trình  phá  hoại   ¡  …  
  10. •  Một  đoạn  mã  phần  mềm  tự  xâm  nhập  vào  một  máy  chủ,   Virus   bao  gồm  cả  hệ  điều  hành,  để  nhân  lên;  nó  yêu  cầu  các   chương  trình  của  máy  chủ  khi  chạy  phải  kích  hoạt  nó   Sâu  máy   •  Một  chương  trình  phần  mềm  được  chạy  một  cách  độc   lập,  chi  phối  nhiều  tài  nguyên  của  máy  chủ  cho  nó  và  nó   tính  (worm)   có  khả  năng  nhân  giống  tới  các  máy  khác   •  Một  chương  trình  xuất  hiện  với  những  chức  năng  hữu   Trojan  horse   dụng  nhưng  nó  bao  gồm  các  chức  năng  ẩn  có  các  nguy   cơ  về  an  ninh   •  1  loại  mã  độc  có  thể  cài  trên  máy  tính  khi  kết  nối   Bots   internet,  sau  khi  kết  nối  nó  sẽ  phản  hồi  với  những  yêu   cầu  từ  bên  ngoài  của  hacker,  máy  tính  trở  thành  zombie  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2