intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 1: Giới thiệu tổng quan

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
5
download

Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 1: Giới thiệu tổng quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của "Bài 1: Giới thiệu tổng quan" nhằm mô tả các ứng dụng cơ bản của tin học trong kinh tế; mô tả tính năng, đặc điểm cơ bản của một số phần mềm ứng dụng tiêu biểu (Excel, SPSS, E-Views, Stata). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 1: Giới thiệu tổng quan

4/20/2015<br /> <br /> TIN HỌC ỨNG DỤNG<br /> <br /> BÀI 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN<br /> <br /> Tin học ứng dụng | Bài 1: Tổng quan<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Mô tả các ứng dụng cơ bản của tin học trong kinh<br /> tế.<br /> • Mô tả tính năng, đặc điểm cơ bản của một số phần<br /> mềm ứng dụng tiêu biểu (Excel, SPSS, E-Views,<br /> Stata).<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> Tin học ứng dụng | Bài 1: Tổng quan<br /> <br /> • Tổng quan các ứng dụng của tin học trong kinh tế<br /> • Một số phần mềm thông dụng<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tin học ứng dụng | Bài 1: Tổng quan<br /> <br /> 4/20/2015<br /> <br /> TỔNG QUAN CÁC ỨNG DỤNG TIN HỌC<br /> TRONG KINH TẾ<br /> • Quản lý, điều hành hoạt động kinh kế: công việc<br /> khó khăn, phức tạp<br /> • Nhà quản lý ra quyết định dựa trên các số liệu<br /> được phân tích, tổng hợp, xử lý, báo cáo kết hợp<br /> với kinh nghiệm tích lũy của bản thân<br /> • Tin học: công cụ hỗ trợ tính toán, phân tích, xử lý<br /> dữ liệu, phục vụ cho việc quản lý, điều hành các<br /> hoạt động kinh tế.<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> TỔNG QUAN CÁC ỨNG DỤNG TIN HỌC<br /> TRONG KINH TẾ<br /> Tin học ứng dụng | Bài 1: Tổng quan<br /> <br /> • Một số ứng dụng tiêu biểu:<br /> – Quản trị cơ sở dữ liệu<br /> – Tính toán<br /> – Mô phỏng<br /> – Phân tích dữ liệu thống kê<br /> – Dự báo kinh tế<br /> – Hỗ trợ ra quyết định<br /> –…<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> MỘT SỐ PHẦN MỀM THÔNG DỤNG<br /> <br /> Tin học ứng dụng | Bài 1: Tổng quan<br /> <br /> • Phần mềm Excel<br /> • Phần mềm SPSS<br /> • Phần mềm EVIEWS<br /> • Phần mềm STATA<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4/20/2015<br /> <br /> Tin học ứng dụng | Bài 1: Tổng quan<br /> <br /> PHẦN MỀM BẢNG TÍNH EXCEL<br /> • Phần mềm bảng tính, được sử dụng rộng rãi trong<br /> kế toán, phân tích thống kê, phân tích kinh doanh.<br /> • Đặc điểm:<br /> – Giao diện bảng tính, cho phép thực hiện nhiều phép<br /> tính phức tạp trên nhiều kiểu dữ liệu<br /> – Thư viện hàm phong phú, chuyên sâu về tài chính,<br /> thống kê<br /> – Tích hợp nhiều công cụ phân tích, xử lý số liệu<br /> – Chức năng quản trị CSDL và biểu đồ<br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> PHẦN MỀM BẢNG TÍNH EXCEL<br /> <br /> Tin học ứng dụng | Bài 1: Tổng quan<br /> <br /> • Các bộ công cụ thông dụng:<br /> – Goal Seek<br /> – Data Table<br /> – Scenario Manager<br /> – Solver<br /> – Analysis ToolPak<br /> – Analysis ToolPak – VBA<br /> – Euro Currency Tools<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Tin học ứng dụng | Bài 1: Tổng quan<br /> <br /> PHẦN MỀM SPSS<br /> • SPSS (Statistical Package for the Social Sciences):<br /> Phần mềm thống kê được sử dụng rộng rãi trong<br /> các nghiên cứu điều tra xã hội học và kinh tế lượng<br /> • Phát triển từ 1968 tại ĐH Stanford (Mỹ), thương<br /> mại hóa từ 1975, được IBM mua lại 2009<br /> • Phiêm bản mới nhất (tới 5/2015) SPSS 22.0<br /> • Hoạt động trên hệ điều hành Windows, Mac OS,<br /> Linux, Unix<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4/20/2015<br /> <br /> PHẦN MỀM SPSS<br /> <br /> Tin học ứng dụng | Bài 1: Tổng quan<br /> <br /> • Ưu điểm<br /> – Giao diện thân thiện, dễ sử dụng<br /> – Thực hiện thao tác qua hệ thống thực đơn<br /> – Hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu sơ cấp thu thập trực<br /> tiếp từ đối tượng nghiên cứu<br /> – Bộ soạn thảo dữ liệu tương tự Excel<br /> – Có thế mạnh về phân tích phương sai<br /> – Khả năng lập bảng biểu dữ liệu, báo cáo đa dạng, linh<br /> hoạt<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> PHẦN MỀM SPSS<br /> <br /> Tin học ứng dụng | Bài 1: Tổng quan<br /> <br /> • Nhược điểm<br /> – Không có khả năng lập trình<br /> – Không cho phép xử lý cùng lúc nhiều tập tin dữ liệu<br /> – Thiếu một số chức năng phân tích thống kê<br /> <br /> • Kết luận:<br /> – Thích hợp với các nghiên cứu xã hội học, thực hiện<br /> theo nhóm, không quá chuyên sâu, sử dụng nhiều loại<br /> bảng biểu, báo cáo, xử lý dữ liệu thiên về phân tích<br /> phương sai<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Tin học ứng dụng | Bài 1: Tổng quan<br /> <br /> PHẦN MỀM EVIEWS<br /> • EViews (Econometric Views): Phần mềm kinh tế<br /> lượng<br /> • Đặc điểm:<br /> – Sử dụng các dữ liệu có sẵn (dữ liệu thứ cấp)<br /> – Tập trung nghiên cứu với dữ liệu chuỗi thời gian, dữ liệu<br /> chéo, dữ liệu mảng<br /> – Thao thác linh hoạt, quản lý dữ liệu dễ dàng, kết quả<br /> hiển thị nhanh<br /> <br /> • Phiên bản mới nhất (5/2015): Eviews 8.0<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4/20/2015<br /> <br /> PHẦN MỀM EVIEWS<br /> <br /> Tin học ứng dụng | Bài 1: Tổng quan<br /> <br /> • Một số ứng dụng:<br /> – Thống kê mô tả dữ liệu<br /> – Phân tích sự tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô<br /> – Dự báo cho tương lai yếu tố cần nghiên cứu<br /> – Thực hiện xếp hạng tín dụng trong ngân hàng<br /> – Tính toán giá trị rủi ro cho mã cổ phiếu dựa trên tỉ suất<br /> sinh lời<br /> – Phân tích quan hệ tương quan giữa các yếu tố kinh tế vĩ<br /> mô<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> PHẦN MỀM STATA<br /> <br /> Tin học ứng dụng | Bài 1: Tổng quan<br /> <br /> • Phần mềm sử dụng trong kinh tế lượng và thống kê<br /> • Đặc điểm<br /> – Kết hợp tính dễ sử dụng với sức mạnh thống kê<br /> – Thực hiện thao tác bằng các lệnh<br /> – Có thể sử dụng các lệnh trực tiếp hoặc soạn thảo<br /> thành chương trình<br /> – Không cho phép xử lý cùng lúc nhiều tập tin dữ liệu<br /> – Mạnh về phân tích hồi qui và hồi qui logistic<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2