intTypePromotion=3

Bài giảng Tổng quan du lịch - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
103
lượt xem
16
download

Bài giảng Tổng quan du lịch - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tổng quan du lịch trình bày các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan du lịch, đối tượng và nội dung học phần, phương pháp nghiên cứu học phần,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan du lịch - ĐH Thương Mại

D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Học phần TỔNG QUAN DU LỊCH<br /> Số tín chỉ: 2 (24,6)<br /> <br /> M<br /> U<br /> 1<br /> <br /> CHƢƠNG MỞ ĐẦU<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 1. Giới thiệu học phần: Tổng quan du lịch<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 2. Đối tượng và nội dung học phần<br /> <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu học phần<br /> 4. Tài liệu tham khảo<br /> <br /> M<br /> U<br /> 2<br /> <br /> 1. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> - Tổng quan Du lịch là gì?<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> - Tại sao con người lại quan tâm đến vấn đề du lịch? Và tại sao<br /> chúng ta phải nghiên cứu ?<br /> <br /> U<br /> 3<br /> <br /> 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> Đối tượng học phần:<br /> - Các khái niệm, các phạm trù<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> - Du lịch là một hệ thống bao gồm nhiều yếu tố cấu thành có<br /> mối liên hệ bên trong cũng như bên ngoài hệ thống<br /> <br /> - Liên hệ thực tiễn hoạt động du lịch ở Việt Nam<br /> <br /> M<br /> U<br /> 4<br /> <br /> 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN<br /> (tiếp)<br /> <br /> D<br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Nội dung học phần:<br /> - Chương 1: Sự hình thành và lịch sử phát triển của du lịch<br /> - Chương 2: Động cơ và loại hình du lịch<br /> - Chương 3: Điểm đến đến du lịch<br /> - Chương 4: Các tác động của du lịch<br /> - Chương 5: Quy hoạch và phát triển du lịch<br /> <br /> U<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản