intTypePromotion=1

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Thuật toán - Thuật giải - TS. Đào Anh Nam

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:146

0
37
lượt xem
9
download

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Thuật toán - Thuật giải - TS. Đào Anh Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Thuật toán - Thuật giải" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuật toán, thuật giải, thuật giải Heuristic, tác tử, giải quyết bài toán bằng cách tìm kiếm, các phương pháp tìm kiếm thiếu thông tin, các phương pháp tìm kiếm heuristic. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Thuật toán - Thuật giải - TS. Đào Anh Nam

Artificial Intelligence<br /> Trí Tu Nhân t o<br /> TS. ào Nam Anh<br /> THU T TOÁN – THU T GI I<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tài li u<br /> Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence - A Modern Approach<br /> R. E. Bellman. An Introduction to Artificial Intelligence: Can Computers Think? Boyd<br /> & Fraser Publishing Company, San Francisco, 1978.<br /> E. Charniak and D. McDermott. Introduction to Artificial Intelligence. AddisonWesley,Reading, Massachusetts, 1985.<br /> J. Haugeland. Artificial Intelligence: The Very Idea. MIT Press, Cambridge,<br /> Massachusetts, 1985.<br /> R. Kurzweil. The Age of Intelligent Machines. MIT Press, Cambridge, Massachusetts,<br /> 1990.<br /> N. J. Nilsson. Artificial Intelligence: A New Synthesis. Morgan Kaufmann, San Mateo,<br /> California, 1998.<br /> D. Poole, A. K. Mackworth, and R. Goebel. Computational Intelligence: A Logical<br /> Approach. Oxford University Press, Oxford, UK, 1998.<br /> E. Rich and K. Knight. Artificial Intelligence (Second Edition). McGraw-Hill, New<br /> York, 1991.<br /> P. H. Winston. Artificial Intelligence (Third Edition). Addison-Wesley, Reading,<br /> Massachusetts, 1992.<br /> N.Q.Hoan, Nh p môn trí tu nhân t o<br /> inh M nh Tư ng, Giáo trình Trí tu Nhân t o<br /> Hoàng Ki m, inh Nguy n Anh Dũng, Giáo trình Nh p môn Trí tu Nhân t o<br /> 2<br /> <br /> N I DUNG<br /> I. KHÁI NI M THU T TOÁN – THU T GI I<br /> II. THU T GI I HEURISTIC<br /> III. TÁC T<br /> IV. GI I QUY T BÀI TOÁN B NG CÁCH TÌM KI M<br /> V. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KI M THI U THÔNG TIN<br /> VI. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KI M HEURISTIC<br /> <br /> 3<br /> <br /> KHÁI NI M THU T TOÁN – THU T GI I<br /> Trong quá trình nghiên c u gi i quy t các v n –<br /> bài toán:<br /> Có nhi u bài toán cho n nay v n chưa tìm ra<br /> m t cách gi i theo ki u thu t toán và cũng không<br /> bi t là có t n t i thu t toán hay không.<br /> Có nhi u bài toán ã có thu t toán gi i nhưng<br /> không ch p nh n ư c vì th i gian gi i theo thu t<br /> toán ó quá l n ho c các i u ki n cho thu t toán<br /> khó áp ng.<br /> Có nh ng bài toán ư c gi i theo nh ng cách gi i<br /> vi ph m thu t toán nhưng v n ch p nh n ư c.<br /> 4<br /> <br /> KHÁI NI M THU T TOÁN – THU T GI I<br /> C n ph i có nh ng i m i cho khái ni m thu t<br /> toán:m r ng hai tiêu chu n c a thu t toán: tính<br /> xác nh và tính úng n.<br /> M r ng Tính xác nh: các gi i thu t quy và<br /> ng u nhiên.<br /> Tính úng c a thu t toán: không còn b t bu c i<br /> v i m t s cách gi i bài toán, nh t là các cách gi i<br /> g n úng.<br /> M t trong nh ng thu t gi i thư ng ư c c p n<br /> và s d ng trong khoa h c trí tu nhân t o là các<br /> cách gi i theo ki u Heuristic<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản