intTypePromotion=1

Bài giảng Vật lý 9 bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều . Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều - Lý 9

Chia sẻ: Trần Mai Ly | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
220
lượt xem
41
download

Bài giảng Vật lý 9 bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều . Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều - Lý 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là bộ sưu tập bài giảng Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều Lý 9 phục vụ việc học tập và giảng dạy của các bạn. 10 bài giảng hay môn vật lý 9 về Các tác dụng của dòng điện xoay chiều . Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều là một trong những bộ sưu tập hay trong chương trình vật lý lớp 9. Tại đây học sinh dễ dàng biết cách đo U và I của dòng xoay chiều. Nhận biết được kí hiệu của am-pe kế và vôn kế xoay chiều, sử dụng được chúng để đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý 9 bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều . Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều - Lý 9

 1. HỘI THI NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM HUYỆN ĐÔNG HÒA MÔN : Vật lý Giáo viên: TRẦN THỊ DIỄM THÚY TRƢỜNG THCS TƠN ĐỨC THẮNG
 2. KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ : 1 2 3 4 Dòng điện xoay chiều đang sử dụng ở Việt Nguyên tắc hoạt Dòngđộng điệncủa xoaymáy phát chiều là điện gì ? xoay Nêu cácNam tác dụng cóvào của dòng tầnhiện điện số làtƣợng bao nhiêumột chiều ? chiều dựa gì ? ? Đáp án:Tác dụng nhiệt , tác dụng quang, Đáp tácán : Làtừ, dụng dòng tác điện dụng luân sinh phiên lí, Đáp Đáp án đổi chiều : án Cảm : 50 ứng liên tục Hz điện từ tác dụng hóatheo họcchu kì.
 3. Tiết 41:CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU- ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I.TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. C1.Hãy quan sát thí nghiệm ở H 35.1 và cho biết dòng điện xoay chiều có tác dụng gì ?
 4. Tiết 41:CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU- ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I.TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. C1.Hãy quan sát thí nghiệm ở H 35.1 và cho biết dòng điện xoay chiều có tác dụng gì ?
 5. Tiết 41:CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU- ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I.TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. C1 Thí nghiệm như hình 35.1 a) Đèn dây tóc nóng phát sáng: Tác dụng nhiệt và tác dụng quang
 6. Tiết 41:CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU- ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I.TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. C1 Thí nghiệm như hình 35.1 Vina b) Đèn bút thử sáng:Tác dụng quang
 7. Tiết 41:CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU- ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I.TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. C1 Thí nghiệm như hình 35.1 K AC c) Các đinh ghim sắt bị hút: Tác dụng từ
 8. Tiết 41:CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I..TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. 1. Vậy dòng điện xoay chiều có tác dụng gì ? Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, quang và từ. Dòng điện xoay chiều có tác dụng gì? Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, quang và từ.
 9. Tiết 41:CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I..TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. 1. Vậy dòng điện xoay chiều có tác dụng gì ? Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, quang và từ. Dòng điện xoay chiều có tác dụng sinh lí không ? Dòng điện xoay chiều còn có tác dụng sinh lí. Dòng điện xoay chiều thƣờng dùng có hiệu điện thế 220v nên tác dụng sinh lí rất mạnh, gây nguy hiểm chết ngƣời, đặc biệt là dòng điện trong mạng điện sinh hoạt
 10. Tiết 41: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I..TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. 1. Vậy dòng Hãy điện xoay dự đoán chiềutƣợng hiện có tác dụng gì ? gì xảy Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, quang và từ. II. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ra với nam châm khi ta cho ĐIỆN XOAY CHIỀU. dòng điện xoay chiều chạy vào 1.Thí nghiệm : cuộn dây nhƣ H 35.3 ?
 11. Tiết 41: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I..TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. 1. Vậy dòng điện xoay chiều có tác dụng gì ? Dòng điện xoay chiều có tác Quan sát H35.2 và H35.3 sgk dụng nhiệt, quang và từ. II. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG cho biết dụng cụ thí nghiệm ĐIỆN XOAY CHIỀU. 1.Thí nghiệm : gồm những gì ? *Dụng cụ gồm : Nam châm điện Nguồn điện xoay chiều Nam châm vĩnh cửu Công tắc Nguồn điện một chiều Dây dẫn
 12. Tiết 41: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU • Kết quả thí nghiệm: Dòng điện Hiện tượng Nhận xét chiều của nam của lực từ châm vĩnh cửu Một chiều /đổi Khi đổi chiều của dòng chiều điện thì chiều của lực Hút / Đẩy từ cũng đổi theo. Xoay chiều Chiều của lực từ cũng Hút ,đẩy thay đổi liên tục. liên tục
 13. Tiết 41: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU Thí nghiệm Dùng nguồn điện 1 chiều Hiện tượng K gì xảy ra khi - + ta đổi chiều - + dòng điện? . Khi đổi chiều dòng điện thì lực từ cũng đổi chiều
 14. Tiết 41: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU Thí nghiệm Dùng nguồn điện xoay chiều K Hiện tƣợng xảy ra có gì khác so với khi dùng dòng điện 1 chiều? Giải thích. . Cực bắc của nam châm lần lƣợt bị hút rồi đẩy liên tục vì dòng điện xoay chiều có chiều thay đổi liên tục
 15. Tiết 41:CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I..TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. Dòng điện xoay chiều có tác 1. Vậy dòng điện xoay chiều có tác dụng gì ? dụng nhiệt, quang và từ. Qua các thí nghiệm ta rút ra II. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. kết luận gì ? 1.Thí nghiệm : 2. Kết luận : Khi dòng điện đổi chiều thì lực từ của dòng điện tác dụng lên nam châm cũng đổi chiều. Khi dòng điện đổi chiều thì lực từ của dòng điện tác dụng lên nam châm cũng đổi chiều.
 16. Tiết 41: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I..TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. Dòng điện xoay chiều có tác 1. Vậy dòng điện xoay chiều có tác dụng gì ? dụng nhiệt, quang và từ. II. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. 1.Thí nghiệm : 2. Kết luận : Khi dòng điện đổi chiều thì lực từ của dòng điện tác dụng lên nam châm cũng đổi chiều. III.ĐO CƢỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU.
 17. Tiết 41:CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU.ĐO CƢỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU a. Mắc mạch điện nhƣ H 35.4. Dùng vôn kế và ampe kế một chiều có kí hiệu Vậycực 1. ở hai DC ( hay - ) để đo hiệu điện thế dòng điện của xoayđiện nguồn chiềumột có tác dụng chiều và gì ? cƣờng dộ dòng điện trong mạch điện. Nếu ta đổi chiều dòng điện thì chiều quay của kim trên dụng cụ đo thay đổi thế nào ? b.Thay nguồn điện một chiều bằng nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế 3v , kim của ampe kế và vôn kế một chiều chỉ bao nhiêu ? C.Thay vôn kế và ampe kế một chiều bằng vôn kế và ampe kế xoay chiều kí hiệu AC (hay ~ ) H35.5 . Kim của vôn kế và ampe kế chỉ bao nhiêu ? Nếu đổi hai đầu phích cắm vào ổ lấy điện thì kim của ampe kế và vôn kế có quay không ? K K + + X ~ X V V - - - + A A Hình 35.4 Hình 35.5
 18. 0 0 -5 5 -5 5 mA mA -5 0 5 -5 0 5 V V K K I = 5mA I = -5mA U = -5 V U= 5V

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản