intTypePromotion=3

Bài giảng Vẽ kỹ thuật xây dựng: Hình chiếu thẳng góc

Chia sẻ: Thieu Dinh Si Si | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
252
lượt xem
38
download

Bài giảng Vẽ kỹ thuật xây dựng: Hình chiếu thẳng góc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình chiếu là hình biểu diễn phần thấy của vật thể đối với người quan sát. Phần thấy được vẽ bằng nét liền đậm, cho phép thể hiện phần khuất của vật thể bằng nét đứt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vẽ kỹ thuật xây dựng: Hình chiếu thẳng góc

  1. Bài 2 HÌNH CHIẾU THẲNG GÓC I. Hình chiếu : - Hình chiếu là hình biểu diễn phần thấy của vật thể đối với người quan sát. Phần thấy được vẽ bằng nét liền đậm, cho phép thể hiện phần khuất của vật thể bằng nét đứt. 1. Hình chiếu cơ bản: - Cách xây dựng theo TCVN 5-78: + Lấy sáu mặt của hình lập phương 5 làm mặt phẳng hình chiếu cơ bản. + Đặt vật thể giữa người quan sát 4 1 3 6 và mặt phẳng hình chiếu tương ứng. + Chiếu vuông góc vật thể lên các mặt của hình lập phương. 2 + Trải sáu mặt của hình lập phương về trùng với mặt phẳng bản vẽ sẽ được sáu hình chiếu cơ bản.
  2. 5 1 4 3 6 5 4 1A 3 A 6 2 2 - Các tên gọi: 1 . Hình chiếu từ trứơc – hình chiếu đứng – hình chiếu chính. 2 . Hình chiếu từ trên – hình chiếu bằng. 3 . Hình chiếu từ trái – hình chiếu cạnh. 4 . Hình chiếu từ phải. 5 . Hình chiếu từ dưới. 6 . Hình chiếu từ sau. - Các hình chiếu được đặt ở vị trí như hình vẽ thì không ph ải đặt tên. Nếu có hình chiếu đặt ở vị trí khác, hoặc giữa chúng có hình xen kẽ thì phải ghi tên hình chiếu
  3. II. Hình chiếu riêng phần, hình chiếu phụ : a. Hình chiếu riêng phần. - Kn: là hình biểu diễn một phần vật thể lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng hình chiếu cơ bản. A -Giới hạn bằng nét lượn sóng A A b. Hình chiếu riêng phụ. - Kn: là hình biểu diễn một phần vật thể lên mặt phẳng hình chiếu không song song với mặt phẳng hình chiếu cơ bản. -Giới hạn bằng nét lượn sóng h × h c h iÕu p h ô n -Cho phép xoay về song song với đường bằng của tờ giấy vẽ nhưng h ×n h c h iÕu r iª n g p h Çn phải có mũi tên cong trên chữ kí hiệu
  4. III. Xây dựng hình chiếu của vật thể Vẽ 3 hình chiếu của các vật thể cơ bản sau
  5. 11 21 13 23 31 41 33 43 12 32 42 22
  6. 1. Cách xây dựng hình chiếu của vật thể - Chọn hướng chiếu chính hợp lý - Chia vật thể thành các khối hình học đơn giản hơn - Vẽ các khối theo nguyên tắc từ đặc đến rỗng, từ khối lớn đến khối bé
  7. 10 2. Ghi kích thước 10 + Kích thước định khối: 70 5 + Kích thước định hình: 20 10 70 + Kích thước định vị 100 Ø30 Ø45 80 20
  8. Bµi tËp lín sè 2: Tªn: H× CHIÕU NH • Néi dung(2 mÉu) - Kh«ng chÐp ® Ò - Chän h­íng chiÕu chÝnh vµ tØ lÖ hîp lý vÏ 3 h× chiÕu nh cña vËt thÓ - Ghi kÝch th­íc Yªu c Çu: - GiÊy vÏ A3, bót ch× th­íc, compa , - B¶n vÏ ® óng, ®Ñp - VÏ c¶ 2 mÉu vµo 1 tê

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản