intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 4 - Bùi Hồng Quân

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

85
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 4 Sự trao đổi chất của vi sinh vật trình bày các nội dung sau: Đại cương, năng lượng và các quá trình phân giải đường hexose, hô hấp, quá trình hóa thẩm thấu của vi khuẩn, Oxy hóa không hoàn toàn, lên men. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 4 - Bùi Hồng Quân

Bài 4: Sự trao đổi chất của vi sinh vật<br /> 4.1. Đại cương<br /> 4.2. Năng lượng và các quá trình phân giải đường hexose<br /> 4.3. Hô hấp<br /> 4.4. Quá trình hóa thẩm thấu của vi khuẩn<br /> 4.5. Oxy hóa không hoàn toàn<br /> 4.6. Lên men<br /> <br /> Bùi Hồng Quân buihongquan.com<br /> <br /> Naêng löôïng hoïc teá baøo<br /> - Năng lượng của một phản<br /> ứng: mức độ biến đổi<br /> năng lượng tự do (G)<br /> - Phản ứng giải phóng năng<br /> lượng: G âm, thuận lợi<br /> về nhiệt<br /> động học<br /> - Phản ứng dị hóa có G là<br /> âm<br /> - Phản ứng sinh tổng hợp có<br /> G dương<br /> <br /> Công cơ học<br /> <br /> Bùi Hồng Quân buihongquan.com<br /> <br /> Thu nhiệt<br /> <br /> Tỏa nhiệt<br /> <br /> - Phản ứng có G là âm cũng<br /> cần năng lượng hoạt hóa<br /> để phản ứng diễn ra<br /> - Enzyme xúc tác làm giảm<br /> năng lượng hoạt hóa để<br /> phản ứng xảy ra ở nhiệt<br /> độ thường<br /> - Enzyme gắn chuyên biệt cơ<br /> chất vào trung tâm hoạt<br /> động bằng liên kết<br /> hydrogen và tương tác kỵ<br /> nước<br /> - Khi gắn cơ chất, enzyme<br /> thay đổi cấu hình tạo sức<br /> căng lên liên kết cộng hóa<br /> trị làm liên kết này bị phá<br /> vỡ<br /> <br /> Xuùc taùc vaø enzyme<br /> <br /> Bùi Hồng Quân buihongquan.com<br /> <br /> Bùi Hồng Quân buihongquan.com<br /> <br /> Phản ứng ôxi hóa - khử<br /> - Sự ôxi hóa một hợp chất: sự lấy điện tử (và proton) khỏi một hợp chất<br /> <br /> - Sự khử một chất: sự<br /> thêm điện tử (và<br /> proton) vào một chất<br /> - Chất cho điện tử (chất<br /> bị ôxi hóa), chất<br /> nhận điện tử (chất bị<br /> khử)<br /> - Hai thành phần của<br /> phản ứng ôxi hóa –<br /> khử:<br /> + Bán phản ứng ôxi<br /> hóa<br /> Bùi Hồng Quân buihongquan.com + Bán phản ứng khử<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2