intTypePromotion=1

Bài giảng Xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu - Th.S Vũ Thúy Hoài

Chia sẻ: Hồng Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:135

0
125
lượt xem
17
download

Bài giảng Xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu - Th.S Vũ Thúy Hoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu với mục đích cung cấp kiến thức về lịch sử hình thành, định nghĩa và cách xác định giá (trị giá) tính thuế nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về trị giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu - Th.S Vũ Thúy Hoài

 1. XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG NHẬP KHẨU Th.S VŨ THÚY HÒA TRƯỞNG PHÒNG TGTT CỤC HẢI QUAN TP.HCM 1
 2. CẤU TRÚC HỆ THỐNG HIỆN HÀNH  HAI PHƯƠNG PHÁP CHỦ YẾU: – XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP QUỐC GIA – XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN GATT/WTO 2
 3. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY 1. CÁC VĂN BẢN LUẬT: Luật Hải quan 2001,2005; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2. CÁC NGHỊ ĐỊNH: 54/CP (28/8/1993); 94/CP (17/11/1998); 60/2002/NĐ-CP 3. NĐ/155 /CP ngày 15/12/2005 4. NĐ/40/CP ngày 16/3/2007 3
 4. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY 3. CÁC THÔNG TƯ: 87/2004/TT-BTC; 118/2003/TT- BTC 4. TT/113/TT-BTC ngày 15/12/2005 5. TT/40/TT-BTC ngày21/5/2008 6. CÁC VĂN BẢN KHÁC: công văn 5782/TCHQ- KTTT (29/11/2004); 5784/TCHQ-KTTT (29/11/2004) 7. QĐ30/2008/QĐ-BTC (ngày21/5/2008) 8. QĐ1102/2008/QĐ-BTC(ngày21/5/2008) 9. QĐ1636/QĐ- TCHQ (08/2008) 10. CV8956/CV-BTC ( ngày 01/8/2008) 4
 5. TRÌNH TỰ TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH NGHĨA GIÁ (TRỊ GIÁ) TÍNH THUẾ CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ (TRỊ GIÁ) TÍNH THUẾ 5
 6. PHẦN I XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP QUỐC GIA 6
 7. VĂN BẢN PHÁP QUY  LUẬT HẢI QUAN (2001); 2005  LUẬT THUẾ XNK (1991, 1993, 1998; 2005)  NGHỊ ĐỊNH 54/CP (1993), 94/1998/NĐ-CP (1998); NĐ/149/CP(2005),NĐ/40/CP(2007)  THÔNG TƯ 87/2004/TT-BTC (2004); TT/112/TT-BTC(2005);  Thông tư 113/TT-BTC(2005) 7
 8. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH  TRƯỚC 1987 : HÀNG THUỘC KHỐI SEV => CƠ BẢN - KHÔNG THUẾ  1987-1991: BẢNG GIÁ DO BỘ TÀI CHÍNH VÀ BỘ THƯƠNG MẠI – DU LỊCH BAN HÀNH 8
 9. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH  1991 LUẬT THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU “ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU, LÀ GIÁ BÁN TẠI CỬA KHẨU XUẤT, THEO HỢP ĐỒNG.” 9
 10. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH  1993 LUẬT THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU “ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU, LÀ GIÁ MUA TẠI CỬA KHẨU NHẬP, KỂ CẢ PHÍ VẬN TẢI, PHÍ BẢO HIỂM, THEO HỢP ĐỒNG.” 10
 11. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH  1992 LUẬT THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU “TRƯỜNG HỢP GIÁ QUÁ THẤP, HÀNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC KHÁC => HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG (CHÍNH PHỦ) QUY ĐỊNH” 11
 12. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH  CÁC BẢNG GIÁ TỐI THIỂU: 718 – 719 (1993), 624 (1994), 353 (1994), 1187 (1995), 975 (1996), 918 (1997), 590A (1998), 68 (1999), 164 (2000), 164 (2002)  CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN Thông tư 82 (1997) Thông tư 08 (2000) 12
 13. XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ THEO GIÁ TỐI THIỂU Cao hơn giá tối thiểu GIÁ HỢP ĐỒNG Không có giá Thấp hơn giá tối thiểu XÂY DỰNG GIÁ Giá hợp đồng GIÁ TỐI THIỂU GIÁ TÍNH THUẾ 13
 14. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA BẢNG GIÁ TỐI THIỂU  ƯU ĐIỂM: – CHỐNG GIAN LẬN – DUY TRÌ SỐ THU  NHƯỢC ĐIỂM – KHÔNG LINH HOẠT – GIAN LẬN GIA TĂNG 14
 15. XÁC ĐỊNH GIÁ THEO QUY ĐỊNH (từ 01/01/2003 – 29/12/2003) HÀNG XUẤT KHẨU: GIÁ BÁN TẠI CỬA KHẨU XUẤT KHÔNG GỒM I VÀ F - THEO HỢP ĐỒNG HÀNG NHẬP KHẨU: GIÁ MUA TẠI CỬA KHẨU NHẬP GỒM CẢ I VÀ F – THEO HỢP ĐỒNG 15
 16. XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ  HÀNG NK CÓ HỢP ĐỒNG & KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG TT118  3 CÁCH XÁC ĐỊNH: – SO SÁNH VỚI DANH MỤC DỮ LIỆU GIÁ – SO SÁNH VỚI GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG GIỐNG HỆT/TƯƠNG TỰ – PHƯƠNG PHÁP KHÁC 16
 17. SO SÁNH GIÁ TRONG DANH MỤC GIÁ THỰC TẾ < 90% GIÁ DANH MỤC >/= 90% GIÁ DANH MỤC GIÁ DANH MỤC GIÁ THỰC TẾ 17
 18. PHƯƠNG PHÁP KHÁC GIÁ THỰC TẾ DO GIÁ TÍNH THUẾ = DN KHAI BÁO 18
 19. THAM VẤN GIÁ KHAI BÁO Giá khấu trừ từ giá bán trên TT Hải quan nghi ngờ Giá chào bán DN CHỨNG MINH của người XK 19
 20. XÁC ĐỊNH GIÁ  HÀNG KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG HOẶC HỢP ĐỒNG KHÔNG HỢP LỆ – XÁC ĐỊNH GIỐNG TRƯỜNG HỢP TRÊN – KHÁC:  HÀNG GIỐNG HỆT/TƯƠNG TỰ TRONG VÒNG 30 NGÀY TRƯỚC NGÀY ĐĂNG KÝ TỜ KHAI 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2