intTypePromotion=1

Bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân - Bài giảng điện tử Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
135
lượt xem
9
download

Bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân - Bài giảng điện tử Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mong muốn quý thầy cô thiết kế bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu có nội dung phong phú và hình ảnh sinh động để HS có thể hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ trong câu. (Trả lời câu hỏi Vì sao? Nhờ đâu? Tại sao? cho câu).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân - Bài giảng điện tử Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

 1. Bài giảng Tiếng việt 4 ay5 Luyện từ và câu
 2. Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ ( Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu) Trạạng ngữtchỉộthcâugiantrạng Tr ng ngđ chỉ Em hãy ữặ mthtờời có bổả i gian tr sung choỉcâu hỏi nào? lờ ch thờ gian. ngiữý nghĩa igì cho câu? Trạng ngữ chỉỉthờiigian xác đời Trạng ngữ ch thờ gian trả l ịnh thời giancâu hỏi:Baoviệc?nêu trong cho các diễn ra sự giờ Khi câu. Mấy giờ?... nào?
 3. Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu I. Nh a ä n x e ù t Vì vaéng tieáng cöôøi, vöông quoác noï buoàn chaùn kinhTRN khuûng. CN VN
 4. Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu I. Ghi nhớ: 1. Để giải thích nguyên nhân của sự việc hoặc tình trạng nêu trong câu, ta có thể thêm vào câu những trạng ngữ chỉ nguyên nhân.
 5. Bàn: …… Phiếu thảo luận Tổ: ……… chân các trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong hai câu sau: - Gạch Nhờ kiên trì tập luyện, chữ Cao Bá Quát ngày càng đẹp hơn. TRN .......................................................................................... Tại lười học, Nam phải thi lại. TRN ................................................................................................ - Các trạng ngữ trên bổ sung ý nghĩa gì cho câu? Các trạng ngữ trên bổ sung ý nghĩa chỉ nguyên nhân cho ................................................................................................câu - Các trạng ngữ trên trả lời cho câu hỏi nào? Các trạng ngữ trên trả lời cho câu hỏi Nhờ đâu?, Tại đâu? ……………………………………………………………………… ……………………………………………..
 6. Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu I. Ghi nhớ: 1. Để giải thích nguyên nhân của sự việc hoặc tình trạng nêu trong câu, ta có thể thêm vào câu những trạng ngữ chỉ nguyên nhân. 2. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho các câu hỏi Vì sao?, Nhờ đâu?, Tại đâu?...
 7. Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu III. Lu y e ä n taäp: 1.Tìm trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong các câu sau: a/ Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp. b/ Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại. c/ Tại Hoa mà tổ không được khen.
 8. Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu III. Lu y e ä n taäp: 2. Điền các từ nhờ, vì hoặc tại vì vào chỗ trống: Vì a/ ………học giỏi, Nam được cô giáo khen. Nhờ b/ …………. bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạh sẽ. Tại vì c/ …………...mải chơi, Tuấn không làm bài tập.
 9. Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu III. Lu y e ä n taäp: 3. Đặt câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân.
 10. Luyện từ và câu Củng cố Trạng ngữ chỉỉnguyên Trạng ngữ ch nguyên nhân bổ sungcho các câu nhân trả lời ý nghĩa gì choicâu? hỏ nào? Trạng ngữ chỉ nguyên nhân để giải Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho các câu hỏi Vì của sự viờcđâu?, thích nguyên nhân sao?, Nhệ hoặc Tại trạng nêu trong câu. tình đâu?...
 11. Dặn dò - Học thuộc ghi nhớ. - Đặt câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân. - Chuẩn bị bài: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời.
 12. Lớ p 4B2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản