intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập chứng chỉ tin học bằng B access

Chia sẻ: Trần Ngọc Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

365
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập chứng chỉ tin học bằng b access', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập chứng chỉ tin học bằng B access

  1. This is trial version www.adultpdf.com
  2. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Thơi gian phân bô chương trì nh ̀ ́ tri  Ly thuyêt: 30 tiêt Ly thuy ́ ́ ́  Thưc hanh: 30 tiêt ̣ ̀ ́  Tư hoc: 15 tiêt ̣ ̣ ́  Đanh gia sinh viên: ́ ́ sinh  Điêm chuyên cân: 10% ̉ ̀  Điêm lam đô an môn hoc: 30% ̉ ̀ ̀́ ̣  Điêm thi cuôi ky: 60% ̉ ́ ̀  Chu y: ́́  Sinh viên chia thanh nhom 03 ngươi. ̀ ́ ̀  Đăng ky lơp trương: Tên đê tai, Ho tên sinh viên, ma sinh viên, ́́ ̉ ̀̀ ̣ ̃ email, sô điên thoai trương nhom. ́ ̣ ̣ ̉ ́  Buôi sau, lơp trương nôp lai. ̉ ́ ̉ ̣ ̣ This is trial version 2 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  3. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Muc tiêu môn hoc asp.net ̣ ̣  Nắm vững các khái niệm căn b ản của quá trình thiết cài đặt và triển khai một ứng dụng web trên nền .NET  Thiết kế trang Web và cài đặt một ứng dụng Web hoàn chỉnh bằng HTML,CSS, ASP.NET  Triển khai và khai thác ứng dụng web service trên Internet This is trial version 3 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  4. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Nôi dung môn hoc ̣ ̣ 1 Chương 1: Giơi thiêu môn hoc ́ ̣ ̣ 2 Chương 2: Hương đôi tương trong ASP.NET ́ ́ ̣ 3 Chương 3: Các đối tượng của ASP.NET 4 Chương 4:Xử lý dữ liệu với ADO.NET 5 Chương 5:Data Control 6 Chương 6: Web Services This is trial version 4 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  5. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Tai liêu tham khao môn hoc ̀ ̣ ̉ ̣  Zak Ruvalcaba.Build Your Own ASP.NET Website Using C# & VB.NET. 2004, Pub. SitePoint.  Việt Văn book. Tự Học Asp.net 2.0 Từng Bước Một, Nxb Thống kê, 2007  Đỗ Lâm Thiên. Giáo trình “Lập trình ứng dụng web với ASP.NET”. NXB ĐHQG TP.HCM, 2007.  Phạm Hữu Khang. Lập trình ASP.NET 2.0, tập 5. NXB Lao Động 2007  Website:  www.msdn.microsoft.com/netframework  www.asp.net  http://dot.net.vn This is trial version 5 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  6. www.themegallery.com This is trial version LHU http://lhu.edu.vn 6 www.adultpdf.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2