Giáo trình ôn tập công nghệ thông tin

Xem 1-20 trên 257 kết quả Giáo trình ôn tập công nghệ thông tin
 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình ôn tập của trường đại học khoa học tự nhiên tp.hcm', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 192 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình access :tập lệnh (macro)', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p taoxanh1 02-11-2011 110 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình access:lưu tập tin cơ sở dữ liệu', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p taoxanh1 02-11-2011 68 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập chứng chỉ tin học bằng b access', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p taoxanh1 02-11-2011 324 68   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập microsoft visual basic .net 2005', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p taoxanh1 02-11-2011 105 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề cương ôn access : bảng dữ liệu (table)', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 52 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ôn chứng chỉ access: lệnh cập nhật dữ liệu update', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p taoxanh1 02-11-2011 73 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập microsoft visual basic .net', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p taoxanh1 02-11-2011 60 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trường đại học khoa học tự nhiên tp.hcmtrung tâm tin học', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p taoxanh1 02-11-2011 72 11   Download

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin do Thạc Bình Cường (chủ biên)  biên soạn đặc biệt chú trọng vào việc phát triển kỹ năng đọc; những thuật ngữ và từ vựng quan trọng được tách ra thành một mục riêng để thu hút và phát triển vốn từ của học viên; trong mỗi bài có phần bài tập ngữ pháp giúp học viên ôn lai những điểm ngữ pháp cơ bản.

  pdf141p uocvongxua03 16-06-2015 254 135   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng access :khai báo khóa chính', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 82 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 3: tạo màn hình nhập liệu với form wizard', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 79 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tạo các truy vấn dữ liệu bằng qbe', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 113 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu học update query', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 68 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu học select query _2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 56 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu học select query', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 42 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu học crosstab query', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 59 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu học append query', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 46 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết lập quan hệ giữa các bảng', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 54 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng nhập liệu cho bảng', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taoxanh1 02-11-2011 55 9   Download

Đồng bộ tài khoản