Bài tập Cơ lý thuyết

Chia sẻ: Maiphuong Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

3
3.735
lượt xem
873
download

Bài tập Cơ lý thuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 2.18 Thuyết Môn Học:Cơ Lý A G 90° P E S3 C S2 30 0 S1' 60 ° ° 60 S1 B O OA : ∑M O ( FK ) = S1 .OB − P.OA = 0 ⇒ S1 = P.OA = 10 P (OA = 10.OB ) OB Xét nút : ( S 2 , S1 ', S 3 ) ~ O S1 '+ S 2 .Cos 60 0 + S 3 .Cos

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Cơ lý thuyết

  1. Câu 2.18 Môn Học:Cơ Lý Thuyết A P G 90° E 30 0 S3 60 B ° S1' S1 C ° 60 S2 O OA : ∑M O ( FK ) = S1 .OB − P.OA = 0 P.OA ⇒ S1 = = 10 P (OA = 10.OB ) OB Xét nút : ( S 2 , S1 ', S 3 ) ~ O S1 '+ S 2 .Cos 60 0 + S 3 .Cos 60 0 = 0  ⇒ S 3 .Sin60 0 − S 2 .Sin60 0 = 0  2.S1 '+ S 2 + S 3 = 0 ⇔ S 2 = S 3 ⇒ S1 ' = − S 2 = S1 ⇒ S 2 = − S1 = −10 P = S 3 Xét con trượt ( S 3 , N E ) Ta có : N E + S 3 .Cos30 0 = 0 ⇒ N E = − S 3 .Cos30 0  − 10 P. 3  =   = 5 3P   2  Nguyên thị Mai Phương DTK0851060098
  2. Câu 2.18 Môn Học:Cơ Lý Thuyết The end. Cau 2.16: ( Xét riêng cần cẩu : N E , N F , Q, P ~ O ) 4m p D NF NE A B 1m 1m Q 4m 8m ∑Y K = N E + N F − Q − P = 0(1) ∑M E (YK ) = 2 N F − Q − 5 P = 0(2) Q + 5P Từ (2) ⇒ N F = = 50( KN ) 2 (1) ⇒ N E = 10( KN ) Tách vật tại C : Nb YC C XC Nf ( Xét thanh CB : YC , X C , N F , N B ~ O ) Nguyên thị Mai Phương DTK0851060098
  3. Câu 2.18 Môn Học:Cơ Lý Thuyết ∑Y K = YC − N F + N B = 0(1) ∑X K = X C = 0( 2) ∑M C ( FK ) = 8 N B − N F = 0(3) NF Từ (3) ⇒ N B = = 6,25( KN ) 8 (1) ⇒ YC = N F − N B = 43,75( KN ) YA p D XA A B 1m 1m MA Q 4m 8m ∑Y K = YA − Q − P − N B = 0 ⇒ A =53,75( KN ) Y ∑M A ( FK ) = 123 N B + M A − 8 P − 4Q = 0 ⇒ M A = 4Q + 8 P − 12 N B = 205( KN ) Nguyên thị Mai Phương DTK0851060098
  4. Câu 2.18 Môn Học:Cơ Lý Thuyết 4m YA p D NF NE XC NB A B 1m 1m NE' Q N F' 4m 8m The end. Nguyên thị Mai Phương DTK0851060098

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản