Bài tập điện tích

Chia sẻ: BÙI ANH TUẤN | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:1

0
149
lượt xem
17
download

Bài tập điện tích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1. Hai điện tích q1 và q2 đặt trong chân không cách nhau khoảng r1. Lực đẩy giữa chúng là F 1. Tính độ lớn các điện tích đó 2. Xác định khoảng cách r2 giữa hai điện tích để lực đẩu giữa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập điện tích

  1. Bài 1. Hai điện tích q1 và q2 đặt trong chân không cách nhau khoảng r1. Lực đẩy giữa chúng là F 1. Tính độ lớn các điện tích đó 2. Xác định khoảng cách r2 giữa hai điện tích để lực đẩu giữa chúng là F/. Áp dụng số: r1= 3cm, F = 3,2.10-4N, F/=2F , q1 = 2q2. Bài 2. Hai điện tích diểmđặt trong chân không cách nhau là r = 6cm thì đ ẩy nhau v ới lực F = 1,35.10-2N. Độ lớn tổng hai điện tích là 15.10 -8C. Tính các điện tích HD: Sủ dụng định luật Culong => q1q2 = Kết hợp với . Sử dụng định lí Viet để tìm q1và q 2. Bài 3. Hai quả cầu giống nhau được tích điện cùng dấu đ ược treo lên hai s ợi ch ỉ cách điện, dài bằng nhau vào cùng một điểm . Khối lượng riêng c ủa m ỗi qu ả c ầu b ằng bao nhiêu để khi đặt trong không khí và trong dầu thì góc l ệch gi ữa các s ợi ch ỉ nh ư nhau? Biết rằng hằng số điện môi của dầu là 2,1 và khối lượng riêng c ủa dầu là 8oo kg/m 3. HD: Trong không khí tanα =F/P (1) Trong dầu tanα = F/ε(P - f) (2) từ 1 và 2 => P = ε(P -f) (3) Gọi ρd và ρ là khối lượng riêng của dầu và của các quả cầu, t ừ (3) ρVg = Vgε(ρ – ρ d) => ρ Bài 4.
Đồng bộ tài khoản