Bài tập phương trình đường thẳng trong không gian

Chia sẻ: Abcdef_7 Abcdef_7 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
269
lượt xem
42
download

Bài tập phương trình đường thẳng trong không gian

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG Đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉphươnglà phương trình có dạng (trong đó t là tham số)Chú ý: Nếu trìnhđi qua điểm và có vectơ chỉphươnglà phương trình có dạng (trong đó t là tham số)Chú ý: Nếu trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập phương trình đường thẳng trong không gian

  1. Phương trình đường thẳng trong không gian PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG Đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉ phương là phương trình có dạng (trong đó t là tham số) Chú ý: Nếu có dạng gọi là phương thì trình chính tắc Ví dụ 1: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉ phương là Giải: Phương trình tham số của đường thẳng là : Ví dụ 2: Viết phương trình tham số của đường thẳng qua hai điểm A(-1;2;1) và B(-3;0;3) Nhận xét: nằm trên nên là một vecto chỉ phương của .
  2. Giải: Đường thẳng có vectơ chỉ phương và đi qua A(-1;2;3) Phương trình tham số của đường thẳng là : Ngoài ra còn có thể chọn đi qua B(-3;0;1). PTTS có dạng: Ví dụ 3: Chứng minh đường thẳng : vuông góc với mặt phẳng : 2x+4y+6z-9=0 Giải : có vectơ chỉ phương có vecto pháp tuyến Ta có , suy ra . PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG
  3. Đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉ phương là phương trình có dạng (trong đó t là tham số) Chú ý: Nếu có dạng gọi là phương thì trình chính tắc Ví dụ 1: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉ phương là Giải: Phương trình tham số của đường thẳng là : Ví dụ 2: Viết phương trình tham số của đường thẳng qua hai điểm A(-1;2;1) và B(-3;0;3) Nhận xét: nằm trên nên là một vecto chỉ phương của . Giải: Đường thẳng có vectơ chỉ phương và đi qua A(-1;2;3)
  4. Phương trình tham số của đường thẳng là : Ngoài ra còn có thể chọn đi qua B(-3;0;1). PTTS có dạng: Ví dụ 3: Chứng minh đường thẳng : vuông góc với mặt phẳng : 2x+4y+6z-9=0 Giải : có vectơ chỉ phương có vecto pháp tuyến Ta có , suy ra .
Đồng bộ tài khoản