intTypePromotion=1

Bài tập thuế GTGT

Chia sẻ: Salen Yuyu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
727
lượt xem
259
download

Bài tập thuế GTGT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất khẩu một lô hàng A theo điều kiện FOB có trị giá 500 triệu đồng. 2. Làm đại lý tiêu thụ sản phẩm B cho một công ty TNHH trong nước, giá bán theo qu iđịnh chưa có thuế GTGT là 50.000 đồng/sp, hoa hồng được hưởng là 5% trên giá bán chưa thuế GTGT, trong kỳ công ty K tiêu thu được 10.000sp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thuế GTGT

  1. Bài tập thuế GTGT BÀI 1: Trong tháng 9/2007 công ty K có các nghiệp vụ kinh tế như sau: 1. Xuất khẩu một lô hàng A theo điều kiện FOB có trị giá 500 triệu đồng. 2. Làm đại lý tiêu thụ sản phẩm B cho một công ty TNHH trong nước, giá bán theo qu iđịnh chưa có thuế GTGT là 50.000 đồng/sp, hoa hồng được hưởng là 5% trên giá bán chưa thuế GTGT, trong kỳ công ty K tiêu thu được 10.000sp. 3. Nhận xuất khẩu ủy thác một lô hàng C theo điều kiện giá FOB có trị giá là 600 triệu đồng, hoa hồng ủy thác được hưởng là 3% trên giá FOB. 4. Bán cho doanh nghiệp L lô hàng D với giá chưa thuế GTGT là 200 triệu đông, thuế GTGT là 10%, nhưng khi viết hóa đơn, kế toán đã ghi gộp giá bán là 220 triệu đồng (không ghi tách riêng giá chưa thuế và thuế GTGT). 5. Dùng 100sp E để trao đổi với một cơ sở kinh doanh M lấy sản phẩm F, giá bán chưa thuế GTGT của sản phẩm E cùng thời điểm phát sinh họat động trao đổi là 120.000đ/sp. 6. Bán trả góp cho công ty N một lô hàng, giá bản trả góp chưa có thuế GTGT là 300 triệu đồng, trả trong vòng 3 năm, giá bán trả ngay là 250 triệu đồng. Yêu cầu: xác định số thuế GTGT mà công ty K phải nộp trong tháng. Biết rằng: Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ là 10%. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ là 50 triệu đồng. Bài 2: Tại cty sản xuất hàng tiêu dùng thuộc diện chịu thuế GTGT, trong tháng có tình hình sản xuất, kinh doanh như sau: I. Tình hình tiêu thụ sản phẩm: 1. Bán cho cty A 10.000 sản phẩm A, giá bán chưa có thuế GTGT là 100.000đ/sp(mới chỉ thu được 50% giá trị hợp đồng bán hàng). 2. Bán cho hệ thống siêu thị 30.000 sản phẩm A, giá bán chưa có thuế GTGT là 105.000đ/sp. 3. Giao cho hệ thống đại lý 30.000 sản phẩm A và 35.000 sản phẩm B, giá bán quy định cho đại lý chưa có thuế GTGT đối với sản phẩm A là 100.000đ/sp và đối với sản phẩm B là 150.000đ/sp. Cuối tháng đại lý quyết toán chỉ tiêu thụ được 90% sản phẩm A và 95% sản phẩm B được giao. 4. Bán lẻ qua hệ thống cửa hàng 50.000 sản phẩm A và 55.000 sản phẩm B, giá bán chưa có thuế GTGT sản phẩm A là 110.000đ/sp và sản phẩm B là 160.000đ/sp; xuất 1.000 sản phẩm A để trao đổi nguyên liệu, giá trao đổi trên hợp đồng trao đổi chưa bao gồm thuế GTGT là 98.000đ/sp.
  2. 5. Ủy thác xuất khẩu 10.000 sản phẩm A, giá FOB quy ra VNĐ là 120.000đ/sp. 6. Bán cho doanh nghiệp khu chế xuất 10.000 sản phẩm B, giá bán tại cổng khu chế xuất là 170.000đ/sp. 7. Bán cho công ty B 10.000 sản phẩm B, giá bán đã bao gồm thuế GTGT là 165.000đ/sp. 8. Bán cho cty C 10.000 sản phẩm B, giá bán chưa có thuế GTGT là 150.000đ/sp, Cty C đã trả lại 100 sản phẩm kém phẩm chất. 9. Gia công 10.000 sản phẩm C cho cty D, đơn giá gia công chưa có thuế GTGT là 5.000đ/sp. II. Tình hình sản xuất sản phẩm: 1. Nhập khẩu 10.000 sản phẩm A, giá CIF quy ra VND là 50.000đ/sp. 2. Nhập khẩu 2 tài sản cố định phục vụ sản xuất, giá CIF qui ra VND là 1 tỷ đồng. 3. Mua nguyên liệu trong thị trường nội địa để phục vụ sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nguyên liệu trao đổi) có hóa đơn GTGT, giá mua chưa có thuế GTGT là 12.500 trđ. 4. Trị giá dịch vụ mua ngoài trong tháng: - Có hóa đơn GTGT là 200 trđ là trị giá mua vào chưa có thuế GTGT - Có hóa đơn đặc thù (giá bán đã có thuế) là 50 trđ Yêu cầu: Tính thuế GTGT Cty phải nộp trong tháng. Biết rằng: Thuế nhập khẩu 30%, thuế GTGT đầu vào và đầu ra là 10%. Các yếu tố mua vào và bán ra thuộc diện chịu thuế GTGT nhưng không thuộc diện chịu thuế TTĐB. Bài 3: Trong tháng 10/2008, tại một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có các số liệu sau: 1> Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng: a> Để sử dụng cho spA: Mua từ công ty X: 15.000 kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 75.000 đồng/kg. Mua từ công ty Y theo hóa đơn GTGT, tiền thuế GTGT là 380 triệu đồng. b> Để sử dụng cho spB: Mua từ công ty M: trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 120 triệu đồng. Mua từ công ty N: trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào bao gồm thuế GTGT là 330 triệu đồng
  3. c> Để sử dụng chung cho sản xuất 2sp A và B: Tập hợp các Hóa đơn GTGT, trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 510 triệu đồng. 2> Tiêu thụ sản phẩm trong tháng: a> SpA: Giá bán chưa có thuế GTGT Bán cho công ty thương mại C 120.000 sp, giá bán 130.000đ/sp Trực tiếp xuất khẩu 24.000sp, với giá FOB 135.000đ/sp Bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000sp, với giá 120.000đ/sp b> SpB: Giá bán đã có thuế GTGT Bán qua các đại lý bán lẻ 60.000sp, giá bán 132.000đ/sp Bán cho công ty xuất nhập khẩu D 5.000sp, giá bán 110.000đ/sp Trực tiếp xuất khẩu 20.000sp, với giá FOB 130.000đ/sp Biết rằng: Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra là 10%. Yêu cầu: Xác định thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp trong tháng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản