Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12

Chia sẻ: Me Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
78
lượt xem
6
download

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12

  1. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 12 Câu 1: Cho hỗn hợp A gồm (X và Y thuần chức, MX > MY) chứa C, H, O, đốt cháy 1 trong 2 chất thu được mol CO2 = H2O. Nếu cho 1 mol A phản ứng với AgNO3/NH3 dư thu được 2,8 mol Ag. Mặt khác cho 0,1 mol A phản ứng với NaOH vừa đủ, chưng luyện lấy sản phẩm hữu cơ, rồi đốt cháy thu được 0,16 mol CO2. Hãy tìm khối lượng của 0,2 mol A biết nY chiếm không quá 50%. A. 9 gam B. 9,6 gam C. 10,52 gam D. 11,28 gam + + - - Câu 2: Cho m gam BaCl2 vào V lít dung dịch (Ag , Na , NO3 , F ) thu được m1 gam kết tủa và dung dịch A. Cũng cho m gam BaCl2 vào V lít dung dịch (Na+, K+, Mg2+, SO42-, Cl-) thu được m1 gam kết tủa và dung dịch B. Điều nhận định nào sau đây là đúng? A. Giá trị m > m1 B. Trong A và B đều chứa Cl- C. Giá trị m1 > m D. Trong B có Ba2+ Câu 3: Trộn 1 thể tích H2 với 1 thể tích anken thu được hỗn hợp X. tỷ khối của X so với H2 là 7,5. Cho X qua ống có Ni đun nóng, thu được hỗn hợp Y, có tỉ khối so với H2 là 9,375. % khối lượng của ankan trong hỗn hợp Y là A. 40% B. 25% C. 20% D. 60% Chan thanh cam on thay co va cac ban.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản