Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12

Chia sẻ: Me Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
165
lượt xem
25
download

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12

  1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 12 Câu 1: Thủy phân 14 gam một peptit X với hiệu suất 80% thu được 14,04 gam một amino axit Y. Công thức cấu tạo của Y là A. H2N-CH(CH3)-COOH. B. H2N-(CH2)5-COOH. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. B và C đều đúng. Câu 2: Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no mạch hở A và 2 mol aminoaxit no mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hay 4 mol NaOH. Đốt a gam hỗn hợp X cần 46,368 lít O2 (ở đktc) và thu được 8,064 lít khí N2 (ở đktc). Nếu cho a gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu dược bao nhiêu gam muối? A. 80,240. B. 89,680. C. 84,960. D. 75, 521. Câu 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Fe3O4 bằng 0,5 lít dung dịch HNO3 aM, vừa đủ thu được 14,336 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ khối so với hiđro bằng 18. Giá trị của a là A. 3,2M B. 2M C. 1,6M D. 2,3M Câu 4: Cho phản ứng: X + Y  Z Nồng độ ban đầu của X là 0,1 mol/l, của Y là 0,8 mol/l. Sau 10 phút, nồng độ của Y chỉ còn 20% nồng độ ban đầu. Tốc độ trung bình của phản ứng là A. 0,016 mol/l.phút. B. 1,6 mol/l.phút. C. 0,16 mol/l.phút. D. 0,106 mol/l.phút. HDG:  0,8  0,8.0, 2 V  0, 064 mol/l.phút (không khớp với đáp án) 10 Câu 5: Hoà tan kim loại Ba vào 500 ml dung dịch Al2(SO4)3 sau phản ứng thu được dung dịch X, kết tủa Y và khí Z. Khối lượng dung dịch X giảm đi so với khối lượng dung dịch ban đầu là 19,59 gam. Sục khí CO2 đến dư vào X thì thấy xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 1,56. B. 3,95. C. 5,50. D. 7,80. Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 3,12 gam quặng sunfua của sắt vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được dung dịch X và 0,864 lít NO2 (ở đktc). Cho lượng dư dung dịch Ba(OH)2 vào X thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 13,695. B. 8,595. C. 10,485. D. 16,903. Câu 7: Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin và 40% tristearin. Xà phòng hóa hoàn toàn m kg mỡ trên thu được 138 gam glixerol. Giá trị của m là A. 1,2090. B. 1,3062. C. 1,3260. D. 1,3350. Nhờ giải đáp dùm: 40%, 20% và 40% này là % về khối lượng hay số mol nếu là % về số mol giải mới ra. Điều này đúng hay sai???

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản