intTypePromotion=1

Bài thuyết trình: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

Chia sẻ: Trương Minh Thiện Thiện | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:74

0
508
lượt xem
57
download

Bài thuyết trình: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quản lý hành chính nhà nước trình bày về các nội dung khái niệm, phân loại thông tin trong lãnh đạo, quản lý; hệ thống thông tin; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

 1. KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯƠC
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản  lý cấp cơ sở, Giáo trình Trung cấp lý luận Chính trị­ Hành  chính, phần, nxb.Chính trị ­ Hành chính, Hà nội, 2009. 2.  Những  vấn  đề  cơ  bản  về  nghiệp  vụ  hành  chính,  Giáo  trình Trung học chính trị, Học Viện Hành chính Quốc gia,  tập 5, Hà nội. 1997. 3. Những vấn đề cốt yếu của quản lý, Nxb Khoa học và  kỹ thuật, H.1999. 4­  Giáo  trình  Khoa  học  quản  lý,  HVCT  Quốc  gia  HCM,  Nxb Chính trị quốc gia, H.2004. 5­ Đề cương bài giảng Khoa học quản lý, HVCT khu vực  II, Nxb Lý luận chính trị,H.2006.
 3. NỘI DUNG CƠ BẢN I.    Khái niệm, phân loại thông tin trong  lãnh đạo, quản lý. II.   Hệ thống thông tin II.   Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin
 4. Quá trình chuyển đổi xã hội Nền HC hậu hiện đại Cáchmạng mạng Cách Thôngtin Thông tin Nền HC hiện đại Cáchmạng Cách mạng Thông tin Côngnghiệp Công nghiệp Tri thức Nền HC quan liêu Cáchmạng mạng Máy móc Cách Nôngnghiệp Nông nghiệp Khoa học kỹ thuật a hó u cầ o àn Lao động chân tay T Đất đai
 5. . KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LĐ, QUẢN LÝ 1. Khái niệm a. Thông tin
 6. - TT là hệ thống kiến thức được con người tích luỹ và trao đổi với nhau qua quá trình giao tiếp; - TT là số liệu, kiến thức được tồn tại, vận động trong qúa trình xử lý, lưu trữ, tìm kiếm, truyền phát; - TT là những nhận thức về thế giới xung quanh; - TT là sự phản ánh thế giới khách quan;
 7. Kết hợp với kinh nghiệm Sáng tạo Học tập, nghiên cứu Kiến thức Xử lý Thông tin Thu thập Dữ liệu
 8.  Dữ liệu chưa phải là thông tin  Thông tin chưa phải là tri thức  Tri thức chưa phải là sáng tạo
 9. Thông tin là nội dung mang lại sự hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh TT chỉ đạo, TT báo cáo; TT quá khứ, TT hiện tại, TT Các loại TT dự báo; TT gốc, TT xử lý, TT kết quả; TT bên trong, TT bên ngoài... Nội dung đa dạng, loại hình thể hiện phong phú, khối Đặc điểm lượng lớn, liên tục được cập nhật, được sản sinh và của TT có mặt ở mọi hoạt động... Yêu cầu đối với TT Đầy đủ, chính xác, kịp thời, cập nhật Làm gì với TT Chọn lọc, thu thập, xử lý, lưu trữ, phổ biến
 10. Trong quản lý, thông tin vừa là nguyên liệu đầu vào vừa là kết quả đầu ra
 11. Chaát löôïng cuûa quaûn lyù phuï  thuoäc vaøo thoâng tin 
 12. Lập Lậpkế kếhoạch hoạch tt tt Kiểm Chu trình Kiểmtra, tra, QL Tổ Tổchức chức giám giámsát sát thực thựchiện hiện tt tt Lãnh Lãnhđạo đạo
 13. I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LĐ, QUẢN LÝ 1. Khái niệm b.  Thông  tin  trong  lãnh  đạo,  quản  lý  (thông  tin  quản  lý) Thông tin quản lý là những thông điệp, tin tức có liên quan đến hệ thống quản lý, được nhận thức bởi chủ thể quản lý, được người nhận (đối tượng quản lý) hiểu rõ ý nghĩa của thông điệp mà người gửi muốn truyền đạt, có tác dụng giúp thực hiện các mục tiêu của hoạt động quản lý.
 14. I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LĐ, QUẢN LÝ 1. Khái niệm b.  Thông  tin  trong  lãnh  đạo,  quản  lý  (thông  tin  quản  lý) Cần phân biệt:  + Thông tin, thông tin quản lý và tin tức. + Tin tức: là thông điệp phản ánh dữ kiện nào đó của  cuộc  sống  được  truyền  đạt  rộng  rãi  cho  mọi  đối  tượng mà người gửi không quan tâm đến việc người  nhận  có  tiếp  nhận  và  hiểu  được  ý  nghĩa  của  thông  điệp hay không.
 15. TT TT TT TT TT TT chung chung của của cơquan cơ quan của của cánhân cá nhân
 16. NGUỒN GỐC NGUỒN GỐC NỘI DUNG NỘI DUNG HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH
 17. I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LĐ, QUẢN LÝ Nhận xét: Thứ  nhất:  xét  về  hình  thái  vật  chất  và  dưới  dạng  tĩnh, thông tin quản lý là những thông điệp, tin tức, có  thể là một sản phẩm hữu hình (báo cáo, chỉ thị thành  văn,tập  tài  liệu…),  cũng  có  thể  là  một  sản  phẩm  vô  hình  (mệnh  lệnh  bằng  lời  nói,  tin  đồn…).  Nghĩa  là  hình  thức  thể  hiện  của  thông  tin  rất  đa  dạng,  phong  phú  và  do  tính  đa  dạng,  phong  phú  của  vật  mang  tin  quy định.
 18. I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LĐ, QUẢN LÝ Nhận xét: Thứ hai,  thông tin luôn gắn liền với sự vận động cùa nó.  Thông tin được quan niệm dưới dạng động như một quá  trình truyền đạt từ người phát tin đến người nhận tin. Diễn  trình thông tin bao gồm thông tin truyền xuôi   và thông tin phản hồi đều có 6 bước. 
 19. 5. Người nhận giải mã thông điệp 1. 2. 3. 4. Người gửi Người gửi Thông điệp Người nhận có thông mã hóa TT truyền tải nhận thông thành qua các tin điệp thông điệp kênh 6. Có thể có thêm thông tin phản hồi đến người nhận
 20. I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LĐ, QUẢN LÝ Quá trình thông tin truyền xuôi  (trong quản lý gọi là thông tin  chỉ đạo): + Bước 1: hình thành thông điệp, ý tưởng, suy nghĩ ở người gửi  thông tin + Bước 2: ý tưởng, thông điệp quản lý được mã hóa bằng các  hình thức thích hợp. Người gửi thông tin lựa chọn hình thức  thể hiện và mã hóa vào vật mang thông tin (người­lời nói…) +  Bước  3:  truyền  tin.  Thông  tin  mã  hóa  được  truyền  qua  môi  trường đến người nhận + Bước 4: người nhận tiếp nhận thông tin dưới dạng mã hóa + Bước 5: người nhận giải mã thông tin để hiều được đúng ý  tưởng của người gửi +  Bước  6:  sau  khi  giải  mã  người  nhận  mới  có  thể  tiếp  nhận  được thông điệp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2