Bài thuyết trình: Thương hiệu quốc gia/địa phương góc tiếp cận chiến lược

Chia sẻ: Trang Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
10
lượt xem
1
download

Bài thuyết trình: Thương hiệu quốc gia/địa phương góc tiếp cận chiến lược

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình "Thương hiệu quốc gia/địa phương góc tiếp cận chiến lược" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Thương hiệu quốc gia và chương trình thương hiệu quốc gia, mối quan hệ Thương hiệu quốc gia và thương hiệu doanh nghiệp, kỳ vọng đối với Chương trình THQG,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Thương hiệu quốc gia/địa phương góc tiếp cận chiến lược

Thương hiệu<br /> quốc gia/địa phương<br /> góc tiếp cận chiến lược<br /> Thuyết trình: PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh<br /> Bộ môn Quản trị Thương hiệu,<br /> Trường Đại học Thương mại<br /> 0913.358.382<br /> Email: thinh3hn@yahoo.com<br /> 1<br /> <br /> Thương hiệu<br /> quốc gia/địa phương<br /> <br /> <br /> Thương hiệu quốc gia/địa phương được xem là những<br /> hình ảnh, ấn tượng, cảm nhận, giá trị tốt đẹp về một quốc<br /> gia/địa phương (vùng địa lý), được phản ảnh và thể hiện<br /> thông qua:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các sản phẩm đặc trưng (đặc sản, chỉ dẫn địa lý, sản phẩm uy tín);<br /> Thể chế chính trị, các mối quan hệ ngoại giao;<br /> Mức sống, điều kiện sống và làm việc của người dân;<br /> Đời sống văn hóa và những giá trị văn hóa bản địa;<br /> Các yếu tố khác.<br /> <br /> Thương hiệu quốc gia như một thương hiệu chứng nhận:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ;<br /> Chứng nhận về uy tín và chất lượng của sản phẩm;<br /> Chứng nhận về những giá trị văn hóa và bản sắc.<br /> <br /> Thương hiệu quốc gia và<br /> Chương trình thương hiệu quốc gia<br /> <br /> <br /> Chương trình thương hiệu quốc gia hướng đến:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Xây dựng Thương hiệu quốc gia (xây dựng hình ảnh quốc gia Việt<br /> Nam năng động, thân thiện, .... sáng tạo và có uy tín trong các mối<br /> quan hệ cả về chính trị, xã hội và kinh tế);<br /> Hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương nâng cao nhận thức và năng<br /> lực xây dựng, phát triển thương hiệu của mình;<br /> Chứng nhận và cho phép sử dụng hình ảnh đại diện để minh chứng<br /> cho uy tín, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, dịch vụ;<br /> Định vị hình ảnh Việt Nam (thông qua sản phẩm) trên 3 giá trị:<br />  Chất lượng (Quality)<br />  Đổi mới, sáng tạo (Innovation)<br />  Năng lực lãnh đạo (Leadership)<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản