intTypePromotion=1
ADSENSE

BẢN CAM KẾT SỬ DỤNG VÀ HOÀN TRẢ ỨNG VỐN, KINH PHÍ HỖ TRỢ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

597
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bản cam kết sử dụng và hoàn trả ứng vốn, kinh phí hỗ trợ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN CAM KẾT SỬ DỤNG VÀ HOÀN TRẢ ỨNG VỐN, KINH PHÍ HỖ TRỢ

  1. (Ban hành kèm theo Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ỨNG VỐN, ỨNG CHI HỖ TRỢ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- …………, ngày … tháng … năm 20… Số: …../…. BẢN CAM KẾT SỬ DỤNG VÀ HOÀN TRẢ ỨNG VỐN, KINH PHÍ HỖ TRỢ Căn cứ Quyết định số ……/2011/QĐ-UBND ngày … tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang; Nếu được ứng vốn, kinh phí hỗ trợ số tiền:…………………. (Bằng chữ……………………….) Tổ chức (……..) xin cam kết: 1. Tiếp nhận và quản lý, sử dụng vốn ứng, kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 2. Nguồn vốn hoàn trả: ……………. 3. Thời hạn hoàn trả: ……………… Nếu vi phạm những điều cam kết trên, đơn vị chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và quy định của pháp luật./.
  2. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - Chủ tịch UBND tỉnh; - Quỹ PTĐ tỉnh; - UBND huyện, TP ....; - Lưu:….
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2