intTypePromotion=1
ADSENSE

BÁO CÁO " BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN " TRUY TÌM PHÂN SỐ"

Chia sẻ: Ngoc Lanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

308
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình cách giải bài toán phân số thực tế của tôi đều rất cụ thể, rõ ràng và bao gồm tất cả các bước cần thiết để giải bài toán phân số...thuyết khá trôi chảy, thu hút được sự chú ý của người nghe. Bài thuyết trình của tôi khá hay và được tập duyệt tốt, kỹ năng diễn thuyết khá trôi chảy và ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO " BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN " TRUY TÌM PHÂN SỐ"

  1. Đánh giá Dự án: Truy tìm Phân số Bản Tự Đánh giá Dự án Phân số Bản Tự Đánh giá Dự án “Truy tìm Phân số” Tiêu chí 4 3 2 1 Nội Những lý giải của tôi Những lý giải của tôi về Những lý giải của Những lý giải của tôi dung về việc sử dụng phân việc sử dụng các phân tôi về việc sử dụng về việc sử dụng các Trình số ra sao và tính chính các phân số ra sao phân số ra sao và tính số ra sao và tính bày chính xác trong công xác trong công việc và tính chính xác chính xác trong công việc quan trọng như quan trọng như thế nào trong công việc việc quan trọng như thế nào rất cụ thể và rất rõ ràng. quan trọng như thế thế nào khó hiểu và đã đầy đủ. nào không rõ ràng bỏ qua một số nội Hầu hết các điểm then lắm nhưng đã bao dung. Các điểm then chốt chốt và các kết luận đều hàm được các vấn dựa trên cơ sở nghiên đề thiết yếu. Các điểm then chốt và và các kết luận đều dựa trên cơ sở cứu.Những nghiên cứu các kết luận có được của tôi được thu thập từ Một vài điểm then không phải qua nghiên nghiên cứu. Những nghiên cứu của tôi nhiều nguồn khác nhau chốt và các kết luận cứu. được thu thập từ cũng như từ các chuyên đều dựa trên cơ sở nhiều nguồn khác gia trong lĩnh vực này. nghiên cứu. Những lý giải cho bài nhau cũng như từ toàn phân số thực tế Những lý giải cho bài Những lý giải cho của tôi và kiến thức về các chuyên gia trong lĩnh vực này. toàn phân số thực tế bài toàn phân số phân số giúp giải của tôi và kiến thức về thực tế của tôi và quyết bài toán này ra Quy trình cách giải phân số giúp giải quyết kiến thức về phân sao khó hiểu và đã bỏ bài toán này ra sao đều số giúp giải quyết qua một số nội dung. bài bài toán phân số thực tế của tôi đều rõ ràng. bài toán này ra sao rất cụ thể, rõ ràng hơi khó hiểu một Các câu hỏi khái quát và bao gồm tất cả Các câu hỏi khái quát và chút nhưng đã bao và toàn bộ câu hỏi bài các bước cần thiết để mọi câu hỏi bài học đã hàm được các vấn học đều chưa được đề được đề cập đến và đề thiết yếu. cập và trả lời trong giải bài toán phân số này. được trả lời trong bản bản thuyết trình. Các thuyết trình. Hầu hết Các câu hỏi khái nghiên cứu còn thiếu Các câu hỏi khái các câu trả lời có được quát và toàn bộ câu hụt các giải đáp hỗ thông qua nghiên cứu. hỏi bài học đã được trợ. quát và mọi câu hỏi bài học đã được đề đề cập đến và được cập đến trong bản Một hay nhiều câu hỏi trả lời trong bản Các câu hỏi nội dung thuyết trình và có nội dung đã được đề cập thuyết trình. Nhưng đều chưa được đề cập được thông qua và trả lời rõ trong bản đa phần các câu hỏi và trả lời đến trong thuyết trình. có được thông qua bản thuyết trình. nghiên cứu. nghiên cứu. Một vài câu hỏi nội dung đã được đề cập Một vài câu hỏi nội dung đã được đề và trả lời rõ trong bản thuyết trình. cập trong bản thuyết trình.
  2. Các Khái Các lý giải của tôi đã Các lý giải của tôi đã Các lý giải của tôi Các lý giải của tôi đã niệm bộc lộ những hiểu bộc lộ những hiểu biết đã bộc lộ một vài bộc lộ những hiểu biết Toán biết đầy đủ về các cơ bản về các khái niệm hiểu biết về các rất hạn chế về các học khái niệm toán học toán học cần thiết để khái niệm toán học khái niệm toán học cần thiết để giải bài giải bài toán phân số. cần thiết để giải bài cần thiết để giải bài toán phân số. toán phân số. toán phân số. Đồ thị Đồ thị, hoạt ảnh Đồ thị,hoạt ảnh cũng Đồ thị, hoạt ảnh Đồ thị, hoạt ảnh cũng và Minh cũng như các minh như các minh hoạ khác cũng như các minh như các minh hoạ họa hoạ khác của tôi rõ của tôi rõ ràng và dễ hoạ khác của tôi đôi khác của tôi khó hiểu ràng và thực sự giúp hiểu. chỗ còn gây khó hoặc chưa sử dụng. người nghe hiểu rõ hiểu. hơn về các quy trình toán học được dùng để giải bài toán phân số. Ký hiệu Tôi luôn sử dụng các Tôi thường sử dụng các Tôi thường sử dụng Tôi sử dụng các thuật và Thuật thuật ngữ và ký hiệu thuật ngữ và ký hiệu các thuật ngữ và ký ngữ và ký hiệu toán ngữ toán học chính xác, toán học chính xác, khá hiệu toán học chính học không chính xác. Toán dễ hiểu dễ hiểu. xác nhưng vẫn có học đôi chỗ khó hiểu. Thuyết Bài thuyết trình của Bài thuyết trình của tôi Tôi diễn thuyết Tôi diễn thuyết không trình tôi hay và được tập khá hay và được tập không trôi chảy lắm trôi chảy và không gây duyệt tốt, diễn duyệt tốt, kỹ năng diễn nhưng gây được sự được sự chú ý của thuyết khá trôi chảy, thuyết khá trôi chảy và chú ý của người người nghe. thu hút được sự chú thường thu hút được sự nghe trong hầu hết ý của người nghe. chú ý của người nghe. thời gian thuyết trình. Nội Tóm lược về các hoạt Tóm lược về các hoạt Tóm lược về các Tóm lược về các hoạt dung động phân số gồm động phân số gồm một hoạt động phân số động phân số gồm Poster nhiều chi tiết và ví số chi tiết và ví dụ cụ gồm một số ít chi một số rất ít hoặc dụ cụ thể. Bài thuyết thể. Bài thuyết trình về tiết/ví dụ cụ thể. Bài không có chi tiết/ví trình về các hoạt các hoạt động này của thuyết trình về các dụ. Bài thuyết trình về động này của chúng chúng tôi đưa ra một hoạt động này của các hoạt động này của tôi rất thấu đáo, có giải thích về lỗi sai chúng tôi có đưa ra chúng tôi có đưa ra lỗi qui củ và có giải phạm thường gặp lỗi sai phạm thường sai phạm thường gặp thích rõ về lỗi sai gặp nhưng hơi khó nhưng không rõ, hoặc phạm thường gặp theo dõi. không đưa ra.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2