intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Thiết lập báo cáo ngân lưu dự án - Nguyễn Đức Vinh (p1)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

109
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Thiết lập báo cáo ngân lưu dự án" trình bày các nội dung: Ngân lưu và biến dạng ngân lưu, quy ước lập báo cáo ngân lưu, nguyên tắc lập báo cáo ngân lưu, bảng thông số dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Thiết lập báo cáo ngân lưu dự án - Nguyễn Đức Vinh (p1)

12/8/2015<br /> <br /> THIẾT LẬP BÁO CÁO<br /> NGÂN LƯU DỰ ÁN<br /> Giảng viên: Nguyễn Đức Vinh<br /> Email: vinh.nd@ou.edu.vn<br /> Khoa: Kinh tế và Quản lý công<br /> <br /> Nội dung<br /> Ngân lưu và biên dạng ngân lưu<br /> Quy ước lập báo cáo ngân lưu<br /> Nguyên tắc lập báo cáo ngân lưu<br /> Bảng thông số dự án<br /> <br /> Ôn lại (bài 1)<br /> Nguồn thông tin lấy ở đâu ?<br /> Phân tích thị trường<br /> Phân tích kỹ thuật<br /> Phân tích nguồn lực<br /> <br /> 1<br /> <br /> 12/8/2015<br /> <br /> Ôn lại (bài 1)<br /> Thông tin cần lấy để đánh giá ?<br /> Ngân lưu ròng dự án (NCF)<br /> Suất chiết khấu dự án<br /> <br /> Ngân lưu<br /> <br /> Ngân lưu<br /> Là các dòng thu hoặc chi bằng tiền mặt của dự án<br /> Dòng thu của dự án được gọi là ngân lưu vào<br /> Dòng chi của dự án được gọi là ngân lưu ra<br /> Ngân lưu ròng = Ngân lưu vào – Ngân lưu ra<br /> <br /> Đánh giá dự án căn cứ vào dòng ngân lưu ròng<br /> <br /> 2<br /> <br /> 12/8/2015<br /> <br /> Biên dạng ngân lưu<br /> <br /> Biên dạng ngân lưu<br /> <br /> Biên dạng ngân lưu<br /> <br /> 3<br /> <br /> 12/8/2015<br /> <br /> Biên dạng ngân lưu<br /> <br /> Biên dạng ngân lưu<br /> Chủ động trong việc<br /> Lên kế hoạch tài chính<br /> Phân bổ vốn cho các dự án<br /> <br /> Báo cáo ngân lưu<br /> Ví dụ:<br /> Khối lượng đơn vị sản phẩm 100 từ năm 2<br /> Giá bán ($/sp) 50$<br /> Giá vốn hàng bán ($/sp) 30$<br /> Chi phí kinh doanh (% doanh thu) 10%<br /> Vốn đầu tư 2000 chia đều hai năm<br /> Giá thanh lý 70<br /> <br /> 4<br /> <br /> 12/8/2015<br /> <br /> Báo cáo ngân lưu<br /> <br /> Quy ước lập báo cáo ngân lưu<br /> Năm đầu tiên là năm 0<br /> Thu chi tính vào cuối năm<br /> Không mua thiếu, bán chịu quá 1 năm<br /> <br /> Quy ước lập báo cáo ngân lưu<br /> Ví dụ :<br /> Dự án đầu tư trong hai năm, năm 0 đầu tư 1 tỷ,<br /> năm 1 đầu tư 1 tỷ. Dự án hoạt động trong ba năm<br /> tiếp theo (sau thời gian đầu tư) với các khoản thu<br /> chi giống nhau ở hai quý mỗi năm và cả ba năm.<br /> Thu ròng sáu tháng đầu năm đạt 400 triệu, thu<br /> ròng sáu tháng cuối năm đạt 600 triệu.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2