intTypePromotion=3

Báo cáo chính trị chi bộ trường tiểu học Lê Văn Tám lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Chia sẻ: Ngô Khánh Toàn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
27
lượt xem
0
download

Báo cáo chính trị chi bộ trường tiểu học Lê Văn Tám lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chi bộ trường Tiểu học Lê Văn Tám phát huy vai trò lãnh đạo nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao cho. Chi bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương 2 (khoá VIII) coi giáo dục là quốc sách hàng đầu; tiếp tục chỉnh đốn về nề nếp, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn của các cấp ủy Đảng, Nhà Nước và của ngành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ báo cáo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo chính trị chi bộ trường tiểu học Lê Văn Tám lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2017.

 1.          ĐẢNG BỘ  XàEARĂ L                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT  NAM CHI BỘ LÊ VĂN TÁM                           Đại hôi Lần thứ XII nhiệm kỳ 2017­2020      EaRăl, ngày     tháng    năm  2017 (D ự  th ả o) BÁO CÁO CHÍNH TR Ị CHI B Ộ TR ƯỜ NG TI ỂU H ỌC LÊ VĂN  TÁM L Ầ N TH Ứ  XI, NHI ỆM K Ỳ 2015 – 2017. TRÌNH ĐẠ I H Ộ I L Ầ N TH Ứ  XII NHI ỆM K Ỳ 2017 ­ 2010      Trong những năm qua dưới sự  lãnh đạo của Đảng uỷ, chi bộ trường Tiểu  học Lê Văn Tám phát huy vai trò lãnh đạo nhà trường,   hoàn thành tốt các  nhiệm vụ  được cấp trên giao cho.  Chi bộ  tiếp tục thực hiện Nghị  quyết  Trung Ương 2 (khoá VIII) coi giáo dục là quốc sách hàng đầu; tiếp tục chỉnh  đốn về  nề  nếp, kỷ  cương, tình thương và trách nhiệm.  Tiếp tục thực hiện  các cuộc vận động lớn của các cấp ủy Đảng, Nhà Nước và của ngành.           Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ  được giao.  Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ  LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2015 ­ 2017.      Đặc điểm, tình hình. Số đảng viên trong chi bộ: 15/7 nữ Trình độ chuyên môn: Đại học: 11 đ/c                                      CĐ :   2 đ/c                                      Trung cấp: 1 đ/c, chưa qua đào tạo: 1 đ/c a. Thuận lợi: ­ Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều là công chức, viên chức cho   nên có trình độ nhận thức tốt. Đảng viên làm việc tập trung, công tác hội họp  thuận lợi. ­ Có sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã EaRal trong mọi hoạt động. ­ Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhà trường là lãnh đạo thực   hiện nhiệm vụ  chuyên môn của ngành. Mặt hoạt động này luôn có một hệ  thống văn bản của Bộ, Sở, Phòng GD & ĐT chỉ đạo thường xuyên. Nhiệm vụ  lãnh đạo của chi bộ  là quán triệt các văn bản, chủ  trương chính sách vận  1
 2. dụng vào thực tế  địa phương, nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và  học. b. Khó khăn: ­ Đứng trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội, sự nghiệp giáo dục đã  và đang đổi mới về nội dung, phương pháp giáo dục và ngày càng đặt ra các  điều kiện CSVC, thiết bị  dạy học cao hơn. Với  điều kiện kinh tế  của địa  phương, vấn đề  xây dựng CSVC còn gặp khó khăn, tác động trực tiếp đến  kết quả nâng cao chất lượng dạy và học. Với những đặc điểm, thuận lợi và khó khăn cơ bản đã nêu trên, Chi bộ  trường Lê Văn Tám  xin báo cáo trình Đại hội những nội dung cụ thể như  sau:             I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị:      Quán triệt chỉ  thị nhiệm vụ   năm học của Bộ  giáo dục & Đào tạo,  cùng với sự  chỉ  đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng  ủy, chi bộ  đã đề  ra  nhiều biện pháp sáng tạo nhằm động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên  khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kì 2015­2017 như:    Tiếp  tục   đổi   mới  phương   pháp  giảng  dạy,  nâng  cao   chất  lượng  giảng dạy, chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ  đạo học sinh  yếu; làm tốt công tác phát triển và phổ  cập giáo dục tiểu học , tăng c ường  công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  cho giáo viên, thực hiện tốt đổi  mới về  đánh giá kết quả  học tập của học sinh, quan tâm đúng mức tới học   sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “ Học   tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua " Xây  dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Xây dựng được tập thể  sư  phạm đoàn kết, chấp hành tốt chủ  trương, chính sách của Đảng, pháp luật  của Nhà nước. Tổ  chức phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, tập thể  đạt danh hiệu thể  lao động tiên tiến nhiều năm, nhiều cá nhân được công   nhận lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và giấy khen các cấp.     Kết quả cụ thể là :  1. Cơ sở vật chất: Bảo quản tốt cơ sở vật chất hiện có. Vệ  sinh sạch sẽ  trường lớp, cảnh  quan môi trường của nhà trường được cải thiện rõ rệt. Một số  đồ  dung dạy   học, tài liệu tham khảo của các lớp được mua bổ  sung. Hoàn chỉnh vành đai  cây xanh trong khu vực trường chính bằng các loại cây cảnh và cây bóng mát. CSVC đã bảo đảm đạt tiêu chí của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia  mức độ  I – nhưng khi tiêu chí mới theo QĐ 59 thì số  phòng học 2 buổi/ ngày  chưa đủ và nguy cơ không giữ được chuẩn là hiện hữu. So với Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI chi bộ    đã thực hiện được 100 %  chỉ tiêu đề ra.         2. Công tác dạy và học: 2
 3.  Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tổng số cán bộ giáo viên: 42       ­ Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 32. Trong đó: Giáo viên dạy văn hoá: 26,   Giáo viên dạy Bộ  môn: 07 ( 01 MT, 02 TD, 01 nhạc, 1 Gv Anh văn, 1 GV   tiếng Ê­ đê). Giáo viên đạt chuẩn: 100% trong đó: Đại học và cao đẳng: 24.  Giáo viên là TPT Đội :01 ­ Nhân viên: 06 trong đó: 01 kế toán, 01 thư viện, 01 văn thư, 1 thiết bị, 1  y tế học đường, 1 bảo vệ. Tập thể giáo viên đoàn kết, có trách nhiệm với học sinh.  Công tác chỉ  đạo dạy và học là nhiệm vụ  cơ  bản có tính quyết định  trong việc thực hiện nhiệm vụ  năm học và thực hiện thắng lợi Nghị  quyết   của Chi bộ  đề  ra. Hàng tháng, Chi bộ  xây dựng Nghị  quyết cụ  thể, chỉ  đạo  phù hợp với tình hình  điều kiện của nhà trường theo chương trình đổi mới  giáo dục hiện nay. Đồng thời Chi bộ cũng thường xuyên đánh giá những nội  dung công việc đã làm được; những công việc tồn tại cần khắc phục để xây   dụng Nghị  quyết cho tháng tiếp theo. Phân công chuyên môn hợp lý,  ưu tiên  khuyến  khích  giáo  viên  giỏi,  học   sinh  giỏi.   Đầu  tư  mạnh  cho  hoạt  động  chuyên môn, Chi bộ  chỉ  đạo nhà trường  phân công giáo viên giảng dạy phù  hợp với năng lực, tay nghề của từng giáo viên.       Kiểm tra chấm chữa bài và cập nhật kết quả đánh giá  của giáo viên, dự  giờ  thăm lớp, làm và sử  dụng đồ  dùng dạy học, việc  ứng dụng công nghệ  thông tin trong công tác giảng dạy.         Trường thực hiện nghiêm túc chương trình, dạy đủ các bộ môn theo quy  định, việc soạn giảng của giáo viên đều thực hiện đúng quy chế chuyên môn.        Đảm bảo việc đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng thông tư 30 và thông   tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu đều được giáo  viên thực hiện hàng ngày trong mỗi tiết học và trong các tiết ôn tập. Từ đó, tỉ  lệ  học sinh lưu ban giảm dần và tỉ  lệ  học sinh yếu kém được hạn chế; tỉ  lệ  học sinh khá giỏi tăng cao. Đội ngũ giáo viên có nhiều cố gắng và rất nhiệt tình trong việc làm đồ  dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Chính sự  chỉ  đạo, kiểm tra chặt chẽ  của Chi bộ  nên những khuyết điểm dù  nhỏ  cũng được chấn chỉnh kịp thời và ý thức trách nhiệm cao của mỗi Đảng   viên, giáo viên, nhân viên các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch luôn hoàn thành  và đạt kết quả cao. Kết quả:  Trong nhiệm kỳ  có 56 lượt giáo viên dự  thi giáo viên dạy  giỏi các cấp, trong đó 10  giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 5 chiến   sĩ thi đua cấp cơ  sở. tổ  chức và tham gia   24 chuyên đề  cấp trường và cấp   huyện. Công tác thanh tra chuyên  đề  và thanh tra toàn diện: Hàng năm nhà  trường luôn tổ  chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên: với 100% giáo viên  được kiểm tra chuyên đề và 1/3 giáo viên được thanh tra toàn diện.  3
 4. Xếp loại chung: Hàng Năm kiểm tra chuyên đề  32 giáo viên trong đó  xếp loại tốt 19, xếp loại khá 13; không có xếp loại trung bình. Thanh tra toàn  diện 20 giáo viên: xếp loại tốt 13, xếp loại khá 7. So với Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI chi bộ  đã thực hiện được 100 %  chỉ tiêu đề ra.           3. Về giáo dục đạo đức tác phong: Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường được quan  tâm thường xuyên liên tục thông qua các tiết dạy trên lớp, thông qua các buổi   chào cờ  đầu tuần và các buổi sinh hoạt ngoại khóa cũng như  các tiết hoạt  động ngoài giờ, tiết sinh hoạt lớp cuối tuần . . . Hầu hết học sinh có ý thức  học tập tốt, chăm ngoan, biết kính trọng và vâng lời thầy cô giáo, thực hiện  tốt Nội quy của nhà trường, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, biết giúp đỡ  các bạn nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả: Học sinh  xếp loại thực hiện đầy đủ đạt trên 97 %, không có   học sinh yếu kém về đạo đức. So với Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI chi bộ    chỉ  thực hiện được 98 %  chỉ tiêu đề ra.        4.Về học lực của học sinh: Học sinh trong nhà trường tuy có nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng các  em có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập, nhờ sự quan tâm của BGH nhà   trường   cùng   toàn   thể   giáo   viên   giảng   dạy   các   em   đã   tiếp   cận   được   với   chương trình – sách giáo khoa mới, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau trong học  tập, tích cực phát biểu xây dụng bài, hoàn thành bài tập ngay tại lớp, giúp bạn   cùng tiến bộ. Kết quả: Theo số liệu thống kê các năm  ­ Chất lượng đại trà:  Kết quả các  Hình thành và  Trau dồi và PT  môn học và  Năm  Số  PT năng lực phẩm chất So với kế  HĐ giáo dục học HS hoạch HT ttot  Chư Tôt và  Chưa  Tốt và  Chưa đạt và HT a HT Đạt Đạt Đạt 27 2015­ 685 685 27 711 1 712 3.79 Chưa đạt 2016 3.79%  % 0.14 % % 2016­ 666 20 666  20 653 3 686 Chưa đạt 2017 97% 3% 97% 3% 99.5% 0.5% * Học sinh giỏi các cấp Năm học Tỉnh Huyện Khen  Khen  thưởng cấp  thưởng Cấp  trường trên 2015­ 2016 1 21 169 3 4
 5. 2016­2017 1 15 247 1 Học sinh Hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt 100%. So với Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI chi bộ    chưa thực hiện được  chỉ  tiêu đề  ra( tỉ  lệ  chưa hoàn thành đối với tiêu chí   các môn học và năng lực  vượt quá 3 %).        5. Về công tác duy trì sĩ số và Phổ cập giáo dục tiểu học: Chi bộ luôn chỉ đạo BGH nhà trường, các tổ khối và toàn thể giáo viên   thực hiện tốt công tác vận động học sinh ra lớp, làm tốt công tác điều tra phổ  cập để nắm bắt được số học sinh hàng năm, từ đó có kế hoạch phát triển và   duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học ĐĐT.    Năm học 2015­2016 tổng số HS cuối năm là:713; Duy trì sĩ số đạt 100  %.                  Năm học 2016­2017 tổng số HS cuối năm là:606; Duy trì sĩ số  đạt 100  %.                Kết quả:   ­ Vận động học sinh ra lớp hàng năm đạt 100%.         ­ Duy trì sĩ số đạt 100%.                   ­ Duy trì tốt công tác PCGDTHĐĐT. So với Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI chi bộ    đã thực hiện được 100 %  chỉ tiêu đề ra.  6.Thực hiện nhiệm vụ An ninh quốc phòng: Lồng ghép giáo dục quốc phòng, an ninh trong các hoạt động giáo dục.  Hằng năm đến ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng12 nhà  trường đều mời đại diện cựu chiến binh của xã đến để  nói chuyện truyền  thống anh bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và tri ân các   bậc cha anh đã đổ  xương máu mới có ngày hôm nay. Hoạt động chủ  điểm,   hoạt động ngoại khóa về thực hiện an toàn trường học; xây dựng trường học  thân thiện học sinh tích cực theo các tiêu chí. So với Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI chi bộ    đã thực hiện được 100 %  chỉ tiêu đề ra.  II. Về chính trị tư tưởng:          1. Công tác quán triệt nhiệm vụ  học tập Nghị  quyết của tổ  chức   Đảng các cấp.        ­ Về triển khai, quán triệt Nghị quyết, chi bộ  coi trọng việc xây dựng đề  cương giới thiệu Nghị  quyết; biên soạn và cung cấp đề  cương giới thiệu,   thông tin một cách hệ thống và khoa học, đảm bảo thống nhất về nhận thức   trong cán bộ, đảng viên đối với những vấn đề  cốt lõi, trọng tâm đặt ra trong  từng Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.       ­ Trong sinh hoạt thường kỳ hàng tháng cho bộ  kết hợp triển khai các văn   bản của các cấp ủy đảng, Thông tin nội bộ, thông tin tư tưởng …         ­ Tổ chức cho 100 % đảng viên tham gia học tập các chỉ thị Nghị quyết  của Đảng, triển khai sâu rộng những Chỉ  thị, Nghị quyết của Đảng tới từng   cán bộ công nhân viên trong đơn vị.  5
 6. So với Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI chi bộ    đã thực hiện được 100 %  chỉ tiêu đề ra.          2.Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm   gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tập thể Chi bộ, CB­GV­NV của trường luôn giữ vững quan điểm, lập  trường, thống nhất thực hiện theo đường lối của Đảng, tuyệt đối tin tưởng  vào sự  lãnh đạo của các cấp  ủy Đảng. Các đ/c Đảng viên trong Chi bộ, CB­ GV­NV của trường đều có phẩm chất đạo đức trong sáng, có lối sống lành   mạnh, giản dị, tiết kiệm, gần gũi với quần chúng nhân dân, với đồng nghiệp,   tất cả vì công việc chung, vì sự nghiệp giáo dục của nhà trường; gương mẫu  vận động gia đình chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của   Nhà nước đi đầu trong các phong trào do cơ quan và địa phương phát động. Chi bộ  chỉ  đạo các đoàn thể  trong nhà trường, thường xuyên kiểm tra  và tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong cho giáo viên;  kiểm tra và đôn đốc việc học tập Nghị quyết, thông tin thời sự cho Đảng viên   và giáo viên, nhân viên. Từ đó, các đồng chí Đảng viên có nhận thức về chính  trị, có chuyên môn, nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao hơn, chấp hành   và tin tưởng tuyệt đối vào sự  lãnh đạo của Đảng; đưa tất cả  mọi hoạt động   của trường vào nề nếp.  Kết quả: Chi bộ có 100% các đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân  công, mỗi năm có  từ 1 đến 2 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  được   giao Chi bộ được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2016 So với Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI chi bộ chưa  thực hiện được  chỉ  tiêu đề  ra (không đạt trong sạch vữngmạnh năm 2015 vì vi phạm kế  hoạch  hóa gia đình).  III. Lãnh đạo nhà trường  và các đoàn thể chính trị: 1. Lãnh đạo chính quyền  ­ Chi bộ  lãnh đạo chính quyền nhà trường thực hiện đúng chức năng  nhiệm vụ và quyền hạn quản lý được nhà nước giao. ­ Ban hành các Nghị quyết sát đúng với từng giai đoạn giáo dục, chỉ đạo  tốt công tác  phối kết hợp giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh   và các ban ngành đoàn thể trong địa phương tham gia vào các hoạt động giáo   dục. ­ Năm 2016 nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. So với Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI chi bộ    chưa thực hiện được  chỉ  tiêu đề ra ( năm học 2014­ 2015 không đạt tập thể lao động tiên tiến).  2. Lãnh đạo tổ chức công đoàn  Lãnh đạo công đoàn hoạt động có hiệu quả, chăm lo đời sống cho   đoàn viên công đoàn, động viên công đoàn viên tích cực tham gia các phong   trào thi đua dạy tốt,  ủng hộ  các loại quĩ vì người nghèo, khuyến học, vì trẻ  thơ đều đạt và vượt mức qui định, động viên công đoàn viên tích cực tham gia  6
 7. các cuộc thi tìm hiểu hoạt động của tổ chức công đoàn, luật an toàn lao động  đều có 100% số  Công đoàn viên tham gia, hàng năm công đoàn cơ  sở  của  trường đều đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí, hành động, phối kết  hợp giữa các đoàn thể, tổ, khối thực hiện tốt các kế  hoạch do nhà trường và  chuyên môn đề ra.  So với Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI chi bộ    đã thực hiện được 100 %  chỉ tiêu đề ra.  3. Lãnh đạo tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổ  chức triển khai và tạo điều kiện để  đoàn viên thanh niên chủ  động  tham gia các hoạt động do Tổ chức Đoàn cấp trên phát động ; thực hiện thắng  lợi   cuộc   vận   động “học   tập   và   làm   theo   tấm   gương   đạo   đức   Hồ   Chí   Minh”, tham gia nghiên cứu và áp dụng đổi mới phương pháp dạy học Thực hiện tốt sự   lãnh đạo để  Đoàn thanh niên tổ  chức tốt các phong   trào trong Nhà trường về  văn nghệ, thể  dục, thể  thao, phong trào xây dựng  nhà trường xanh­sạch­đẹp, tổ  chức học tập, giao lưu với các tổ  chức đoàn  của các đơn vị bạn, chi đoàn buôn kết nghĩa. So với Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI chi bộ    đã thực hiện được 100 %  chỉ tiêu đề ra.  4. Lãnh đạo Đội TNTP Hồ Chí Minh Chi bộ  chỉ  đạo Liên đội thiếu niên nhà trường tích cực tham gia các   hoạt động, phong trào thi đua do cấp trên phát động, trong đó nổi bật là tham   gia các cuộc thi: Vẽ tranh ATGT, viết thư UPU, vẽ chiếc ô tô mơ ước, phong  trào kế hoạch nhỏ: nuôi heo đất tiết kiệm vì bạn nghèo, hũ gạo tình thương...  đạt kết quả tốt.  Một số kết quả đạt được:  ­ 100% CBGVNV  ủng hộ  quỹ  vì người nghèo, công tác đền  ơn đáp  nghĩa, uống nước nhớ nguồn ngày 27­7 chăm sóc, tri ân các anh hùng liệt sĩ. ­ 100% Công đoàn viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành  tốt nhiệm   vụ. ­ Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh năm 2016. ­ Liên đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp huyện. ­ Chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh .  So với Nghị  Quyết Đại hội lần thứ  XI chi bộ  chưa thực hiện được chỉ  tiêu đề ra( công đoàn năm 2015 chỉ đạt khá ).  IV. Công tác xây dựng Đảng: Chi bộ  hiện nay có 15 đ/c trong đó: 15 Đảng viên chính thức, 7 nữ, dân  tộc 1, có 9 đ/c đã tốt nghiệp Đại học, 4 đ/c tốt nghiệp Cao đẳng, 1 đ/c Trung   cấp, 2 đ/c đã tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị. 1.Lãnh đạo của Chi ủy: Đã xây dựng được Quy chế hoạt động của Chi bộ. 7
 8. Hàng tháng duy trì được công tác sinh hoạt định kỳ, đánh giá kiểm điểm  việc thực hiện nghị quyết của tháng trước, thông báo các chỉ thị, văn bản của  cấp trên tới từng Đảng viên trong Chi bộ. Xây dựng nghị quyết cho tháng tiếp  theo với  những  nội dung thiết thực, sát với thực tế  của Chi bộ, của nhà  trường, có tính khả thi cao. 2. Công tác xây dựng chi bộ và công tác tổ chức cán bộ: Chi ủy lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức,   sắp xếp bộ máy và Quy chế hoạt động của đơn vị. Mỗi Đảng viên đều được  bố trí giao nhiệm vụ nhất định trong cơ cấu tổ chức của nhà trường. ­   Nhiều   năm   liền   chi   bộ   được   phân   loại   “   Chi   bộ   Trong   sạch   vững   mạnh” ­ 100% đảng viên được xếp loại Đảng viên đủ  tư  cách hoàn thành tốt   nhiệm vụ . ­ Năm 2015, 2016 đều  có 01 đồng chí được khen “ Đảng viên hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ” So với Nghị Quyết Đại hội lần thứ  XI chi bộ đã thực hiện được 100 %  chỉ tiêu đề ra.  3. Công tác kiểm tra giám sát: Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,  quản lý Đảng viên thực hiện điều lệ  Đảng và chức trách nhiệm vụ  được  giao. ­ Hàng năm đảm bảo 100% đảng viên được kiểm tra Đảng viên chấp   hành theo quy định, qua các kỳ kiểm tra  không có đồng chí nào bị vi phạm kỷ  luật, không vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm. Trong hai năm 2015­2016: 15/15 đồng chí Đảng viên đều được kiểm tra  thực hiện nhiệm vụ Đảng viên đạt 100%; có 14/ 15  Đảng viên trong Chi bộ  đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ vào cuối năm.  So với Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI chi bộ   chưa  thực hiện được  chỉ  tiêu đề ra ( có 1 đồng chí bị kỷ luật) 4. Công tác phát triển đảng viên Trong nhiệm kỳ  qua chi bộ  đã cử  02 quần chúng đi học lớp cảm tình   Đảng, tiếp nhận 1 hồ sơ chuyển đến; kết nạp 01 đảng viên.  So với Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI chi bộ   đã thực hiện được 50 %  chỉ tiêu đề ra.  V. Những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm: 1. Ưu điểm: Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy với tinh thần làm việc nghiêm  túc của chi uỷ, chi bộ trong việc triển khai các chỉ  thị, Nghị  quyết của Đảng  được kịp thời. Đảng viên và quần chúng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Chi bộ  chỉ  đạo, phối kết hợp với chính quyền các đoàn thể, tổ  khối  chặt chẽ, mang tính đồng thuận nên mọi công việc được hoàn thành một cách  đồng bộ và thống nhất. 8
 9. Công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cũng được duy trì thường xuyên,   liên tục nên ý thức trách nhiệm và vai trò gương mẫu của Đảng viên, CBQL  và giáo viên, nhân viên được thể hiện rõ trong công việc hàng ngày.  2. Hạn chế : Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, sử  dụng đồ  dùng thiết bị  mất  nhiều thời gian, công sức. Trường có hơn 50% là học sinh dân tộc tại chỗ; một phân hiệu có 3 lớp  100% là HS đồng bào, dân trí thấp; tình hình đi học thất thường; chất lượng   giáo dục vẫn chưa đạt được với mặt bằng chung của huyện.  ­ Hàng năm nhà trường vẫn phải tu sửa về  CSVC mà không được hỗ  trợ kinh phí. ­ Công tác lãnh đạo thực hiện chỉ  thị  03 của Bộ chính trị  về  việc tiếp  tục    đẩy   mạnh   việc   học   tập   và   làm   theo   tấm   gương   đạo   đức   Hồ   Chí  Minh đôi lúc còn thiếu tính liên tục. 3. Bài học kinh nghiệm: Tăng cường sự  lãnh đạo của Đảng, huy động sức mạnh và trí tuệ  của  tập thể, sự hoạt động đồng bộ của cả hệ thống chính trị . Từ đó, giúp Chi bộ  đạt được danh hiệu trong sạch, vững mạnh hàng năm. Chi uỷ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm huyết với nghề nghiệp,  có trách nhiệm với công việc được giao, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ.  Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, tư  tưởng chính trị  cho Đảng viên –   giáo viên – nhân viên, từng bước có nhận thức được vai trò lãnh đạo của   Đảng trong nhà trường, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng  viên trong mọi hoạt động của nhà trường. Chỉ đạo Công đoàn nhà trường làm  tốt công tác xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa. Công tác phê và tự phê bình trong công tác Chi bộ thường kỳ chất lượng  chưa cao. Toàn bộ  các hoạt động của trường TH Lê Văn Tám Chi bộ  đã có   đánh giá và phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo chính trị cho đơn vị thực hiện  nhiệm vụ  chuyên môn cũng như  hạt nhân lãnh đạo hệ  thống chính trị  trong  đơn vị song còn chung chung, chưa sâu sát, chưa thường xuyên, đồng bộ; một  số  đ/c đóng Đảng phí còn chậm. So sánh điều 6, tiêu chí về  chất lượng đội   ngũ của tiêu chuẩn trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I: Có ít nhất   20% số  giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở  lên; có ít  nhất 50% giáo viên dạy giỏi cấp trường; 50% số lớp trong trường được học 2  buổi/ nhgày ­ với tiêu chí đó nhà trường cần phải cố gắng rất nhiều để đạt và   duy trì bền vững các tiêu chí của chuẩn quy định. Phần thứ hai: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ  CÁC GIẢI  PHÁP CHỦ YẾU  NHIỆM KỲ 2017 ­ 2020. I. MỤC TIÊU CHUNG 9
 10. Nhiệm kỳ  2017­ 2020 tiếp tục  thực hiện Nghị  quyết 29 ­NQ/TW  của  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ  8 khóa XI về  “ Đổi mới   căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp  ứng yêu cầu công nghiệp hóa,  hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế  thị trường định hướng xã hội   chủ  nghĩa và hội nhập quốc tế”; thực hiện chỉ thị 05­CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo   đức, phong cách Hồ  Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là  một tấm gương tự học và sáng tạo” và tiếp tục thực hiện các nội dung “Xây   dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Năm học thứ nhất thực hiện   Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ  huyện A Lưới lần thứ  XI, Đại hội Đảng bộ  tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ  XII  của Đảng; Xây dựng và duy trì Trường chuẩn Quốc gia mức độ  I duy trì bề  vững  các tiêu chí của chuẩn để    chuẩn bị  các điều kiện để  phấn đấu đạt chuẩn  theo tiêu chí mới; XD Hiệu trưởng chuẩn, giáo viên chuẩn, phòng học chuẩn,  đánh giá chuẩn, thư viện chuẩn, chất lượng chuẩn. * Hiện đại hóa về: Nội dung, phương pháp, thiết bị, ứng dụng CNTT. II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  ­ Quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến tận   đảng viên và cán bộ giáo viên  Chú trọng  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tăng  cường công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, cán bộ  quản lí giỏi các  cấp.  ­ Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện tốt nội dung,   chương trình theo Quyết định 16 của Bộ; chuẩn kiến thức­ kỹ năng các môn  học; Tiếng Việt1 CNGD; thực hiện việc theo dõi đánh giá kết quả giáo dục   học sinh theo 22/2016/TT­BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu  học; mô hình lớp học lấy học sinh làm trung tâm, PPDH Bàn tay nặn bột.  ­ Tăng cường công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền  địa phương tiếp tục xây dựng CSVC  từng bước hiện đại hoá, kiên cố  hoá  đảm bảo giữ  vững các tiêu chí trường   chuẩn quốc gia mức độ  1 vừa là  trường trọng điểm của xã. ­ Tăng cường dạy học tích hợp, giáo dục kỹ  năng sống, chú trọng dạy   chữ kết hợp dạy người. ­ Học trên 5 buổi/ tuần  đạt 100% số  lớp trong toàn trường, học Tiếng   Anh bắt buộc từ  khối 3 trở lên, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, có  phòng học tin học. III. CHỈ  TIÊU CỤTHỂ TRONG NHIỆM Kỳ 2017 ­ 2020.         ­ Giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh, h ằng năm đánh giá phân   loại đảng viên: 100% đảng viên  hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% trở lên đảng  viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  10
 11. ­ Tham gia học tập đầy đủ  các đợt học tập chính trị, chuyên đề  do  Đảng bộ và ngành tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên, CCVC tham   gia học tập các lớp bồi dưỡng chính trị, học đại học, cao đẳng để  không  ngừng nâng cao nhận thức về đường lối của Đảng và năng lực chuyên môn.  Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho mọi đảng  viên, cán bộ  CCVC trong toàn đơn vị. Đảm bảo nề  nếp, chất lượng sinh   hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần phê và tự  phê trong chi bộ  đảm bảo tính dân  chủ công khai. Làm tốt công tác phân loại tổ chức cơ sở Đảng và phân loại  đảng viên hàng năm một cách nghiêm túc đúng với điều lệ  Đảng và hướng  dẫn của cấp trên. Phấn đấu 100% Đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt  nhiệm vụ.         ­ Làm tốt công tác phát triển Đảng cả về số lượng và chất lượng, phấn  đấu kết nạp được 2 Đảng viên mới trở lên .                ­ Đảm bảo chế  độ  giao ban Chi  ủy, sinh hoạt thường kỳ  chi bộ  1lần/tháng. ­  Kịp thời động viên, khuyến khích những đảng viên có thành tích trong công  tác. Mỗi đảng viên có trách nhiệm đóng nạp đảng phí đầy đủ, kịp thời đúng  quy định. ­Trường đạt danh hiệu trường tiến tiến cấp huyện ­ Giữ vững trường chuẩn Quốc gia, giữ vững kết quả đạt PCGDTH.            ­ Trường xanh­ sạch ­ đẹp.          ­ Phấn đấu có 100% số  cán bộ  giáo viên, nhân viên đăng ký lao động  tiên tiến trong đó 70 ­ 85% đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, hàng năm đều  có  chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.           ­ Không có Đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật và   quy chế  chuyên môn. Không có hồ  sơ  xếp loại trung bình, giờ  dạy đạt yêu   cầu. * Về học sinh:  ­ Các môn học và hoạt động giáo dục: hoàn thành 97% trở lên ­ Hình thành và phát triển năng lực: Đạt 98% trở lên ­ Chưa đạt ≤ 2% ­ Trau dồi  và phát triển phẩm chất: Đạt 99% trở lên­ Chưa đạt ≤ 1% ­ Huy động trẻ trong đội tuổi đến trường đạt trên 99%, bỏ học dưới 1%;   hiệu quả đào tạo đạt 90%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98% trở lên. + Học sinh giỏi các cấp: Cấp Tỉnh 2 em.      Cấp huyện: 20 em. III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG NHIỆM KỲ NHƯ SAU: ­ Xây dựng lớp và khối chất lượng cao. ­ Xây dựng năng lực đội ngũ giáo viên, đội ngũ quản lý, tăng cường cơ sở  vật chất, thiết bị. ­ Đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản   lý và dạy học. 11
 12. Nắm được định hướng trên, quán triệt Đảng viên trong Chi bộ  đầu tàu  gương mẫu, đổi mới đón đầu, chủ  động trong kế hoạch hằng kỳ, hằng năm  đề ra Nghị quyết sát đúng, lãnh đạo hệ thống chính trị  trong nhà trường thực   thi nhiệm vụ  phù hợp với xu thế  phát triển và hội nhập trong nước và quốc  tế. 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị: Bảo quản tốt cơ  sở  vật chất hiện có.  Tham mưu để  cấp trên   đầu tư  CSVC nhằm bảo đảm đạt tiêu chí của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia   mức độ I theo quy định mới.  Từng bước xây dựng và hoàn thành các tiêu chí nhà trường thành chuẩn   CSVC, chuẩn đội ngũ giáo viên, chuẩn nề nếp, tiến tới đạt trường chuẩn bền  vững và trọng điểm trên địa bàn. Năm 2016­2017 trở  đi tiếp tục phấn đấu chuẩn về  đội ngũ quản lý TH  chuẩn quốc gia cấp độ I theo tiêu chí của QĐ 59, chuẩn về đội ngũ giáo viên   về  cả  bằng cấp và thực chất giảng dạy. Tham mưu với Cấp  ủy  Đảng và  chính quyền xây dựng thêm phòng học 2 buổi ngày và tường rào tập trung vào   phân hiệu để  biến phân hiệu có đủ  các lớp từ  khối 1 đến 5. Rà soát toàn bộ  số trẻ trong độ tuổi đi học của trường động viên ra lớp tối đa, giữ vững sĩ số  HS đang học để duy trì bền vững tiêu chí hiệu quả giáo dục trong những năm   tiếp theo. Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực, tạo một cảnh quan  môi trường xanh, sạch, đẹp xứng tầm với trường chuẩn, trường hàng đầu   trong cụm xã. Đội ngũ quản lý – giáo viên mẫu mực, học sinh ngoan, lễ phép, giỏi, đạt  chuẩn và trên chuẩn về kiến thức, kĩ năng. Hằng năm đều tổ chức cho giáo viên và HS đi tham quan du lịch, tiến tới   đi thực tế học tập các điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh.   Lãnh đạo cán bộ, Đảng viên và giáo viên giám sát mọi hoạt động của   đơn vị theo đúng đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đề  cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ  động sáng tạo, không ngừng cải   tiến phương pháp dạy của giáo viên, nâng cao các giờ giảng dạy trong các giờ  chính khóa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Thực hiện quy chế dân chủ  cơ  sở  trong hoạt động của nhà trường theo  Quyết định số: 04/2000/QĐ­BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của Bộ Giáo  dục Đào tạo. Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, trù dập và  những tiêu cực khác, nhất là vấn đề  dạy thêm, học thêm, thờ   ơ với học sinh  yếu, nghèo, học sinh chưa ngoan. Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học và nghị quyết đại hội Chi bộ,   phương hướng mục tiêu nhiệm vụ hàng năm đề ra. Phát huy vai trò Đảng viên thực hiện nội quy quy chế chuyên môn của  Ngành, trường đề ra. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. + Về học sinh:  12
 13. ­ Nắm vững kiến thức cơ  bản theo chuẩn kiến thức kĩ năng các môn  học ở Tiểu học do Bộ quy định. Kết quả  đánh giá  đạt chỉ tiêu đề  ra, duy trì   số  lượng học sinh giỏi  ở các kỳ  thi do cấp trên tổ  chức. Tỉ  lệ  học sinh hoàn  thành chương trình tiểu học phấn đấu giữ mức 98% trở lên. Chỉ đạo thực hiện ký kết từ đầu năm và có kế hoạch cụ thể hàng năm,  hàng tháng  các  chủ   điểm,  các  hoạt  động cụ   thể  về  cuộc  vận  động “Hai  không” với 4 nội dung: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành   tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học   sinh  ngồi nhầm lớp” . Chỉ  đạo việc lên kế  hoạch hoạt động và kế  hoạch triển khai, kiểm  tra các hoạt động. Quán triệt đến từng cá nhân các văn bản, quy chế, các công  văn hướng dẫn của cấp trên đến từng cá nhân. Chỉ  đạo thực hiện các buổi  sinh hoạt có nội dung phong phú, đa dạng và có hiệu quả, đi vào trọng tâm và   có chiều sâu. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra. Lãnh chỉ đạo việc đánh   giá nhận xét học sinh theo quy định  của Bộ  GD, tổ  chức thi cử nghiêm túc.  Chỉ  đạo và giám sát thực hiện công tác khen thưởng – kỷ  luật kịp thời chính  xác, khách quan và công bằng.  Chỉ  đạo tốt công tác duy trì sỹ  số  đạt chỉ  tiêu. Duy trì công tác   phổ  cập tiểu học đã được công nhận. Tham mưu cho cấp  ủy Đảng chính quyền  địa phương về công tác phát triển giáo dục.  Chỉ  đạo công tác điều tra phổ  cập, bổ  sung hàng năm cụ  thể  chính  xác. Tuyên truyền nhân dân việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp. Thực hiện   nhiều phương pháp để duy trì sỹ số. Tham mưu với chính quyền địa phương   về công tác XHH giáo dục. Chỉ đạo trường có hướng quản lý thực hiện giảng  dạy tốt để thu hút học sinh ra lớp và học tập với tỷ lệ cao nhất. 2 Về chính trị tư tưởng: ­ Kiện toàn Đại hội   chi bộ  nhiệm kỳ  2017­ 2020, xây dựng Nghị  quyết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017­ 2020 sát đúng với tình hình thực  tế của địa phương và  đơn vị, bám sát Nghị quyết cấp trên. ­ Tiếp tục tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức về  tư tưởng,   kiên định chủ  nghĩa Mác­lê­ nin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh và đường lối đổi  mới của Đảng.  ­ Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Kịp thời và chủ  động phát  hiện, đấu tranh ngăn chặn những quan điểm sai lệch, mơ hồ, mất cảnh giác.  Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, động  viên CBCC­VC trong đơn vị thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết đại  hội đã đề ra. ­ Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, của ngành đề  ra. Nâng cao bản lĩnh chính trị, chống tư tưởng bảo thủ, xa rời quần chúng.  Kịp thời uốn nắn những lệch lạc về nhận thức, xử lí nghiêm những hành vi  13
 14. cố  ý gây làm sai lệch sự  thật. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của  Đảng. ­ Chỉ  đạo cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, phê bình và tự  phê bình trong   Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,   đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.   Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cốt cán, đủ năng   lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.  Tiếp tục  thực hiện chỉ thị  05­CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ  Chính trị  khóa XII về  “Đẩy mạnh học   tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung chỉ  đạo, lãnh đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, tiếp tục thực   hiện Quy định 10 của tỉnh  ủy về lề lối làm việc,  nếp sống văn minh trong  việc cưới, việc tang và lễ hội. Song song với thực hiện cuộc vận động “Hai   không”; cuộc vận động “Mối thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự   học và sáng tạo" và phong trào thi đua  “Xây dựng trường học thân thiện,   học sinh tích cực”  bằng việc ký cam kết triển khai thực hiện , kiểm tra,   giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết tháng, kỳ và năm. 3.Lãnh đạo nhà trường  và các đoàn thể chính trị: 3.1. Lãnh đạo nhà trường   Chi bộ  lãnh đạo chính quyền nhà trường thực hiện đúng chức năng  nhiệm vụ và quyền hạn quản lý được nhà nước giao.  Ban hành các Nghị quyết sát đúng với từng giai đoạn giáo dục, chỉ đạo  tốt công tác  phối kết hợp giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh   và các ban ngành đoàn thể trong địa phương tham gia vào các hoạt động giáo   dục. 3.2. Lãnh đạo tổ chức công đoàn              Tuyên truyền giáo dục cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường hiểu  đúng đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, pháp luật. Thông cảm với  những khó khăn của ngành, của địa phương, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ  giáo dục, góp phần củng cố niềm tin, đường lối, đổi mới của Đảng cộng sản  Việt Nam. Làm tốt công tác chăm sóc đời sống bảo bệ quyền lợi chính đáng, hợp  pháp của người lao động, nâng cao hiệu quả  tổ  chức và chỉ  đạo cuộc vận  động “Hai không với bốn nội dung” do Bộ giáo dục phát động. Xây dựng kiểm tra giám sát việc thực hiện chế  độ  chính sách liên  quan đến chế độ cán bộ công nhân viên chức nhà trường, phát huy quyền dân  chủ. 3.3. Lãnh đạo tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nâng cao nhận thức của cấp  ủy đảng và đảng viên đối với công tác  thanh niên, theo đó, công tác thanh niên là công tác của Đảng, của mỗi đảng  viên và của tập thể chi bộ.  Trong chương trình công tác định kỳ của mình (tháng, quý, năm, nhiệm   kỳ), chi bộ  xây dựng   chương trình công tác cụ  thể  lãnh đạo, chỉ  đạo Đoàn  14
 15. thanh niên. Mỗi đảng viên cần đi vào phong trào của tuổi trẻ, tuyên truyền  đường lối, chủ  trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; sống mẫu mực,  là tấm gương cho thanh niên noi theo; đồng thời tham gia bồi dưỡng, giới   thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng. 3.4. Lãnh đạo Đội TNTP Hồ Chí Minh Lãnh đạo Đội thiếu niên nhà trường tổ chức tốt Đại hội hàng năm. Xây   dựng kế hoạch Đội hoạt động theo đúng nhiệm vụ năm học. Tổ  chức tốt hoạt động Đội cờ  đỏ, chi đội mẫu, nâng cao năng lực   lãnh đạo đối với cán bộ Chi đội, Liên đội.  Phát huy tốt vai trò giáo viên chủ  nhiệm, chỉ đạo chi đoàn kết hợp với   các tổ chức trong nhà trường tham gia vào các hoạt động Đội. 4. Công tác xây dựng Đảng: 1.Lãnh đạo của Chi ủy: Chi  ủy cần thường xuyên quán triệt, giáo dục về mục đích, ý nghĩa, nội   dung và trách nhiệm học tập, tự học tập cho đảng viên. Tổ chức thực hiện kế  hoạch học tập, sinh hoạt, nhất là những đợt học chính trị tập trung.  Chi  ủy có kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, yêu cầu, chỉ  tiêu, biện   pháp phấn đấu, rèn luyện của từng đảng viên, trong mỗi nhiệm vụ  và hoạt  động thực tiễn ở đơn vi minh. ̣ ̀ 2. Công tác xây dựng chi bộ và công tác tổ chức cán bộ: Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp  ủy, chi bộ, bảo đảm tính  lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của chi bộ; xây dựng chi bộ  đảng bộ  trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư  tưởng... Làm tốt công tác dân vận  của Đảng Chi ủy liên hệ chặt chẽ với Đảng ủy xã kịp thời báo cáo phản ánh và xin  ý kiến những vấn đề  vượt quá thẩm quyền của Chi bộ  cũng như  quán triệt  các chủ  trương Chỉ  thị  của Đảng bộ  trong từng thời điểm. Đảng viên trong   Chi bộ phải thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, động viên gia đình mình   thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. 3. Công tác kiểm tra giám sát: Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, nội dung kiểm tra  giám sát thực hiện Nghị  quyết chủ  trương của Đảng, tăng cường công tác  kiểm tra Đảng viên chấp hành nhiệm vụ  được phân công đạt chỉ  tiêu 100%   được kiểm tra, giám sát hàng năm, chấp hành nghiêm túc công tác kiểm tra   của Đảng uỷ. Làm tốt công tác kiểm tra đảng viên để có biện pháp hạn chế những   sai phạm uốn nắn kịp thời, kiên quyết không để  tình trạng  ảnh hưởng xấu   đến Chi bộ và thanh danh của Đảng. 4. Công tác phát triển đảng viên Tích cực chỉ đạo các tổ  chức đoàn thể rà soát nguồn cảm tình đảng, lập   danh sách theo dõi, bồi dưỡng, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú  15
 16. Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, tạo sức hút và môi trường   để  quần chúng phấn đấu vào Đảng. Nâng cao trách nhiệm của đảng viên  trước chi bộ trong việc chủ động phát hiện, giới thiệu người vào Đảng... Xây  dựng kế hoạch kết nạp đảng viên theo đúng lộ trình, đảm bảo chất lượng.         Trên đây là bản báo cáo chính trị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại  hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 ­ 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017  ­ 2020 trình trước đại hội T/M BAN CHI UỶ                    BÍ THƯ        Phan Công Thành PHẦN PHỤ LỤC: Đại hội Chi bộ lần I nhiệm kỳ 1999­2000  lúc 15 giờ ngày 6/4/1999 có  5 Đảng viên, 3 chính thức, 2 dự  bị: đ/c Lê Văn Minh được bầu làm bí thư  (Minh – Dũng – Kỳ ­ Mai ­ Phương). Đại hội Chi bộ lần II nhiệm kỳ 1999­2000  lúc 15 giờ ngày 6/4/2000 có  5 Đảng viên, 3 chính thức, 2 dự  bị: đ/c Lê Văn Minh được bầu làm bí thư  (Minh – Dũng – Kỳ ­ Mai ­ Phương ­ Phùng ­ Lan). Đại hội Chi bộ  lần III nhiệm kỳ  2001­2002  lúc 13 giờ  30 phút ngày  9/8/2001 có 6 Đảng viên chính thức, 1 dự bị: đ/c Lê Văn Minh được bầu làm   bí thư (Minh – Dũng – Mai – Phương – Phùng – Lan – Linh). Đại hội Chi bộ lần IV nhiệm kỳ 2002­2003 lúc 13 giờ ngày 9/10/2002  có 7 Đảng viên chính thức: đ/c Lê Văn Minh được bầu làm bí thư  (Minh –   Dũng – Mai ­ Phương– Phùng – Lan – Linh). Đại hội chi bộ  lần V nhiệm kỳ  2003­2004   lúc 13 giờ  30 phút ngày  5/11/2003 có 8 Đảng viên chính thức: đ/c Lê Văn Minh được bầu làm bí thư  (Minh   –   Dũng   –   Mai   ­   Phương–   Phùng   –   Lan   –   Linh,   Nguyễn   Thị   Hồng   Dương). 17 giờ  ngày 9/10/2004 đã họp Chi bộ  đọc quyết định bàn giao quyền bí  thư Lê Văn Tám cho Đ/C Nguyễn Tất Kỳ kể từ ngày 6/10/2004. Đồng chí Lê   Văn Minh được luân chuyển bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường Kim Đồng thị  trấn EaĐrăng. Có mặt 12 đ/c có 10 Đảng viên chính thức, 2 Đảng viên dự bị (Minh – Kỳ  ­ Dũng – Mai ­ Phương– Phùng – Lan – Linh, Nguyễn Thị  Hồng Dương,   Bích). 16
 17. Đại hội Chi bộ  lần VI nhiệm kỳ  2004­2005   lúc 8 giờ  45 phút ngày  23/1/2005 có 10 Đảng viên chính thức, 4 dự bị (Kỳ – Dũng – Mai – Phương –   Phùng – Lan – Linh – Dương – Hồng  ­ Bích – Phan – Dự ­ Toàn – Tuyết). Đ/c   Nguyễn Tất Kỳ   được bầu làm bí thư, Nguyễn Văn Linh làm phó bí thư,  Nguyễn Thị Mai làm cấp ủy viên. Đại hội Chi bộ  lần VII nhiệm kỳ 2006­2008  lúc 14 giờ  30 phút ngày  19/12/2006 có 13 Đảng viên chính thức, 1 dự bị (Kỳ – Dũng – Mai – Phương –  Phùng – Lan – Linh – Hồng  ­ Bích – Phan – Dự ­ Toàn – Dũng – Nguyệt). Đ/c  Nguyễn   Tất   Kỳ   được   bầu   làm   bí   thư,   Ngô   Khánh   Toàn   làm   phó   bí   thư,  Nguyễn Thị Phương làm cấp ủy viên. Đại hội Chi bộ lần VIII nhiệm kỳ 2008­2010  lúc 14 giờ 30 phút ngày  10/5/2008 có 12  Đảng viên chính thức, 1  Đảng viên dự  bị  (Kỳ  – Dũng –   Phương – Phùng – Lan – Bích – Phan – Toàn – Dũng – Nguyệt – Dung ­ Loan).  Đ/c Nguyễn Tất Kỳ  được bầu làm bí thư, Ngô Khánh Toàn làm phó bí thư,   Nguyễn Thị Phương làm cấp ủy viên. Đại hội chi bộ  lần IX nhiệm kỳ  2010­2012  lúc 14 giờ  30 phút ngày  12/3/2010 có   12  Đảng  viên chính  thức,  4  Đảng viên  dự   bị  (Kỳ  –  Toàn  –   Phương – Dũng – Dũng – Phùng – Lan ­ Bích – Dung – Nguyệt ­ Phan – Nga –   Sự; Mơ – Thanh – Nhung ­ Thanh).  Cấp  ủy khóa mới: Nguyễn Tất Kỳ  được bầu làm bí thư, Ngô Khánh  Toàn làm phó bí thư, Nguyễn Thị Phương làm cấp ủy viên. Ngày   4/6/2010:   Chi   bộ   Lê   Văn   Tám   tách   Chi   bộ   trường   Mẫu   giáo  EaRăl ,Chỉ định đ/c: Đặng Thị Nguyệt làm bí thư lâm thời. Đại hội chi bộ  lần X nhiệm kỳ  2012­2015   lúc 13 giờ  30 phút ngày  10/5/2012 có 14 Đảng viên chính thức (Kỳ – Toàn – Phương – Dũng – Dũng –   Phùng – Lan ­ Bích – Dung – Nguyệt ­ Phan – Nga – Sự­ Thanh ) Cấp  ủy khóa mới: Nguyễn Tất Kỳ  được bầu làm bí thư, Ngô Khánh  Toàn làm phó bí thư, Bùi Văn Dũng làm cấp ủy viên. Đại hội chi bộ lần XI nhiệm kỳ 2015­2017 lúc 7h30 ngày 28/1/2015. có 14 Đảng viên chính thức (Kỳ  – Toàn– Dũng – Dũng – Phùng – Lan ­   Bích – Dung – Nguyệt ­ Phan – Nga – Sự­ Thanh­ Trân ) Cấp  ủy khóa mới: Nguyễn Tất Kỳ  được bầu làm bí thư, Ngô Khánh  Toàn làm phó bí thư, Nguyễn Thị Lan làm cấp ủy viên. 17
 18. ĐẢNG BỘ XàEARAL                                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ LÊ VĂN TÁM                                                                                    EaRal, ngày 20 tháng 4 năm 2017  DỰ KIẾN DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ BẦU VÀO CHI ỦY ĐẠI HỘI CHI BỘ LÊ VĂN TÁM LẦN  THỨ XII NHIỆM KỲ 2017­2020 stt HỌ VÀ TÊN NĂM  QUÊ QUÁN NGÀY   VÀO  CHỨC   VỤ  TRÌNH   ĐỘ  LÝ   LUẬN  SINH ĐẢNG HIỆN TẠI CHUYÊN MÔN CHÍNH TRỊ 1 Phan Công Thành 1961 Hà Tĩnh 1/4/1983 Bí thư Đại học Trung cấp 2 Ngô Khánh Toàn 1970 Nghệ An 16/8/2005 Phó Bí thư Đại học Trung cấp 3 Nguyễn Thị Lan 1974 Nghệ An 3/2/2000 Cấp ủy viên Đại học 4 Nguyễn   Huyền  1987 Phú Yên 24/3/2014 Đảng viên TC Trân                    Bí thư                                                                                                                                                                                                                           Phan Công Thành 18
 19. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản