intTypePromotion=1

Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

Chia sẻ: An Thái Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
357
lượt xem
34
download

Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường" căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong năm học. Tăng cường tuyên truyền về việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tiết sinh hoạt Đội,... Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các lớp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG THCS ……..<br /> Số: …../BC-……<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> …….., ngày …… tháng 4 năm 2018<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường<br /> I. Công tác chỉ đạo<br /> Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo nhà trường đã xây<br /> dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong năm học.<br /> Tăng cường tuyên truyền về việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong<br /> tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tiết sinh hoạt<br /> Đội…<br /> Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giáo dục kỹ năng<br /> sống cho học sinh ở các lớp.<br /> II. Kết quả đạt được<br /> 1. Kết quả triển khai, sự chuyển biến công tác giáo dục KNS trong các nhà<br /> trường ở từng cấp học về công tác giáo dục KNS:<br /> - Giáo dục kỹ năng sống thông qua lồng ghép các môn học như môn Ngữ<br /> văn giúp học sinh có kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp…; môn Địa lý giúp học<br /> sinh có kỹ năng ứng phó và tự bảo vệ trước những thiên tai, những hiễm họa trong<br /> xã hội có nguy cơ ảnh hưởng tới cuộc sống lành mạnh và an toàn của các em…;<br /> môn Sinh học giúp học sinh có kỹ năng sống tự phục vụ, chăm sóc bản thân liên<br /> quan đến thể chất sức khỏe…; môn Hóa học hình thành ở các em một số kỹ năng<br /> phổ thông, cơ bản và thói quen làm việc khoa học…<br /> - Giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động ngoại khóa như tổ chức<br /> hoạt động văn hóa văn nghệ nhân các ngày lễ Khai giảng năm học mới, ngày<br /> Trung thu, mừng ngày nhà giáo Việt Nam, lễ Tổng kết năm học, văn nghệ trong<br /> các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể... Những hoạt động này góp phần<br /> hình thành cho các em kỹ năng mạnh dạn, tự tin trước đám đông; tổ chức Hội<br /> khỏe Phù Đổng cấp trường, tổ chức trò chơi dân gian nhân các ngày Khai giảng<br /> năm học mới, mừng Đảng – mừng Xuân… giúp học sinh có ý thức trong việc rèn<br /> luyện sức khỏe cho bản thân và góp phần rèn luyện một số phẩm chất như tính tổ<br /> chức, kỉ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết…; tổ chức chăm<br /> sóc bia Căm thù tại ấp 4, viếng nhà bia tưởng niệm tại Ủy ban nhân dân xã các<br /> em sẽ được bồi dưỡng thêm về nhân cách, tình yêu quê hương đất nước, đoàn kết,<br /> thân ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; tổ chức việc trực nhật sân trường, vệ<br /> sinh trường lớp học, chăm sóc bồn hoa Liên đội, chăm sóc vườn cây thuốc nam<br /> cũng được thường xuyên thực hiện... Hoạt động này giáo dục cho các em có ý<br /> <br /> thức trong việc bảo vệ môi trường sống và góp phần làm nhà trường ngày được<br /> xanh – sạch – đẹp hơn<br /> 2. Sự phối hợp giữa nhà trường với địa phương, gia đình và các tổ chức khác<br /> trong công tác giáo dục KNS<br /> III. Đánh giá chung<br /> 1. Kết quả nổi bật<br /> Học sinh của trường rất hào hứng và thích thú với hoạt động này. Nó đã<br /> cuốn hút các em; khuyến khích các em cố gắng vươn lên, tạo điều kiện cho tất cả<br /> học sinh cùng tham gia và có cơ hội trình bày, trao đổi và nhận xét lẫn nhau. Từ<br /> đó giúp cho các em nắm những kỹ năng sống cơ bản như khả năng nhanh nhẹn,<br /> khéo léo, mạnh dạn, tự tin và tạo không khí thi đua lành mạnh.<br /> Thông qua hoạt động này, đã giúp các em tự điều chỉnh, bổ sung trao đổi,<br /> hợp tác tốt hơn để góp phần giáo dục cho các em những kỹ năng thực hiện các<br /> công việc lao động đơn giản, các kỹ năng sáng tạo nghệ thuật, thực hiện các bài<br /> thể dục, các trò chơi, các hành vi ứng xử đối với mọi người trong gia đình, trong<br /> nhà trường và trong xã hội. Những kỹ năng tham gia hoạt động tập thể, kỹ năng<br /> tổ chức những hoạt động chung cùng nhau, biết phối hợp với mọi người cùng thực<br /> hiện hoạt động chung, nâng cao ý thức tự chủ, tự tin, chủ động và giao tiếp với<br /> mọi người.<br /> 2. Hạn chế<br /> Một bộ phận không nhỏ là cha mẹ học sinh không có thời gian quan tâm con<br /> cái điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của<br /> học sinh ngoài giờ ở học ở nhà trường<br /> Ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống chưa được nhận thức<br /> một cách đúng mức trong một bộ phận giáo viên.<br /> 3. Nguyên nhân<br /> Nhà trường chưa mạnh dạn đề xuất với phụ huynh, với địa phương kế hoạch<br /> hoạt động trải nghiệm cho học sinh ngoài giờ học ở nhà trường.<br /> Một bộ phận giáo viên còn đối phó, dù cơ bản giáo viên đã nhận thức được<br /> bản chất, mức độ cần thiết phải giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nhưng giáo<br /> viên còn gặp lúng túng về phương thức, biện pháp để thực hiện có hiệu quả công<br /> tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.<br /> IV. Giải pháp triển khai giáo dục KNS trong thời gian tới<br /> 1. Phương hướng<br /> Năm học tới nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục kỹ<br /> năng sống cho cho học sinh, tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, lồng<br /> ghép ngoại khóa cho học sinh.<br /> <br /> 2. Giải pháp<br /> Ngay từ đầu năm học, lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ<br /> năng sống cho học sinh.<br /> Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh<br /> hiểu rõ hơn công tác giáo dục kỹ năng sống cho cho học sinh.<br /> Vận động sự ủng hộ về vật chất và tinh thần từ địa phương, cha mẹ học sinh<br /> để thực hiện công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đạt hiệu quả cao.<br /> V. Kiến nghị, đề xuất<br /> 1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo<br /> Cần có những hướng dẫn thống nhất trong việc lồng ghép giáo dục kỹ năng<br /> sống cho học sinh.<br /> 2. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo<br /> Không.<br /> Nơi nhận:<br /> - Phòng GDĐT;<br /> - Lưu:VT.<br /> <br /> KT. HIỆU TRƯỞNG<br /> PHÓ HIỆU TRƯỞNG<br /> <br /> BÁO CÁO SỐ LIỆU<br /> Thực trạng triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống, năm học 2017-2018<br /> I. Thống kê các số liệu:<br /> <br /> TT<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tổng số trường học<br /> Số trường tổ chức hoạt động giáo dục<br /> kỹ năng sống<br /> Số học sinh được giáo dục kỹ năng<br /> sống<br /> Số học sinh tham gia học KNS ngoài<br /> giờ chính khóa<br /> Số giáo viên nhà trường tham gia dạy<br /> KNS<br /> Số chuyên gia, giáo viên ngoài nhà<br /> trường dạy KNS<br /> Số trường có liên kết với các đơn vị<br /> ngoài nhà trường tham gia dạy KNS<br /> Số trường triển khai hình thức giáo dục<br /> KNS thông qua tích hợp, lồng ghép các<br /> môn học<br /> Số trường triển khai hình thức giáo dục<br /> KNS qua môn học ngoài giờ chính<br /> khóa<br /> Số trường triển khai hình thức giáo dục<br /> KNS qua hoạt động trải nghiệm sáng<br /> tạo…<br /> Số trường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn<br /> giáo viên dạy KNS<br /> Số câu lạc bộ sở thích, tài năng của học<br /> sinh do các nhà trường thành lập, quản<br /> lý<br /> Các hình thức khác<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> <br /> Trường<br /> THCS<br /> <br /> Trường<br /> THPT,<br /> TTGDNNGDTX,<br /> TCCN<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 749<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 749<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 34<br /> 0<br /> 0<br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> 0<br /> <br /> II. Thống kê các giáo trình, tài liệu KNS đang sử dụng: (Liệt kê theo thứ<br /> tự: tên tài liệu, tác giả, NXB, năm xuất bản)<br /> 1. Tài liệu Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh phổ thông –<br /> Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa – Đại Học Quốc Gia Hà Nội – 2010<br /> <br /> III. Thống kê danh sách các câu lạc bộ sở thích, tài năng của học sinh,<br /> sinh viên<br /> Không<br /> IV. Các chuyên đề giáo dục KNS cho học sinh, sinh viên<br /> Không<br /> <br /> Hình ảnh trưng bày sản phẩm thi làm lồng đèn. Tháng 09/2017<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2