intTypePromotion=3

Báo cáo “Đánh giá sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ”

Chia sẻ: Dangthi Thu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
274
lượt xem
93
download

Báo cáo “Đánh giá sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khuyến nông được hình thành và phát triển gắn liền với phát triển sản xuất nông nghiệp và có vai trò quan trọng.Để hoạt động khuyến nông thực sự đạt hiệu quả thì cần phải có sự tham gia tích cực của người dân.Hiện nay của các hoạt động khuyến nông chủ yếu là áp đặt các chương trình, hoạt động từ trên xuống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo “Đánh giá sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ”

 1. GVHD: TS. Phạm Văn Hùng SVTH: Nhóm 5 Lớp PTNT 52 1. Nguyễn Thị Huyền Thương 2. Nguyễn Đức Tính 3. Lê Thị Quỳnh Trang 4. Nguyễn Sỹ Trung 5. Hà Anh Tú 6. Tạ Văn Tưởng 7. Nguyễn Thị Vân 8. Phan Thị Vân 9. Trương Thị Vân
 2. KẾT CẤU BÀI BÁO CÁO 1. Vấn đề nghiên cứu 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 và 4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 5. Tóm tắt một số nghiên cứu trước đây về sự tham gia của người dân 6. Khung phân tích và giả thiết nghiên cứu 7. Nội dung nghiên cứu 8. Một vài ý tưởng về phương pháp nghiên cứu chính sẽ tiến hành 9. Kết quả dự kiến, đóng góp của đề tài 10. Tài liệu tham khảo chính
 3. 1.VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU • Khuyến nông được hình thành và phát triển gắn liền với phát triển sản xuất nông nghiệp và có vai trò quan trọng. • Để hoạt động khuyến nông thực sự đạt hiệu quả thì cần phải có sự tham gia tích cực của người dân. • Hiện nay của các hoạt động khuyến nông chủ yếu là áp đặt các chương trình, hoạt động từ trên xuống. • “Đánh giá sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ”
 4. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Hạ Hòa, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao vai trò, sự tham gia của người dân. Hệ thống Thực Thực Đánh giá sự Đưa ra hóa cơ trạng các trạng tham gia, một số sở lý hoạt sự các yếu tố khuyến luận và động tham ảnh hưởng. nghị thực tiễn khuyến gia của Khó khăn, nông người thuận lợi dân
 5. 3 và 4. CÂU HỎI & GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Hoạt động khuyến nông trên địa bàn rất đa huyện dạng: tập huấn, mô hình, tham quan…Được Hạ Hòa được triển khai như thế nào? triển khai theo cách topdown. Sự tham gia của người người dân trong các Mức độ tham gia của người dân trong các hoạt hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Hạ Hòa động khuyến nông ở mức độ nào? chưa cao Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia của Có nhiều yếu tố ảnh hưởng được chia theo: người Yếu tố chủ quan dân trong các hoạt động khuyến nông là gì? Yếu tố khách quan Khi thực hiện khuyến nông có sự tham Hiệu quả khuyến nông sẽ cao tuy nhiên gia phương của người dân có những thuận lợi khó pháp này tốn nhiều thời gian và công sức, đòi khăn gì? hỏi người làm công tác khuyến nông có trình độ và người dân phải tích cực,chủ động. Làm thế nào để tăng cường hơn nữa sự chủ Hoạt động khuyến nông phải xuất phát từ nhu động, tham gia tích cực của người dân trong cầu của người dân, tạo điều kiện thuận lợi
 6. 5. TÓM TẮT NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1. Đỗ Thị Mến, 2010. “Sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông của trạm khuyến nông huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội”. Báo cáo tốt nghiệp khóa 51, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 2. Cao Ánh Sáng, 2009.“Sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông ở Đô Lương - Nghệ An”. Báo cáo tốt nghiệp khóa 50, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
 7. 6. KHUNG PHÂN TÍCH & GIẢ THIẾT Các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Hạ Hòa Cần Hưởng lợi Biết Quản Người Bàn lý dân Kiểm Đóng tra góp Làm Đánh giá mức độ Các yếu tố ảnh Khó khăn, thuận sự tham gia hưởng lợi của KN có sự TG Một số khuyến nghị
 8. GIẢ THIẾT • Các hoạt động khuyến nông đã và đang được triển khai trên địa bàn huyện Hạ Hòa. • Người dân có tham gia vào hoạt động khuyến nông. • Sự tham gia của người dân có ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác khuyến nông.
 9. 7. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 7.1 Cơ sở lý luận, và thực tiễn 7.1.1 Cơ sở lý luận 7.1.2 Cơ sở thực tiễn 7.2 Kết quả nghiên cứu 7.2.1 Thực trạng các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện 7.2.2 Sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông 7.2.3 Đánh giá mức độ tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông
 10. 7. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 7.2 Kết quả nghiên cứu 7.2.4 Yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia 7.2.5 Khó khăn, thuận lợi khi thực hiện chương trình khuyến nông có sự tham gia. 7.2.6 Một số khuyến nghị nhằm tăng cường sự tham gia 7.3 Kết luận và kiến nghị
 11. 8. Ý TƯỞNG PPNC 8.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 8.2 Phương pháp thu thập thông tin • Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp • Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 8.3 Phương pháp xử lý thông tin • Xử lý số liệu điều tra bằng Excel. • Tiến hành tổng hợp kết quả điều tra theo mục tiêu nghiên cứu. 8.4 Phương pháp phân tích thông tin • Phương pháp thống kê mô tả • Phương pháp thống kê so sánh
 12. 9. KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 9.1 Kết quả dự kiến • Hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn. • Thực trạng các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện. • Thực trạng sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông. • Đánh giá sự tham gia, các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia này. Khó khăn, thuận lợi khi áp dụng phương pháp khuyến nông có sự tham gia. • Đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện
 13. 9. KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 9.2 Đóng góp của đề tài • Là cơ sở giúp cho các cơ quan, tổ chức làm công tác khuyến nông trên địa bàn huyện, và các tổ chức cá nhân quan tâm đến vấn đề nhận ra được: Thực trạng sự tham gia của người dân hiện nay. Thấy được các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia này. Các thuận lợi, khó khăn khi thực hiện phương pháp khuyến nông có sự tham gia. => Có những tác động phù hợp, khuyến khích sự tham gia của người dân để công tác khuyến nông thực sự đạt hiệu quả.
 14. 10. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 1.Nguyễn Văn Long - Giáo trình khuyến nông, NXB Nông nghiệp 2006 2. Phương pháp tập huấn có sự tham gia của người dân: Tài liệu tập huấn cho tập huấn viên / trung tâm khuyến nông Quốc gia. - H. : Nông nghiệp, 2007 3. Cẩm nang về các phương pháp tiếp cận khuyến nông / Trường Đại học Nông nghiệp I. - H. : Nông nghiệp, 2005 4. Đỗ Thị Mến, 2010. “Sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông của trạm khuyến nông huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội”: Báo cáo tốt nghiệp khóa 51, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 5. Cao Ánh Sáng, 2009.“Sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông ở Đô Lương - Nghệ An”: Báo cáo tốt nghiệp khóa 50, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản