intTypePromotion=3

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án Khu thương mại - dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề

Chia sẻ: Lê Văn Khoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:144

0
127
lượt xem
53
download

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án Khu thương mại - dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo đánh giá tác động môi trường "Dự án Khu thương mại - dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề" dưới đây đẻ nắm bắt được những nội dung về điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế, xã hội khu vực thực hiện dự án, đánh giá các tác động môi trường, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án Khu thương mại - dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề

 1. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh MỤC LỤC  MỤC LỤC                                                                                                                      ..................................................................................................................      1  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT                                                                                ............................................................................      8  VSMT : Vệ sinh môi trường                                                                                         .....................................................................................      8  DANH MỤC BẢNG                                                                                                      ..................................................................................................      9  DANH MỤC HÌNH                                                                                                     .................................................................................................       12  ................................................................................................................................                                                                                                                                   12       TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG                            ........................       13  TT                                                                                                                                 .............................................................................................................................       13  Loại đất                                                                                                                       ...................................................................................................................       13  Diện tích (m2)                                                                                                              ..........................................................................................................       13  Mật độ chiếm đất %                                                                                                   ...............................................................................................       13  1                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       13  Đất nhà (kinh doanh, ki ốt)                                                                                          .....................................................................................       13  7.667,28                                                                                                                        ....................................................................................................................       13  22,35%                                                                                                                         .....................................................................................................................       13  2                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       13  Đất thương mại dịch vụ + Chợ                                                                                  ..............................................................................       13  17.426,00                                                                                                                      ..................................................................................................................       13  50,81%                                                                                                                         .....................................................................................................................       13  3                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       13  Đất giao thông + Kỹ thuậtt                                                                                         .....................................................................................       13  6.739,12                                                                                                                        ....................................................................................................................       13  19,67%                                                                                                                         .....................................................................................................................       13  4                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       13  Ñaát vườn hoa + caây xanh                                                                                         .....................................................................................       13  2.461,60                                                                                                                        ....................................................................................................................       13  7,17%                                                                                                                           .......................................................................................................................       13  Tổng cộng                                                                                                                    ................................................................................................................       13  34.294,00                                                                                                                      ..................................................................................................................       13  100 %                                                                                                                           .......................................................................................................................       13  TT                                                                                                                                 .............................................................................................................................       14  Loại đất                                                                                                                       ...................................................................................................................       14 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 1
 2. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh  Dieän tích (m2)                                                                                                             .........................................................................................................       14  Mật độ chiếm đất %                                                                                                   ...............................................................................................       14  1                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       14  Đất nhà ởû                                                                                                                   ...............................................................................................................       14  18.632,65                                                                                                                      ..................................................................................................................       14  56,47%                                                                                                                         .....................................................................................................................       14  2                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       14  Đất công trình công cộng                                                                                            ........................................................................................       14  1.314,53                                                                                                                        ....................................................................................................................       14  3,98%                                                                                                                           .......................................................................................................................       14  3                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       14  Đất vườn hoa + cây xanh                                                                                            ........................................................................................       14  3.130,85                                                                                                                        ....................................................................................................................       14  9,48%                                                                                                                           .......................................................................................................................       14  4                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       14  Đất giao thông + kỹ thuật                                                                                           .......................................................................................       14  9.914,97                                                                                                                        ....................................................................................................................       14  30,07%                                                                                                                         .....................................................................................................................       14  Toång coäng                                                                                                                 .............................................................................................................       14  32.993,00                                                                                                                      ..................................................................................................................       14  100 %                                                                                                                           .......................................................................................................................       14  MỞ ĐẦU                                                                                                                     .................................................................................................................       27  1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN                                                                                    ................................................................................       27  1.1. Xuất xứ của Dự án                                                                                       ...................................................................................       27  1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư                          ......................       28 1.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý   nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt                                             .........................................      28  2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM          28 .....       2.1. Các văn bản pháp luật và kỹ thuật                                                               ...........................................................      28  2.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng                                                             .........................................................      29  2.3. Nguồn tài liệu và dữ liệu sử dụng trong quá trình ĐTM                             ........................       30  3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM                                ............................       30  4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM                                                                           .......................................................................       31  CHƯƠNG 1                                                                                                                ............................................................................................................       33  MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN                                                                                         .....................................................................................       33 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 2
 3. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh  1.1. TÊN DỰ ÁN                                                                                                     .................................................................................................      33  1.2. CHỦ DỰ ÁN                                                                                                    ................................................................................................      33  1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN                                                                          ......................................................................      33  1.3.1. Vị trí địa lý của dự án                                                                                ............................................................................      33  1.3.2. Đặc điểm khu vực dự án và các đối tượng xung quanh                           .......................       34  1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN                                                             ........................................................      36  1.4.1. Mục tiêu của dự án                                                                                    ................................................................................      36  1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án                                             .........................................       37  TT                                                                                                                                 .............................................................................................................................      39  Loại đất                                                                                                                       ...................................................................................................................       39  Diện tích (m2)                                                                                                              ..........................................................................................................       39  Mật độ chiếm đất %                                                                                                   ...............................................................................................       39  1                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       39  Đất nhà (kinh doanh, ki ốt)                                                                                          .....................................................................................       39  7.667,28                                                                                                                        ....................................................................................................................       39  22,35%                                                                                                                         .....................................................................................................................       39  2                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       39  Đất thương mại dịch vụ + Chợ                                                                                  ..............................................................................       39  17.426                                                                                                                           .......................................................................................................................       39  50,81%                                                                                                                         .....................................................................................................................       39  3                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       39  Đất giao thông + Kỹ thuật                                                                                          ......................................................................................       39  6.739,12                                                                                                                        ....................................................................................................................       39  19,67%                                                                                                                         .....................................................................................................................       39  4                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       39  Ñaát vườn hoa + caây xanh                                                                                         .....................................................................................       39  2.461,60                                                                                                                        ....................................................................................................................       39  7,17%                                                                                                                           .......................................................................................................................       39  Tổng cộng                                                                                                                    ................................................................................................................       39  34.294,00                                                                                                                      ..................................................................................................................       39  100 %                                                                                                                           .......................................................................................................................       39  Tổng số lô đất ở: 91 lô. Trong đó: nhà ở là 61 lô, kinh doanh kiôt là 30 lô                ............       39  TT                                                                                                                                 .............................................................................................................................       40  Loại đất                                                                                                                       ...................................................................................................................       40  Diện tích (m2)                                                                                                              ..........................................................................................................       40 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 3
 4. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh  Mật độ %                                                                                                                     .................................................................................................................       40  1                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       40  Đất nhà ở (bao gồm đất cho nhà trẻ mẫu giáo)                                                         .....................................................       40  18.632,65                                                                                                                      ..................................................................................................................       40  56,47%                                                                                                                         .....................................................................................................................       40  2                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       40  Đất công trình công cộng                                                                                            ........................................................................................       40  1.314,53                                                                                                                        ....................................................................................................................       40  3,98%                                                                                                                           .......................................................................................................................       40  3                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       40  Đất giao thông + kỹ thuật                                                                                           .......................................................................................       40  9.914,97                                                                                                                        ....................................................................................................................       40  30,07%                                                                                                                         .....................................................................................................................       40  4                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       40  Đất vườn hoa + cây xanh                                                                                            .......................................................................................       40  3.130,85                                                                                                                        ....................................................................................................................       40  9,48%                                                                                                                           .......................................................................................................................       40  5                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       40  Tổng cộng                                                                                                                    ................................................................................................................       40  32.993                                                                                                                           .......................................................................................................................       40  100 %                                                                                                                           .......................................................................................................................       40 Tổng số lô đất ở: 120 lô. Trong đó: nhà biệt thự, song lập là 64 lô, nhà liền kế là   56 lô                                                                                                                             .........................................................................................................................       40 1.4.3. Mô tả  biện pháp khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự   án                                                                                                                          ......................................................................................................................      51  1.4.4. Danh mục máy móc thiết bị                                                                       ...................................................................       54  1.4.5. Tiến độ thực hiện Dự án                                                                           .......................................................................       55  1.4.6. Tổng vốn đầu tư                                                                                        ....................................................................................       55  1.4.7. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án                                                         .....................................................       56  CHƯƠNG 2                                                                                                                ............................................................................................................      57 ̀ ̣   ĐIÊU KIÊN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VA                                                          ̀ .......................................................       57 ́ ̃ ̣  KINH TÊ ­ XA HÔI KHU V ỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN                                             .........................................       57 ̀ ̣  2.1. ĐIÊU KIÊN MÔI TR ƯỜNG TỰ NHIÊN                                                        ...................................................       57 ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ịa chất                                                                      2.1.1. Điêu kiên vê đia ly, đ   ...................................................................       57 ̀ ̣  2.1.2. Điêu kiên vê khí t ̀ ượng                                                                               ...........................................................................       57 ̣ ̣  2.1.4. Hiên trang ch ất lượng cac thanh phân môi tr ́ ̀ ̀ ường vật lý                         .....................       58 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 4
 5. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh  2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học                                                                 .............................................................       62 ̀ ̣  2.2. ĐIÊU KIÊN KINH TÊ – XA HÔI  ́ ̃ ̣                                                                     ................................................................       62  2.2.1. Điều kiện về kinh tế                                                                                 .............................................................................       62  2.2.2. Điều kiện về xã hội                                                                                  ..............................................................................      63 Công tác giáo dục đào tạo năm học 2010 – 2011 đạt kết quả  tốt, tỷ  lệ  học sinh    khá giỏi đạt cao hơn năm trước.                                                                                 .............................................................................       63  CHƯƠNG 3                                                                                                                ............................................................................................................       64  ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG                                                        ....................................................       64  3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG                                                                                  ..............................................................................      64  3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án                                    ................................       64  3.1.1.2. Nguồn tác động không liên đến chất thải                                              ..........................................       68  a. Nguồn phát sinh tiếng ồn                                                                                ............................................................................      68 Tiếng  ồn phát sinh do sự  hoạt động của các phương tiện vận tải, các máy  móc thiết bị phục vụ thi công trên công trường xây dựng như máy đầm nén,  máy đầm, xe  ủi, xe lu,... loại ô nhiễm này sẽ  có mức độ  tác động nặng khi  các phương tiện máy móc sử dụng nhiều, hoạt động liên tục. Trong quá trình  san lấp, tiếng  ồn phát ra từ  việc di chuyển của các xe chuyên dụng và từ  hoạt động của các thiết bị sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động trên    công trường và tác động đến người dân xung quanh khu vực dự án.                ............       68  b. Tác động đến kinh tế ­ xã hội                                                                         .....................................................................      68  3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án                     .................       68  TT                                                                                                                                 .............................................................................................................................      71  Chất ô nhiễm                                                                                                               ...........................................................................................................       71  Khối lượng                                                                                                                  ..............................................................................................................       71  (g/người/ngày)                                                                                                             .........................................................................................................       71  1                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       71  BOD5                                                                                                                           .......................................................................................................................       71  45 ­ 54                                                                                                                          ......................................................................................................................       71  2                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       72  COD                                                                                                                             .........................................................................................................................       72  72 ­ 102                                                                                                                        ....................................................................................................................       72  3                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       72  Chất rắn lơ lửng                                                                                                          ......................................................................................................       72  70 ­ 145                                                                                                                        ....................................................................................................................       72  4                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       72  Tổng nitơ                                                                                                                     .................................................................................................................       72  6 ­ 12                                                                                                                            ........................................................................................................................       72 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 5
 6. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh  5                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       72  Amôni                                                                                                                           .......................................................................................................................       72  2,4 ­ 4,8                                                                                                                        ....................................................................................................................       72  6                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       72  Tổng photpho                                                                                                               ...........................................................................................................       72  0,8 ­ 4,0                                                                                                                        ....................................................................................................................       72                        Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới, 1993.                                                  ..............................................       72 3.1.3.   ĐANH ́   GIÁ  TÁC   ĐỘNG   TRONG   GIAI   ĐOAN ̣   DỰ   ÁN   ĐI   VÀO  ̣  HOAT ĐÔNG ̣                                                                                                       ..................................................................................................      83 3.1.4.   ĐANH ́   GIÁ  CAC ́   NGUÔN ̀   GÂY   Ô   NHIỄM   TRONG   GIAI   ĐOAN ̣    KHÁC CỦA DỰ ÁN                                                                                           .......................................................................................      98  3.1.5. TÁC ĐỘNG DO CÁC RỦI RO, SỰ CỐ                                                   ...............................................       98 Hoạt động của dự  án có thể  gây  ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên, khách   hàng trong khu vực dự án và người dân xung quanh như tiếng ồn, mật độ   giao thông tăng, nước thải, mùi,…                                                               ...........................................................       101 3.2. NHẬN XÉT VỀ  MỨC ĐỘ  CHI TIẾT – ĐỘ  TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH   GIÁ                                                                                                                ............................................................................................................      101  CHƯƠNG 4                                                                                                              ..........................................................................................................      103 ̣   PHAP BIÊN ̀   NGƯA, ́   PHONG ̀   GIẢM   THIỂU   TÁC   ĐỘNG   TIÊU   CỰC   VÀ   PHÒNG NGỪA, ƯNG PHO S ́ ́ Ự CÔ MÔI TR ́ ƯƠNG ̀                                              .........................................       103 4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU   CỰC CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG                                                  .............................................       103  4.1.1. Trong giai đoạn chuẩn bị dự án                                                               ..........................................................       103  4.1.2. Giai đoạn thi công xây dựng                                                                    ................................................................       105  4.1.3. Giai đoạn hoạt động                                                                                ............................................................................      109  4.1.3.2. Giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải                     .................       122  4.2. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG                                ...........................       124  4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị dự án                                                                        ...................................................................      124  4.2.2. Giai đoạn thi công xây dựng                                                                    ...............................................................       125  4.2.3.Giai đoạn hoạt động                                                                                 .............................................................................       127  CHƯƠNG 5                                                                                                              ..........................................................................................................       130  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯƠNG ̀                             ........................       130  5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG                                            ........................................       130  5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG                                          ......................................       133  5.2.1. Chương trình giám sát môi trường dự án trong giai đoạn xây dựng   .  133       5.2.2. Chương trình giám sát môi trường dự án trong giai đoạn hoạt động  134      CHƯƠNG 6                                                                                                              ..........................................................................................................      135  THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG                                                                       ...................................................................       135 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 6
 7. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh  6.1. Ý KIẾN ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                     ................................................................       135  6.2. Ý KIẾN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                               ..........................       135 6.3. Ý KIẾN PHẢN HỒI VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN TRƯỚC Ý KIẾN   CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT   NAM THỊ TRẤN ĐỨC PHỔ                                                                       ...................................................................       136 ́ ̣  KÊT LUÂN VA KIÊN NGHI ̀ ́ ̣................................................................................                                                                                           137 ́ ̣                                                                                                        1. KÊT LUÂN   ....................................................................................................      137  2. KIÊN NGHI ́  ̣                                                                                                      ...................................................................................................      138  3. CAM KẾT                                                                                                          ......................................................................................................      138  CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO                                                               ...........................................................       140 PHỤ LỤC I. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU........           Error: Reference source not found     7 PHỤ LỤC II. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN.  Error: Reference source      not found8 PHỤ LỤC III. CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN...      Error: Reference source      not found9 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 7
 8. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATGT : An toàn giao thông BHLĐ : Bảo hộ lao động BOD : Biological Oxygen Demand – Nhu cầu oxy sinh hóa BTCT : Bêtông cốt thép CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  COD : Chemical Oxygen Demand – Nhu cầu oxy hóa học CP : Cổ phần CTNH : Chất thải nguy hại DO : Diezel oil – Dầu Diezel ĐTM ́ ́ ̣ : Đanh gia tac đông môi tr ́ ường NĐ – CP ̣ ̣ ̉ : Nghi đinh – Chinh Phu  ́ PCCC : Phòng cháy chữa cháy SS : Suspended Solids – Chất rắn lơ lửng TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TM – SX : Thương mại – Sản xuất TNHH ̣ : Trach nhiêm h ́ ưu han ̃ ̣ TT­ BTNMT : Thông tư Bô tai nguyên môi tr ̣ ̀ ương ̀ TXLNT : Trạm xử ly n ́ ươc thai ́ ̉ VSMT : Vệ sinh môi trường Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 8
 9. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh DANH MỤC BẢNG  Bảng 1.1. Tổng hợp cân bằng đất lô 45                                                                     .................................................................       39  Bảng 1.2.  Bảng cân bằng đất đai lô L50                                                                   ...............................................................       40  Bảng 1.3.  Nhu cầu dùng nước                                                                                   ...............................................................................       47  Bảng 1.4. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng                                                         ....................................................       54  Bảng 1.5. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong quá trình hoạt động               ...........       54  Bảng 1.6. Tiến độ dự kiến thực hiện Dự án                                                              ..........................................................       55 Bảng 2.1. Vị  trí lấy mẫu khảo sát hiện trạng môi trường nền tại khu vực triển   khai dự án                                                                                                                     .................................................................................................................       59  Bảng 2.2. Hiện trạng môi trường không khí                                                              ..........................................................       59  Bảng 2.3. Hiện trạng môi trường nước mặt                                                              ..........................................................       60  Bảng 2.4. Hiện trạng môi trường nước ngầm                                                           .......................................................       61 V. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG....................................................................64 Bảng 3.1. Các nguồn gây tác động liên quan chất thải trong giai đoạn thi công xây   dựng các hạng mục công trình                                                                                    ................................................................................       68 ̉ ̣ ́ ̣ ̣  Bang 3.2. Hê sô ô nhiêm do hoat đông xây d ̃ ựng                                                         .....................................................       69 ̉ Bang 3.3. Kh ối lượng chất ô nhiễm trong thành phần khí thải từ phương tiện vận    chuyển                                                                                                                         .....................................................................................................................       70 ̉  Bang 3.4. T ải lượngkhí thải từ phương tiện vận chuyển                                          ......................................       71 ̉ Bang 3.5. T ải lượng ô nhiễm nước thải sinh hoạt tính cho một người trong ngày   đêm                                                                                                                               ...........................................................................................................................       71 ̉  Bang 3.6. T ải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt           72 .....       STT                                                                                                                              ..........................................................................................................................       72  TÁC NHÂN GÂY Ô NHIỄM                                                                                      ..................................................................................       72  TẢI LƯỢNG                                                                                                               ...........................................................................................................       72  (kg/ngày)                                                                                                                      ..................................................................................................................       72  NỒNG ĐỘ                                                                                                                   ...............................................................................................................       72  (mg/lít)                                                                                                                         .....................................................................................................................       72  01                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       72  20                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       72  3.333                                                                                                                             .........................................................................................................................       72  02                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       72  4,5 – 5,4                                                                                                                        ....................................................................................................................       72 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 9
 10. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh  750 – 900                                                                                                                      .................................................................................................................       72  03                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       72  7,2 – 10,3                                                                                                                      ..................................................................................................................       72  1.200 – 1.717                                                                                                                ............................................................................................................       72  04                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       72  0,6 – 1,2                                                                                                                        ....................................................................................................................       72  100 – 200                                                                                                                      .................................................................................................................       72  05                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       72  0,08 – 0,4                                                                                                                      ..................................................................................................................       72  13,3 – 66,7                                                                                                                    ................................................................................................................       72  06                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       72  0,24 – 0,48                                                                                                                    ................................................................................................................       72  40 – 80                                                                                                                          .....................................................................................................................       72 Bảng 3.7. Các nguồn gây tác động không liên quan chất thải trong giai đoạn thi   công xây dựng các hạng mục công trình                                                                     .................................................................       75 ̉  Bang 3.8. M ưc ôn tôi đa t ́ ̀ ́ ừ hoat đông cua các PTVC và thiêt bi thi công ̣ ̣ ̉ ́ ̣                    ...............       77  Bảng 3.9. Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn thi công xây dựng   . .  .  78     ̉  Bang 3.10. Tác h ại của NO2 phụ thuộc vào nồng độ và thời gian tiếp xúc              ..........       81  Bảng 3.11. Tác động của tiếng ồn đối với sức khỏe con người                               ...........................       82 ̉  Bang 3.12. Thành phần nước mưa chảy tràn                                                              ..........................................................       84  Bảng 3.13. Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý)              ..........       84  Bảng 3.14. Thành phần và tính chất nước thải khu vực ăn uống, nhà ăn                  ..............       85  Bảng 3.15. Thành phần và tính chất nước thải thủy sản                                           .......................................       87  Bảng 3.16. Tính toán lượng rác thải phát sinh                                                            .......................................................       88 Bảng 3.17. Thành phần khí độc hại trong khói thải của các phương tiện giao   thông                                                                                                                            ........................................................................................................................       89 Bảng 3.18. Thành phần khí độc hại trong khói thải tùy thuộc vào chế  độ  vận    hành của các phương tiện giao thông                                                                          ......................................................................       89 Bảng 3.19. Hệ số tải lượng ô nhiễm của máy phát điện khi sử  dụng dầu Diezel                                                                                                                                    91 .................................................................................................................................      Bảng 3.20. Tải lượng và nồng độ các chất khí ô nhiễm khi đốt dầu Diezel            ........       91  Bảng 3.21. Mức ồn của các thiết bị kỹ thuật trong dự án                                         .....................................       92  Bảng 3.22. Đối tượng và quy mô bị tác động khi dự án đi vào hoạt động                ............       95  Bảng 3.23. Tải lượng các chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt theo đầu người           97 ......      Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 10
 11. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh  Bảng 3.24. Tổng hợp mức độ tin cậy của các phương pháp ĐTM đã sử dụng   .  102 .      Bảng 4.1. Tần suất thu gom chất thải                                                                      ..................................................................       121  Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường                                                            ........................................................       131 (Đề  nghị  xem lại Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường: nội dung chưa rõ   ràng, các phần về HTXL nước thải chưa thấy đề cập...)                                        ....................................       133 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 11
 12. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh DANH MỤC HÌNH  Hình 1.1. Sơ đồ liên hệ vùng của khu vực dự án                                                       ...................................................       34  Hình 1.2. Một số hình ảnh tại khu đất dự án                                                             .........................................................       36  Hình 4.1. Sơ đồ xử lý nước thải trong quá trình thi công xây dựng                         .....................       106  Hình 4.2. Sơ đô kiêm soat va x ̀ ̉ ́ ̀ ử ly s ́ ơ bô n ̣ ước thai nhà v ̉ ệ sinh                              ..........................       110  Hình 4.3. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn                                                                            ........................................................................       112  Hình 4.4. Bể tách dầu lớp mỏng                                                                               ...........................................................................       113  Hình 4.5. Sơ đô qui trinh hê thông x ̀ ̀ ̣ ́ ử ly n ́ ước thai tâp trung ̉ ̣                                     ................................       114  Hình 4.6. Sơ đô thu gom, phân loai va x ̀ ̣ ̀ ử ly rac thai sinh ho ́ ́ ̉ ạt                                 .............................       118  Hình 4.7. Sơ đô thu gom, phân loai va x ̀ ̣ ̀ ử ly ch ́ ất thải nguy hại                              ..........................       120  Hình 4.8. Chống ồn và rung cho máy phát điện dự phòng                                        ....................................       122 Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 12
 13. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh TÓM   TẮT   BÁO   CÁO   ĐÁNH   GIÁ   TÁC   ĐỘNG   MÔI  TRƯỜNG 1. Giới thiệu về dự án Dự án “ Khu thương mại ­ dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở   liền  kề” do Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh làm chủ đầu  tư và là đơn vị  trực tiếp điều hành quản lý dự  án. Dự  án Khu thương mại ­ dịch   vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền  kề với mục tiêu chính là: ­ Cụ  thể hóa đồ  án quy hoạch chi tiết  “Khu thương mại dịch vụ chợ Đức  Phổ  và kết hợp với khu nhà  ở  liền kề”  đã được UBND huyện Đức Phổ  phê  duyệt. ­ Hình thành Khu nhà  ở  kết hợp với phát triển dịch vụ  thương mại chợ,   phát triển thành khu phố  hiện đại – văn minh, giải quyết nhu cầu trao đổi mua  bán và tiêu thụ  hàng hóa của nhân dân trong huyện. Tạo điều kiện để  nhân dân   khu vực có cơ hội tiếp xúc và sử dụng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. ­ Từng bước đáp  ứng nhu cầu phát triển quỹ  nhà  ở  đô thị  tại trung tâm  Huyện. Hình thành tuyến phố xanh, cụm công trình đẹp với quy mô diện tích hợp  lý phù hợp với quy hoạch được duyệt. ­ Thực hiện chủ  trương xã hội hóa đầu tư  các hạng mục hạ  tầng đô thị.  Thu hút các nhà đầu tư  tâm huyết chung tay xây dựng trung tâm Thị  trấn cơ bản   thành trung tâm Thị  xã vào năm 2015 như  Nghị  quyết Đại hội Đảng tỉnh Quảng  Ngãi đã đề ra.  Nội dung của dự án là xây dựng khu thương mại dịch vụ trên lô 45 và khu   nhà ở liền kề tại lô 50. Bảng tổng hợp cân bằng đất ở các lô như sau: Bảng 1. BẢNG TỔNG HỢP CÂN BẰNG ĐẤT LÔ 45 TT Loại đất Diện tích (m2) Mật độ chiếm đất % 1 Đất nhà (kinh doanh, ki ốt)  7.667,28 22,35% 2 Đất thương mại dịch vụ + Chợ 17.426,00 50,81% 3 Đất giao thông + Kỹ thuậtt 6.739,12 19,67% Ñaát vườn hoa + caây 4 xanh 2.461,60 7,17% Tổng cộng 34.294,00 100 % Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 13
 14. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh Bảng 2. BẢNG TỔNG HỢP CÂN BẰNG ĐẤT LÔ L50 TT Loại đất Dieän tích   Mật độ chiếm đất % 1 Đất nhà ởû 18.632,65 56,47% 2 Đất công trình công cộng 1.314,53 3,98% 3 Đất vườn hoa + cây xanh 3.130,85 9,48% 4 Đất giao thông + kỹ thuật 9.914,97 30,07% Toång coäng 32.993,00 100 % Như  vậy, tổng diện tích thực hiện dự  án là 67.287 m2 với tổng số vốn là  122.300.000.000 đồng , thời gian thực hiện là 4,5 năm. 2. Các tác động môi trường do quá trình triển khai thực hiện dự án 2.1. Các tác động bất lợi 2.1.1. Giai đoạn chuẩn bị dự án Bảng 3. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án ST Các hoạt động Các tác động T ­ Bụi đất phát sịnh từ quá trình san lấp ­ Tiếng ồn, độ rung của các loại máy móc và công nhân thi  công Hoạt động san lấp  01 ­ Khí thải do các phương tiện thi công như  máy đào, máy   mặt bằng xúc, xe lu, xe san gạt,… ­ Dầu nhớt thừa ­ Sạt lở đất Hoạt   động   vận  ­ Bụi đất do phương tiện vận chuyển 02 chuyển   máy   móc  ­ Khí thải do phương tiện hoạt  động sử  dụng dầu diesel,   san lấp xăng, …: CO, SO2, NOx 2.1.2. Giai đoạn xây dựng dự án Bảng 4. Các nguồn tác động trong giai đoạn thi công xây dựng  ST Các hoạt động Các tác động T Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 14
 15. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh ­ Bụi đất do PTVC đi lại trên đường Hoạt   động   vận  ­ Tiếng ồn do quá trình vận chuyển của  PTVT 01 chuyển   nguyên  vật liệu xây dựng ­ Khí thải do PTVT sử  dụng dầu diesel, xăng,…: CO, SO 2,  NOx ­ Bụi đất, xi măng do quá trình tập kết nguyên vật liệu ­ Tiếng  ồn, độ  rung do các công tác thi công   của các máy   móc, phương tiện kỹ thuật, công nhân Hoạt   động   thi  02 ­ Khí thải do hoạt động của các loại máy móc thiết bị, khí  công xây dựng thải từ quá trình hàn kim loại ­ Nước thải xây dựng: trộn bê tông, đóng, ép cọc, rửa xe … ­ Chất thải rắn: xà bần, gạch vụn, sắt thép vụn, đất … ­ Nước thải sinh hoạt của công nhân Sinh   hoạt   của  03 ­ CTR sinh hoạt: bao bì thực phẩm, đồ hộp,… công nhân ­ An ninh trật tự địa phương 2.1.3. Giai đoạn hoạt động của dự án Bảng 5. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án ST Các hoạt động Các tác động T Hoạt   động   mua  ­ Tiếng ồn bán   trong   khu  01 ­ Nước thải Thương   mại   –  dịch vụ ­ Chất thải rắn ­ Bụi Hoạt động của các  ­ Tiếng ồn phương   tiện   giao  ­ Khí thải từ các phương tiện giao thông 02 thông   tập   trung  ­ Tai nạn giao thông mua bán ­ Chất thải rắn: đất cát dính vào bánh xe từ các khu vực khác   mang tới Hoạt   động   của  ­ Nước thải sinh hoạt  03 dân   cư   trong   khu  ­ CTR sinh hoạt: bao bì thực phẩm, đồ hộp, nhà ở liên kề Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 15
 16. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh 2.2. Các rủi ro, sự cố môi trường có thể xảy ra 2.2.1. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn chuẩn bị dự án ­ Các sự  cố  về  sạt lở đất: trong quá trình đào đắp đất san lấp mặt bằng,   nếu không tuân thủ  các nguyên tắc xây dựng có thể  xảy ra các sự  cố về  sạt lở,   sụt lún đất. ­ Sự cố về tai nạn lao động: trong công tác thi công san lấp, nếu không tuân  thủ các nguyên tắc an toàn lao động, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. 2.2.2. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn xây dựng dự án ­ Sự cố về tai nạn lao động, tai nạn giao thông: trong công tác thi công xây  dựng, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng,… cần thực hiện các biện pháp an   toàn lao động. ­  Sự cố về chạm chập, cháy nổ: các nguyên nhân gây ra cháy nổ có thể do   chập điện, hút thuốc của công nhân,… do sự  chủ  quan của người lao động, do   thiếu các trang thiết bị bảo hộ lao động. ­ Tác động đến môi trường kinh tế  xã hội, cơ  sở  hạ  tầng: khi tiến hành   triển khai xây dựng dự án, các hoạt động thi công có thể gây ảnh hưởng đến kinh   tế xã hội. ­ Tai nạn giao thông: việc tập trung lượng lớn các phương tiện giao thông  và máy móc thi công trong khu vực dự án là nguy cơ gây ra các tai nạn giao thông   nếu như công tác quản lý không chặt chẽ. 2.2.3. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn hoạt động dự án ­  Sự cố về chập điện, cháy nổ: các nguyên nhân gây ra cháy nổ có thể do  chập điện, hoạt động nấu ăn trong khu nhà ăn, bảo quản ga để nấu ăn trong khu   nhà hàng,… Cần thực hiện các biện pháp an toàn về cháy nổ; ­ Sự cố về hệ thống xử lý nước thải; ­ Tác động đến con người và môi trường xung quanh: hoạt động của dự án   sẽ phát sinh ra các loại chất thải có thể gây tác động đến con người, môi trường   xung quanh.  Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 16
 17. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh 3. Các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu Để  giảm thiểu các tác động xấu liên quan đến quá trình chuẩn bị  mặt  bằng, thi công xây dựng và giai đoạn dự án đi vào hoạt động, Chủ  dự  án và đơn   vị thực hiện thi công xây dựng dự án là những đơn vị chịu trách nhiệm chính trong  việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 3.1. Các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn chuẩn bị dự  án ­ Thông báo cho nhân dân địa phương biết về các nội dung của dự án, quy   mô dự án, vị trí thực hiện dự án, những lợi ích do dự án mang lại cho địa phương. ­ Quá trình thực hiện san lấp mặt bằng có phát sinh khí thải và bụi từ các  phương tiện thi công, nước thải, chất thải rắn và các nguồn tác động không liên   quan đến chất thải như  tiếng  ồn, độ  rung,… Tuy nhiên, nguồn tác động này chỉ  phát sinh trong khu vực dự án và mang tính tạm thời, khi kết thúc giai đoạn chuẩn  bị dự án thì các nguồn tác động này không còn phát sinh nữa. Chủ dự án cần thực   hiện các biện pháp kiểm soát và quản lý hợp lý để  giảm thiểu các tác động này   đến môi trường. 3.2. Các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn xây dựng dự  án 3.2.1. Đối với khí thải và bụi do quá trình thi công dự án ­ Khảo sát lựa chọn đường đi lại, nguồn vật liệu xây dựng, nguyên liệu  phục vụ dự án. ­ Sử  dụng các xe còn niên hạn sử dụng để  phục vụ  thi công xây dựng dự  án. ­ Các phương tiện chở vật liệu xây dựng rời phải được che phủ bạt. ­ Phun nước chống bụi bên trong công trình và đường giao thông xung   quanh khu vực dự án. ­ Lựa chọn từng loại phương tiện phù hợp với vật liệu được vận chuyển  để giảm phát tán ra môi trường. ­ Yêu cầu xe chở đúng tải trọng thiết kế, không cơi nới thùng xe. Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 17
 18. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh 3.2.2. Đối với nước thải + Đối với nước thải do quá trình sinh hoạt của công nhân làm việc tại công   trình ­ Thuê nhà gần khu vực thi công dự án để làm lán trại cho công nhân, hoặc   xây dựng nhà vệ sinh tạm cho công nhân sử dụng. ­ Sử dụng lao động địa phương để giảm lượng nước thải phát sinh. ­ Không thải trực tiếp nước thải sinh hoạt chưa xử lý ra môi trường ­ Nâng cao nhận thức cho công nhân tham gia xây dựng công trình ­ Yêu cầu đơn vị thi công phải lập hồ sơ phương án tổ chức thi công trình   chủ  dự   án  thẩm  duyệt  trước  khi thực  hiện  thi  công,  trong  quá  trình  thi công   thường xuyên kiểm tra mức độ chấp hành của đơn vị thi công. + Đối với nước rửa vật liệu xây dựng và nước mưa chảy tràn ­ Vạch tuyến thoát nước mưa, đào hố lắng cặn để  loại bỏ  cặn lắng, chất   thải lơ lửng trong nước trước khi thải ra môi trường. ­ Có kế hoạch tái sử dụng nước rửa vật liệu xây dựng nhiều lần, giảm tối   đa lượng phát thải ra môi trường. 3.2.3. Đối với chất thải rắn, chất thải xây dựng và chất thải nguy hại ­ Đối với chất thải xây dựng được tập kết tận thu làm vật liệu san lấp   nền. ­ Các bao bì xi măng, đinh sau sử dụng, dây kẽm, thép vụn tận thu bán phế  liệu không để rơi vãi ra môi trường. ­ Đối với chất thải sinh hoạt của công nhân: Bố  trí thùng rác tại lán trại   công nhân để thu gom, hợp đồng với Đội vệ sinh môi trường huyện Đức Phổ thu   gom và xử lý theo quy định. ­ Đối với chất thải nguy hại: chủ yếu là dầu nhớt thải tiến hành thu gom,   bảo quản và hợp đồng đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 3.2.4.  Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung động ­ Sử dụng các máy thi công công trình có mức ồn thấp. Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 18
 19. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh ­ Bố  trí thời gian hoạt động của các thiết bị  gây  ồn thích hợp, trách hoạt  động vào giờ  trưa từ  10h đến 14h, buổi tối từ  18h đến 6h sáng hôm sau, không   hoạt động đồng thời cùng lúc các máy móc có nguồn gây ồn cao. ­ Sử dụng các gối, đệm có tính đàn hồi như cao su, gỗ và định vị các thiết   bị như: máy phát điện, máy uốn thép,… để giảm ồn. ­ Cử  cán bộ  có kinh nghiệm, có chứng chỉ  nghề  vận hành các máy móc   thiết bị thi công công trình. ­ Nếu phát hiện xảy ra sụt lún, sạc lở  đất chúng tôi sẽ  nhanh chóng thực  hiện các biện pháp khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho tính mạng công nhân  trên công trường, dân cư  và các công trình công cộng xung quanh khu vực xây  dựng dự án. 3.2.5. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các sự sụt lún, sạt lở ­ Đối với những hố  móng đã đào xong hoặc đào xong một phần, sau cơn   mưa hoặc trước khi đào tiếp phải quan sát kỹ  tình trạng vách hố, nếu phát hiện   có vết nứt, hiện tượng trượt đất hoặc trồi đất thì phải kịp thời xử  lý, loại trừ  nguy cơ sự cố phát sinh mới có thể thi công tiếp. ­ Khi áp dụng máy khoan đường kính lớn có mở  rộng đáy hố  khoan, để  phòng ngừa vách hố bị lở đất, sau khi khoan tạo hố xong, phải kịp thời đặt lồng  an toàn bằng cốt thép. ­ Nền móng cần được tính toán thiết kế phù hợp để đảm bảo các móng lún  đều nhau. ­ Phân bố tương đối đều trọng lượng của công trình trên mặt bằng. ­ Thiết kế hệ kết cấu phần thân có tính dẻo để đảm bảo có thể chịu được   một lượng lún nhất định. 3.2.6. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến kinh tế, xã hội khu   vực ­ Quản lý chặt chẽ  lượng công nhân trong lán trại, nhất là vào ban đêm,  tránh tình trạng gây gổ giữa công nhân và dân cư xung quanh; ­ Quy định giờ trở về lán trại vào ban đêm của công nhân, công trường phải   có cổng vào và có bảo vệ trực suốt đêm; ­ Nghiêm cấm các hình thức cờ bạc, nhậu nhẹt trong lán trại; Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com                                                                                                                                                               Trang 19
 20. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu thương mại – dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Biển Xanh 3.3. Các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động   của dự án 3.3.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước thải ­ Nước thải sinh hoạt Nhà vệ sinh   Bể tự hoại 3 ngăn  Hệ thống thu gom Hệ thống xử lý  nước thải tập trung  ­ Nước thải nhà ăn Nước thải từ nhà  NaOH PAC Polime lồc th ­ Nướ ng ph ụ 2 ồng bán thực phẩm tươi sống ải nhà l Song chắn  Ngăn tiếp  Bể keo tụ  Bể lắng  rác nhận tạo bông  ngang Công ty tư vấn: Công ty TNHH TM & CN Môi Trường MD Địa chỉ: QL 24B, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chi nhánh: 26 Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi ĐT: 055 – 3713226/ 2217282/ 3842516. Wesite: www.moitruongmd.com Hệ thống XLNT                                                                                                                                                                Trang 20 tập trung của dự 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản