intTypePromotion=1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng khách sạn the DIPLOMAT quy mô 180 phòng”

Chia sẻ: Lê Thị Tam Thùy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
35
lượt xem
7
download

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng khách sạn the DIPLOMAT quy mô 180 phòng”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng khách sạn the DIPLOMAT quy mô 180 phòng” nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở lưu trú, khách sạn cao cấp và các tiện ích hỗ trợ cho khách du lịch và các thương gia trong và ngoài nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương cũng như của cả khu vực. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng khách sạn the DIPLOMAT quy mô 180 phòng”

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng khách sạn the DIPLOMAT quy mô 180 phòng”<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .............................................................................................................................. 1<br /> DANH MỤC BẢNG ............................................................................................................... 3<br /> DANH MỤC HÌNH ................................................................................................................ 3<br /> DANH MỤC BẢNG VIẾT TẮT ............................................................................................. 4<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................................ 5<br /> CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN.............................................................................. 13<br /> 1.1. TÊN DỰ ÁN............................................................................................................... 13<br /> 1.2 CHỦ DỰ ÁN............................................................................................................... 13<br /> 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN..................................................................................... 13<br /> 1.3.1 Vị trí địa lý khu vực dự án..................................................................................... 13<br /> 1.3.2 Hiện trạng khu vực dự án ...................................................................................... 14<br /> 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN ......................................................................... 14<br /> 1.4.1. Quy mô dự án ...................................................................................................... 14<br /> 1.4.2. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện dự án .................................................... 15<br /> 1.4.3. Tổng mức đầu tư.................................................................................................. 15<br /> 1.4.4 Nhu cầu thiết bị..................................................................................................... 17<br /> 1.4.5. Nhu cầu lao động ................................................................................................. 18<br /> 1.4.6 Quy hoạch tổng mặt bằng..................................................................................... 18<br /> 1.4.7 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật...................................................................................... 20<br /> 1.4.8. Nhu cầu về điện và nước ...................................................................................... 27<br /> 1.4.9. Giải pháp kết cấu: ................................................................................................ 29<br /> CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI................. 31<br /> 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.............................................................. 31<br /> 2.1.1 Điều kiện về địa lý, địa chất .................................................................................. 31<br /> 2.1.2 Điều kiện về khí tượng, thủy văn........................................................................... 32<br /> 2.1.3 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên ..................................................... 33<br /> 2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ................................................................................ 37<br /> 2.2.1. Điều kiện kinh tế.................................................................................................. 37<br /> 2.2.2. Điều kiện xã hội ................................................................................................... 37<br /> CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ........................................................ 39<br /> 3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG............................................................................................. 39<br /> 3.1.1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng............................................... 39<br /> 3.1.2 Giai đoạn hoạt động.............................................................................................. 49<br /> 3.1.3. Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra .................................... 58<br /> 3.2 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ............ 59<br /> CHƯƠNG 4 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG<br /> PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ................................................................................................. 63<br /> 4.1. ĐỐI VỚI TÁC ĐỘNG XẤU....................................................................................... 63<br /> 4.1.1 Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và xây dựng công trình............................................. 63<br /> 4.1.2 Giai đoạn dự án đi vào hoạt động .......................................................................... 67<br /> 4.2. ĐỐI VỚI SỰ CỐ MÔI TR ƯỜNG.............................................................................. 73<br /> 4.2.1. Sự cố chập điện, cháy nổ ...................................................................................... 73<br /> 4.2.2. Sự cố do sấm sét................................................................................................... 73<br /> CHƯƠNG 5 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI<br /> TRƯỜNG ............................................................................................................................. 74<br /> 5.1 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ........................................................... 74<br /> 5.1.1 Chương trình quản lý môi trường trong giai đoạn xây dựng................................... 74<br /> 5.1.2 Chương trình quản lý môi trường giai đoạn hoạt động........................................... 74<br /> 5.2 KINH PHÍ ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG............................ 76<br /> Đơn vị chủ đầu tư: Công ty Cổ phần DIPLOMAT<br /> Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH XD –TM &MT Dương Long<br /> <br /> 1<br /> <br /> Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng khách sạn the DIPLOMAT quy mô 180 phòng”<br /> <br /> 5.3 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG................................ 76<br /> 5.3.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng ..................................................... 77<br /> 5.3.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động .................................................... 77<br /> 5.4. DỰ TOÁN KINH PHÍ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM ... 78<br /> CHƯƠNG 6 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG............................................................... 80<br /> 6.1 Ý KIẾN CỦA UBND VÀ UB MẶT TRẬN TỔ QUỐC............................................... 80<br /> (theo Công văn số 32/CV-UBND và Công văn số 30/CV-MTTQ) ..................................... 80<br /> 6.2 CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ................................................................................. 80<br /> KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT .......................................................................... 82<br /> 1. KẾT LUẬN ................................................................................................................... 82<br /> 2. KIẾN NGHỊ .................................................................................................................. 83<br /> 3. CAM KẾT ..................................................................................................................... 83<br /> PHẦN PHỤ LỤC .................................................................................................................. 87<br /> <br /> Đơn vị chủ đầu tư: Công ty Cổ phần DIPLOMAT<br /> Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH XD –TM &MT Dương Long<br /> <br /> 2<br /> <br /> Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng khách sạn the DIPLOMAT quy mô 180 phòng”<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 1.1 Quy mô sử dụng đất thể hiện ở bảng sau: ................................................................ 14<br /> Bảng 1.2. Chi tiết tổng mức đầu tư của Dự án như sau:.......................................................... 15<br /> Bảng 1.3. Chi phí xây dựng thiết bị: ...................................................................................... 17<br /> Bảng 1.4. Danh mục máy móc thiết bị của Dự án như sau: .................................................... 17<br /> Bảng 1.5. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính của dự án..................................................................... 18<br /> Bảng 1.6. Bảng ước tính công suất điện toàn dự án................................................................ 27<br /> Bảng 1.7. Lưu lượng nước cấp cho toàn dự án ....................................................................... 28<br /> Bảng 2.1. Vị trí lấy mẫu không khí và tiếng ồn tại khu vực dự án .......................................... 34<br /> Bảng 2.2. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí .................... 34<br /> Bảng 2.3. Kết quả đo đạc điều kiện vi khí hậu tại khu vực trong và ngoài dự án ......................... 34<br /> Bảng 2.4. Kết quả đo đạc chất lượng không khí tại khu vực trong và ngoài dự án ....................... 35<br /> Bảng 2.5. Vị trí lấy mẫu nước giếng khoan trong khu vực dự án ............................................ 35<br /> Bảng 2.6. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước............................ 35<br /> Bảng 2.7. Kết quả phân tích mẫu nước ngầm ......................................................................... 36<br /> Bảng 2.8. Kết quả phân tích mẫu đất...................................................................................... 36<br /> Bảng 3.1 Tải lượng ô nhiễm bụi do đào và vận chuyển đất đá................................................ 40<br /> Bảng 3.2 Nồng độ ô nhiễm khí thải do máy ủi thải ra............................................................. 41<br /> Bảng 3.3 Nồng độ ô nhiễm khí thải do máy đào thải ra .......................................................... 41<br /> Bảng 3.4 Nồng độ ô nhiễm khí thải do máy trộn bê tông, máy khoan cọc nhồi thải ra ............ 42<br /> Bảng 3.5. Tải lượng chất ô nhiễm bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển đất đá và nguyên<br /> vật liệu .................................................................................................................................. 42<br /> Bảng 3.6 Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các thiết bị thi công.............................................. 43<br /> Bảng 3.7. Tải lượng ô nhiễm máy phát điện dự phòng ........................................................... 50<br /> Bảng 3.8. Nồng độ của khí thải của máy phát điện dự phòng ................................................. 51<br /> Bảng 3.9. Tổng tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt..................................... 52<br /> Bảng 3.10. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt ....................................................................... 53<br /> Bảng 3.11. Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải .................................................... 55<br /> Bảng 3.12. Độc tính của khí SO2 ........................................................................................... 56<br /> Bảng 3.13 Thang điểm mức độ bị tác động ............................................................................ 59<br /> Bảng 3.14 Thang điểm tầm quan trọng của đối tượng bị tác động .......................................... 60<br /> Bảng 3.15 Thang điểm mức độ giải pháp khả thi ................................................................... 60<br /> Bảng 3.16. Những đối tượng tác động và nguồn gây tác động................................................ 60<br /> Bảng 3.17. Bảng đánh giá về khả năng của các phương pháp ĐTM ....................................... 61<br /> Bảng 4.1. Nồng độ các chất ô nhiễm của NTSH sau xử lý qua hầm tự hoại............................ 71<br /> Bảng 5.1. Tổng hợp các hoạt động dự án và các đề xuất quản lý môi trường.......................... 75<br /> Bảng 5.2. Tổng dự toán kinh phí cho công trình xử lý nước thải tập trung ............................. 76<br /> Bảng 5.3. Dự toán kinh phí cho giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn xây dựng .... 78<br /> Bảng 5.4. Dự toán kinh phí cho giám sát chất lượng môi trường hàng năm trong giai đoạn hoạt<br /> động ...................................................................................................................................... 79<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH<br /> Hình 1.1: Vị trí của dự án ...................................................................................................... 13<br /> Hình 4.1. Sơ đồ nguyên lý buồng tiêu âm chống ồn cho Máy phát điện ................................. 69<br /> Hình 4.2. Bể tự hoại 3 ngăn, xử lý nước thải sinh hoạt ........................................................... 70<br /> Hình 4.3 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải ............................................................................. 71<br /> Hình 4.4. Sơ đồ khối các biện pháp xử lý chất thải rắn........................................................... 72<br /> <br /> Đơn vị chủ đầu tư: Công ty Cổ phần DIPLOMAT<br /> Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH XD –TM &MT Dương Long<br /> <br /> 3<br /> <br /> Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng khách sạn the DIPLOMAT quy mô 180 phòng”<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG VIẾT TẮT<br /> <br /> BTNMT<br /> <br /> Bộ tài nguyên môi trường<br /> <br /> ĐTM<br /> <br /> Đánh giá tác động môi trường<br /> <br /> GTCC<br /> <br /> Giao thông công chánh<br /> <br /> PCCC<br /> <br /> Phòng cháy chữa cháy<br /> <br /> QCVN<br /> <br /> Quy chuẩn Việt Nam<br /> <br /> TCXD<br /> <br /> Tiêu chuẩn xây dựng<br /> <br /> TCVN<br /> <br /> Tiêu chuẩn Việt Nam<br /> <br /> UB<br /> <br /> Ủy Ban<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy Ban Nhân Dân<br /> <br /> Đơn vị chủ đầu tư: Công ty Cổ phần DIPLOMAT<br /> Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH XD –TM &MT Dương Long<br /> <br /> 4<br /> <br /> Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng khách sạn the DIPLOMAT quy mô 180 phòng”<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN<br /> Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất của Việt Nam, là nơi hoạt động kinh tế<br /> năng động nhất, đi đầu trong cả nước về tốc độ phát triển kinh tế. Ngoài vai trò là trung tâm<br /> chính trị, Thành phố Hồ Chí Minh còn là trung tâm văn hóa, du lịch của các tỉnh phía Nam.<br /> Về thương mại, dịch vụ, thành phố là trung tâm xuất nhập khẩu lớn nhất nước. Kim<br /> ngạch xuất nhập khẩu của thành phố ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim<br /> ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.<br /> Thành phố Hồ Chí Minh còn là trung tâm tài chính ngân hàng lớn nhất Việt Nam, thành phố<br /> dẫn đầu cả nước về số lượng ngân hàng và doanh số quan hệ tài chính – tín dụng. Doanh thu<br /> của hệ thống ngân hàng thành phố chiếm khoảng 1/3 tổng doanh thu toàn quốc.<br /> Trong tương lai thành phố phát triển các ngành kinh tế chủ lực, tập trung phát triển các<br /> ngành cơ khí gia dụng, sản xuất phương tiện vận tải, chế tạo máy, các ngành công nghệ<br /> cao… vẫn là đầu mối xuất nhập khẩu, du lịch của cả nước với hệ thống cảng biển phát<br /> triển. Việc hình thành các hệ thống giao thông như đường Xuyên Á, đường Đông<br /> Tây… sẽ tạo điều kiện cho kinh tế thành phố tăng trưởng mạnh mẽ.<br /> Trong quá trình phát triển và hội nhập, thành phố Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò<br /> là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả nước; là hạt nhân của<br /> vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong ba vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất nước<br /> và cũng là vùng động lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn Nam Bộ và<br /> cả nước theo chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá.<br /> Tương lai, thành phố sẽ phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, có cơ cấu công nông nghiệp<br /> hiện đại, có VH-KH tiên tiến, một thành phố văn minh hiện đại có tầm cỡ ở khu vực<br /> Đông Nam xứng danh là "Hòn ngọc Viễn Đông".<br /> Mặc dù có tiềm năng phát triển lớn nhưng Thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp phải các vấn<br /> đề điển hình của một thành phố đang phát triển nhanh: sơ sở hạ tầng chưa tốt, các dịch vụ<br /> phục vụ cho người dân và doanh nghiệp (nhà ở, nơi lưu trú…) chưa đáp ứng đủ nhu cầu.<br /> Thực trạng nền kinh tế Việt Nam, đã được định hướng thay đổi vào những năm 1990, khởi<br /> sắc và tăng trưởng với tốc độ cao vào những năm sau đó, ổn định trong những năm gần<br /> đây đã tạo ra các hệ quả có tính quy luật, tốc độ đô thị hoá, sự gia tăng, sự di dân tự do về<br /> các đô thị lớn có tốc độ phát triển kinh tế cao, các yêu cầu mới về vật chất và văn hoá…<br /> Với Thành phố Hồ Chí Minh các yếu tố đặc thù trên được thể hiện ở mức độ cao nhất,<br /> đòi hỏi sự đáp ứng về nơi ở càng cấp thiết. Các vị lãnh đạo Thành phố Thành phố Hồ<br /> Chí Minh đã có các định hướng cho việc giải quyết các đòi hỏi và nhu cầu thực tế đó<br /> theo hướng khuyến khích. Đồng thời cùng với sự phát triển kinh tế và đầu tư thương<br /> mại cũng thu hút số lượng các nhà đầu tư nước ngoài và khách du lịch quốc tế tới thành<br /> Đơn vị chủ đầu tư: Công ty Cổ phần DIPLOMAT<br /> Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH XD –TM &MT Dương Long<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản