Báo cáo dòng tiền

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
237
lượt xem
48
download

Báo cáo dòng tiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo dòng tiền

  1. Báo cáo dòng tiền Báo cáo và dự báo dòng tiền Triệu đồng Việt Nam Tháng 11-12 Cả năm 2002 2003 2004 2005 Dòng tiền từ hoạt động Thu nhập Cộng: Khấu hao Giảm các khoản phải thu Giảm dự trữ tồn kho Tăng các khoản phải trả Trừ: Tăng khoản phải thu Tăng dự trữ tồn kho Giảm khoản phải trả Dòng tiền từ hoạt động Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư (Mua sắm trang thiết bị) Doanh thu từ bán tài sản Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư Dòng tiền từ các hoạt động tài chính
  2. Vay các khoản mới (Thanh toán các khoản tiền vay) (Thanh toán cổ tức)* Dòng tiền từ các hoạt động tài chính Dòng tiền ròng từ tất cả các hoạt động Tiền mặt đầu kỳ Tiền mặt cuối kỳ Tiền mặt tăng/giảm Ghi chú: (*) Nếu công ty của bạn là công ty nhà nước, bạn sẽ phải trích nộp một phần thu nhập cho nhà nước. Khoản này cũng giống như cổ tức.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản