Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
773
lượt xem
143
download

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  1. Tên công ty Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Cho năm tài chính kết thúc ngày, tháng, năm Doanh thu: Doanh thu bán hàng VND 0.00 Trừ: hàng bán trả lại và giảm giá VND 0.00 Doanh thu bán hàng thuần VND 0.00 Giá vốn hàng bán: Tồn kho đầu kỳ VND 0.00 Cộng Mua vào VND 0.00 Cước vận chuyển VND 0.00 Lao động trực tiếp VND 0.00 Chi phí gián tiếp VND 0.00 VND 0.00 Trừ: Tồn kho cuối kỳ VND 0.00 Giá vốn hàng bán VND 0.00 Lãi (lỗ) VND 0.00 Chi phí: Quảng cáo VND 0.00 Nợ trừ dần VND 0.00 Phải thu khó đòi VND 0.00 Phí ngân hàng VND 0.00 Đóng góp từ thiện VND 0.00 Tiền hoa hồng VND 0.00 Tiền lương VND 0.00 Phí thẻ tín dụng VND 0.00 Chi phí vận chuyển VND 0.00 Khấu hao VND 0.00 Hội phí VND 0.00 Bảo hiểm VND 0.00 Tiền lãi VND 0.00 Tiền bảo dưỡng VND 0.00 Chi khác VND 0.00 Chi phí văn phòng VND 0.00 Đồ dùng văn phòng VND 0.00
  2. Thuế tiền lương VND 0.00 Giấy phép VND 0.00 Bưu phí VND 0.00 Phí chuyên gia VND 0.00 Thuế tài sản VND 0.00 Tiền thuê VND 0.00 Tiền sửa chữa VND 0.00 Điện thoại VND 0.00 Chi phí đi lại VND 0.00 Tiền điện nước VND 0.00 Chi phí cho phương tiện VND 0.00 Lương VND 0.00 Tổng chi phí VND 0.00 Thu nhập thuần từ hoạt động VND 0.00 Thu nhập khác: Lãi (lỗ) từ việc bán tài sản VND 0.00 Thu nhập từ tiền lãi VND 0.00 Tổng thu nhập khác VND 0.00 Thu nhập thuần (lỗ) VND 0.00

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản