intTypePromotion=1

Báo cáo khoa học : KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT CV-SUPER-M3 ÔNG BÀ NHẬP NỘI NUÔI TẠI TRẠI CẨM BÌNH

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
98
lượt xem
13
download

Báo cáo khoa học : KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT CV-SUPER-M3 ÔNG BÀ NHẬP NỘI NUÔI TẠI TRẠI CẨM BÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đây do yêu cầu đổi mới về công nghệ giống nên các giống vịt chuyên thịt của thế giới như vịt Super M, Super M2... đã được nhập vào Việt Nam, được chọn lọc nâng cao qua nhiều thế hệ, tuy nhiên các dòng vịt này còn hạn chế về năng suất. Để có những con giống tốt cũng như có các nguồn gen quý phục vụ công tác nghiên cứu chọn lọc và nhân thuần các đàn vịt nhập nội cũng như cải tạo các đàn vịt trong nước đáp ứng nhu cầu thị trường. Tháng 6 năm 2007...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học : KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT CV-SUPER-M3 ÔNG BÀ NHẬP NỘI NUÔI TẠI TRẠI CẨM BÌNH

  1. PHÙNG ĐỨC TIẾN - Khả năng sản suất của vit CV superM .... KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT CV-SUPER-M3 ÔNG BÀ NHẬP NỘI NUÔI TẠI TRẠI CẨM BÌNH Phùng Đức Tiến1*, Nguyễn Ngọc Dụng2, Lê Thị Nga1, Hoàng Văn Lộc1,Vũ Đức Cảnh1, Phạm Thị Xuân1, Khuất Thị Tuyên1, Hoàng Đức Long1, Lê Thị Cẩm1 và Nguyễn Thị Hường1 1 Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương 2 Trạm nghiên cứu Gia cầm Cẩm Bình *Địa chỉ liên hệ: Phùng Đức Tiến - Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy Ph ương - Từ liêm - Hà Nội Tel: 043 8.385.622 / 0913.571.780 - Fax: 0438385804; Email: pkhttncgctp@vnn.vn ABSTRACT Performance of the 4 imported Super M3 grand-parent duck lines Observing the performance of the 4 Super M3 grand -parent duck lines, it is stated that the survival at 0-24 age of week is 97.58-98.67%. The feed consumption per bird at 0-24 age of weeks is 30.182 kg by male A, 26.125 kg by female B, 28.061 kg by male C and 22.976 kg by female D. The bodyweight at at 0-24 age of weeks is 4,377.68 g by male A, 3,768.35 g by female B, 3,829.69 g by male C and 2,567.20 g by female D. The egg production per hen is 199.22 eggs by female B and 194.52 eggs by female D. The fertility of male A x female B is 85.82%; male C x female D is 86.84%. The hatchability of total eggs is 60.87% (female B) and 72.09% (female D). Key words: Super M3 duck, grand-parent, performance ĐĂT VẤN ĐỀ Trong những năm gần đây do yêu cầu đổi mới về công nghệ giống nên các giống vịt chuyên thịt của thế giới như vịt Super M, Super M2... đã được nhập vào Việt Nam, được chọn lọc nâng cao qua nhiều thế hệ, tuy nhiên các dòng vịt này còn hạn chế về năng suất. Để có những con giống tốt cũng như có các nguồn gen quý phục vụ công tác nghiên cứu chọn lọc và nhân thu ần các đ àn vịt nhập nội cũng như cải tạo các đ àn vịt trong nước đáp ứng nhu cầu thị trường. Tháng 6 năm 2007 Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương đ ã nhập 4 dòng vịt Super M3 ông bà một giới tính từ Hãng Cherry Valley Vương quốc Anh. Đây là giống vịt có năng suất thịt, trứng cao vượt trội so với các d òng vịt đ ã nhập trước đây. Vịt Super M3 dòng ô ng nội có năng suất trứng/mái/48 tuần đẻ: 238 qu ả, tỷ lệ phôi 85%, tỷ lệ nở 62%. Dòng bà ngo ại có năng suất trứng/mái/48 tuần đẻ: 263 quả, tỷ lệ phôi 86%, tỷ lệ nở 64%. Vịt bố mẹ có năng suất trứng/mái/50 tuần đẻ 296 quả, tỷ lệ phôi 93%, tỷ lệ nở 78%. Vịt nuôi thương phẩm đ ến 47 ngày tuổi có khối lượng trung bình 3,48 kg, tiêu tốn thức ăn/ kg tăng khối lượng 2,28 kg, tỷ lệ nuôi sống 98%. Để đánh giá khả năng sinh trưởng và sinh sản của vịt Super M3 mới nhập, chúng tôi tiến hành đề tài trên với mục tiêu: Đánh giá khả năng sản xuất của vịt ông bà, bố mẹ và con thương phẩm. Sử dụng làm nguyên liệu lai với các d òng vịt khác tạo ra con thương phẩm có năng suất chất lượng thịt cao. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu Theo dõi trên 4 dòng vịt Super M3 ông b à một giới tính với cơ cấu như sau: Dòng ông nội trống (A) 75 con; dòng bà nội mái (B) 288 con; dòng ông ngoại trống (C); 93 con dòng bà ngo ại mái (D) 423 con. Theo dõi trên đ àn vịt Super M3 bố mẹ trống (AB), mái (CD) và vịt thương phẩm (ABCD). Đề tài được triển khai tại Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình từ tháng 6 năm 2006. 1
  2. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 19-Tháng 8-2009 Sơ đồ tạo vịt bố mẹ và con thương phẩm Trống A Trống C Ông bà X Mái B X Mái D Bố mẹ Trống AB X Mái CD Thương phẩm ABCD Phương pháp nghiên cứu Bảng 1. Chế độ dinh dưỡng nuôi vịt d òng ông b à sinh sản Tuần tuổi Chỉ tiêu 0–4 5–8 9 – 13 14 - 20 21 - 24 >24 Protein (%) 20,0-21,0 18,0 15,0-15,5 14,0 160,-16,5 18,0 -19,0 ME (kcal/kgTĂ) 2800-2850 2750-2800 2750 2700 -2750 2750 2750 -2800 Lysine (%) 1,26 1,05 0,84 0,74 1,05 1,16 Methionin (%) 0,84 0,74 0,63 0,58 0,63 0,71 Can xi (%) 1,03 1,03 0,93 0,93 2,58 3,61 Phot pho (%) 0,52 0,52 0,41 0,41 0,41 0,46 Xơ (%) 3,50 3,50 4,50 4,50 4,00 4,00 Bảng 3 . Chế độ chăm sóc nuôi dưỡng Chi tiêu Mật độ Tỷ lệ Chế độ Ánh sáng (con/m2) trống/ mái Giai đo ạn cho ăn (h/ngày) Hạn chế 24h sau giảm 8h/ngày 0-4 10-15 - Hạn chế Tự nhiên 5-8 8,0 - Hạn chế Tự nhiên 9 -24 3,5-5,0 1 /3,5 Theo tỷ lệ đẻ >24 3,2 1 /3,8 16 -17h/ngày Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và thú y phòng bệnh áp dụng theo quy trình của Trung tâm có tham khảo của Hãng vịt 01ngày tuổi của các dòng được xẻ màng chân và đeo số cánh để theo dõi việc cân đo và làm cơ sở để chọn lọc. Các chỉ tiêu theo dõi Trên đàn vịt dòng ông bà sinh sản: Theo dõi đặc điểm ngoại hình, tỷ lệ nuôi sống, khả năng sinh trưởng, khả năng sinh sản. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Trên đàn vịt ông bà Bảng 4 cho thấy, màu sắc lông qua mỗi giai đoạn đều đặc trưng của giống. Vịt trưởng thành lông màu trắng, da vàng, chân mỏ dòng A, B, C màu vàng, dòng D màu vàng nhạt. Bảng 4 . Đặc điểm ngoại hình Giai đo ạn Chân, mỏ Lông Da Vịt con Vàng rơm Hồng - Vịt hậu bị Trắng tuyền Dòng A, B, C màu vàng, dòng D màu vàng nhạt Vàng Vịt sinh sản Trắng tuyền Dòng A, B, C màu vàng, dòng D màu vàng nhạt Vàng 2
  3. PHÙNG ĐỨC TIẾN - Khả năng sản suất của vit CV superM .... Tỷ lệ nuôi sống qua các giai đoạn tuổi Tỷ lệ nuôi sống từ 0-24 tuần tuổi ở bảng 5 của 4 dòng đạt từ 97,83 -98,67% tương tự kết quả của Dương Xuân Tuyển, (2004) cho biết, tỷ lệ nuôi sống vịt CV Super M đạt từ 96,12 - 98,21%. Như vậy, dòng vịt này có khả năng thích nghi tại Trạm NC gia cầm Cẩm Bình - Hải Dương. Bảng 5. Tỷ lệ nuôi sống qua các giai đoạn (%) Tuần tuổi Trống (A) Trống (C) Mái ( B) Mái (D) 0–4 100,00 99,65 98,92 98,81 5–8 100,00 99,65 100,00 99,04 9 - 24 98,67 98,60 98,91 99,28 0 – 24 98,67 98,26 97,83 97,58 (Tiêu chuẩn Hãng (TC): 98,0%) Khối lượng cơ thể qua các giai đoạn tuổi Bảng 6 . Khối lượng cơ thể qua các giai đoạn tuổi Trống (A) Trống (C) Tu Mái ( B) Mái (D) ần So với So với So với So với Tham số Thực Thực Thực Thực tuổ Hãng Hãng Hãng Hãng tế tế tế tế i (%) (%) (%) (%) 4 n (con) 75 287 92 418 Mean(g) 1160,67 98,36 1084,33 100,40 1086,67 98,79 913,0 100,33 SE (g) 20,89 21,04 16,02 19,55 8 n (con) 75 286 92 414 Mean (g) 2523 99,32 2183 99,68 2363 99,30 1585 99,69 SE (g) 43,17 51,24 44,41 43,6 24 n (con) 71 280 90 407 Mean (g) 4377,68 99,04 3768,35 101,03 3829,69 98,70 2567,20 99,12 SE (g) 37,92 18,77 35,58 15,22 (Tiêu chuẩn Hãng Ở 24 tuần tuổi: trống (A) 4420g; mái (B) 3730g; trống (C) 3880g; mái (D) 2590g) Bảng 6 cho thấy, khối lượng cơ thể ở 24 tuần tuổi thời điểm quan trọng bước vào giai đo ạn sinh sản: Đối với trống (A): 4377,68g; mái (B): 3768,35g; trống (C): 3829,69g; mái (D): 2567,20g. Tương ứng, so với tiêu chuẩn Hãng đ ạt: 99,04; 101,03; 98,70 và 99,12%. Lượng thức ăn tiêu thụ qua các giai đoạn tuổi Bảng 7 . Lượng thức ăn tiêu thụ qua các giai đoạn Trống (A) Trống (C) Mái (B) Mái (D) Tuần TĂ/con So với TĂ/con So với TĂ/con So với TĂ/con So với tuổi (kg) Hãng (%) (kg) Hãng (%) (kg) Hãng (%) (kg) Hãng (%) 0-4 2,325 99,14 2,295 97,86 2,137 99,02 2,115 98,00 5-8 4,310 98,51 4,013 97,99 4,249 98,69 3,437 98,20 9 -24 23,547 99,08 19,817 99,78 21,675 98,49 17,424 98,55 0 -24 30,182 99,00 26,125 99,33 28,061 98,56 22,976 98,44 Tiêu chuẩn Hãng: Trống (A) 30,485 kg; mái (B) 26,309 kg; trống (C) 28,470 kg; mái (D) 23,340 kg. 3
  4. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 19-Tháng 8-2009 Lượng TĂ tiêu thụ kg/con/giai đoạn 0-24 tuần tuổi thể hiện ở Bảng 7 , trống (A): 30,182 kg, mái (B):26,125kg, trống (C): 28,061kg, mái (D): 22,976kg bằng 98,44 -99,33% so với Hãng. Tuổi thành thục Khi t ỷ lệ đẻ 5% cả hai d òng đ ều sớm hơn so với Hãng từ 4-6 ngày (mái B: 178 ngày, mái D: 155 ngày). Khối lượng trứng mái (B) cao hơn so với Hãng, ngược lại mái (D) thấp hơn so với Hãng (mái B: 77,2g, mái D: 62,3g). Khi t ỷ lệ đẻ 50% cả hai dòng đều muộn hơn so với Hãng từ 10-11 ngày (mái B: 208 ngày, mái D: 184 ngày). KL trứng đều cao hơn so với Hãng (mái B: 85,7g, mái D: 69,1g). Bảng 8. Tuổi đẻ, khối lượng cơ thể, khối lượng trứng khi tỷ lệ đẻ đạt 5%, 50% Mái (B) TC Mái (D) TC Chỉ tiêu Đvt Mean± SE Hãng Mean± SE Hãng * Tỷ lệ đẻ đạt 5% % - - - - Tuổi đẻ ngày tu ổi 178 182 155 161 Khối lượng cơ thể n=30 con gam 3898,7±47,90 - 2488,3 ± 43,10 - Khối lượng trứng n=100 quả gam 77,2 ± 0,53 76,0 62,3 ± 0,47 65,0 *Tỷ lệ đẻ đạt 50% % - - - - Tuổi đẻ ngày tu ổi 208 198 184 173 Khối lượng cơ thể n=30 con gam 3976,3±52,69 - 2616,7 ± 54,32 - Khối lượng trứng n=200 quả gam 85,7 ± 0,46 84,0 69,1± 0,48 68,0 Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn/10 trứng Bảng 9. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn/10 trứng Mái (B) Mái (D) Tu ần TTTA/ Mái TTTA/ Tỷ lệ đẻ Tỷ lệ đẻ Mái BQ NST NST đẻ 10 trứng 10 trứng BQ (quả) (qu ả) (con) (%) (%) (kg) (con) (kg) 1 -4 277,5 19,49 5,46 13,34 407,0 25,36 7,10 8,35 5 -8 276,7 68,96 19,31 3,82 405,0 70,57 19,76 3,94 9 -12 269,1 80,36 22,50 3,40 403,1 83,18 23,29 2,95 13-16 236,8 78,53 21,99 3,65 398,3 81,39 22,79 2,90 17-20 206,6 73,99 20,72 4,21 385,4 79,32 22,21 2,98 21-24 191,4 69,52 19,47 4,67 373,1 78,13 21,88 3,01 25-28 174,3 65,34 18,30 5,14 354,3 74,55 20,87 3,25 29-32 162,3 59,58 16,68 5,10 342,0 71,11 19,91 3,08 33-36 151,5 54,99 15,40 5,53 334,3 69,14 19,36 2,98 37-40 137,43 49,52 13,87 6,21 326,0 64,66 18,10 3,46 41-44 119,02 46,54 13,03 7,54 314,9 51,62 14,45 4,90 45-48 108,13 44,68 12,51 7,47 291,5 49,89 13,97 5,11 BQ - 59,29 - 5,84 - 66,58 - 3,91 Tổng - - 199,22 - - - 223,70 - So sánh hãng% - - 83,71 - - - 85,06 - 4
  5. PHÙNG ĐỨC TIẾN - Khả năng sản suất của vit CV superM .... Bảng 9 cho thấy, t ỷ lệ đẻ trung bình mái (B)/48 tuần đẻ đạt 59,29% mái (D) đạt 66,58%. Năng su ất trứng/mái (B) là: 199,22 quả đạt 83,71% so với Hãng, mái (D) là 194,52 qu ả đạt 85,06% so với Hãng. Theo Dương Xuân Tuyển và cs, (2004 ). Năng su ất trứng/40 tuần đẻ vịt Super - M đạt 196,4 quả. Tiêu tốn thức ăn/10 trứng mái B: 5,84kg; Tương ứ ng, mái D: 3,91kg. Kết quả khảo sát chất lượng trứng Qua phân tích một số chỉ tiêu về chất lượng trứng ở 38 tuần tuổi ở Bảng 10 chỉ số lòng đỏ của hai dòng từ 3,37 - 0,39; Chỉ số lòng trắng từ 0,10 - 0,12. Chỉ số hình d ạng của hai d òng từ 1,35-1,37. Đơn vị Haugh: 80,82 - 86,29. Bảng 10 . Khảo sát chất lượng trứng ở 38 tuần tuổi Mái B (n =30) Mái D (n=30) Chỉ tiêu ĐVT Mean SE Mean SE Khối lượng trứng G 84,74 0,969 77,27 0,903 Tỷ lệ lòng trắng % 59,53 0,348 57,58 0,481 Tỷ lệ lòng đỏ % 29,32 0,344 32,02 0,470 Màu lòng đ ỏ 12,76 0,107 12,57 0,120 Dày vỏ mm 3,83 0,051 3,59 0,069 Chỉ số lòng đỏ 0,37 0,005 0,39 0,006 Chỉ số lòng trắng 0,12 0,005 0,10 0,003 Chỉ số hình dạng 1,37 0,008 1,35 0,008 Đơn vị Haugh HU 86,29 1,838 80,82 1,295 Tỷ lệ phôi và kết quả ấp nở Bảng 11 . Tỷ lệ phôi và kết quả ấp nở trống (A) x Trống (C) x Dòng TC Hãng TC Hãng Đvt Chỉ tiêu mái (B) (%) mái (D) (%) Số trứng vào ấp quả 17088 57744 Tỷ lệ phôi % 85,82 100,96 86,84 100,97 Tỷ lệ nở/trứng vào ấp % 60,87 98,17 72,09 112,64 Tỷ lệ nở/trứng có phôi % 70,92 83,01 Tỷ lệ phôi trống (A) x mái (B) 85,82 % đ ạt 100,96% so với Hãng, trống (C)x mái (D) 86,84% đ ạt 100,97% so với Hãng. Tỷ lệ nở/trứng vào ấp mái (B) 60,87% đạt 98,17% so với Hãng, mái (D) 72,09% đ ạt 112,64% so với Hãng. Tỷ lệ phôi và t ỷ lệ nở so với một số kết quả nghiên cứu trên vịt Super M của Nguyễn Ngọc Dụng, Phùng Đức Tiến, Lê Thị Nga và cs (2007), Nguyễn Đức Trọng, Ho àng Văn Tiệu và cs (2005) thì thấp hơn 3-5 %. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Trên đàn ông bà : Tỷ lệ nuôi sống: vịt con từ 0-24 tuần tuổi của 4 dòng đạt từ 97,58 -98,67%. Lượng thức ăn tiêu thụ kg/con/giai đoạn 0 -24 tuần tuổi. Con trố ng (A): 30,182 kg, con mái (B): 26,125 kg, con trống (C): 28,061 kg, con mái (D): 22,976 kg đạt 98,44 -99,33% so với Hãng. 5
  6. VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 19-Tháng 8-2009 Khối lượng cơ thể ở 24 tuần tuổi đối với trống (A): 4377,68g; mái (B): 3768,35g; trống (C): 3829,69g; mái (D): 2567,20g. Tương ứng so với tiêu chuẩn Hãng : 99,04; 101,03; 98,70 và 99,12%. Năng suất trứng/mái (B) là: 199,22 quả đạt 83,71% so với Hãng, mái (D) là 194,52 qu ả đạt 85,06% so với Hãng. Tỷ lệ phôi trống (A) x mái (B) 85,82 % đạt 100,96% so với Hãng, trống (C)x mái (D) 86,84% đạt 100,97% so với Hãng. T ỷ lệ nở/trứng vào ấp mái (B) 60,87% đạt 98,17% so với Hãng, mái (D) 72,09% đ ạt 112,64% so với Hãng. Đề nghị Tiếp tục theo dõi khả năng sinh sản của vịt bố mẹ và khả năng cho thịt của vịt thương phẩm. TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Dụng, Phùng Đức Tiến, Lê Thị Nga, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Thị Lành, Vũ Đức Cảnh, Khuất Thị Tuyên (2007). Chọn lọc nâng cao khả năng sản suất của vịt CV Super M dòng ông, dòng bà nuôi tại Cẩm Bình. Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học - công nghệ chăn nuôi gia cầm an toàn thực phẩm và môi trường. Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội -2007. Dương Xuân Tuyển, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Văn Bắc và Đinh Công Tiến (2004). Nghiên cứu nuôi vịt CV Super M và CV -2000 theo phương thức nuôi khô. Nguyễn Đức Trọng, Hoàng Văn Tiệu, Hoàng Thị Lan, Nguyễn Đăng Vang (2005). Nghiên cứu một số chỉ tiêu sản xu ất của vịt CV Super M dòng ông và dòng bà các mùa trong n ăm. Tuyển tập các công trình nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi vịt – ngan 1980-2005. Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội -2007 Cherry Vallay Farm Ltd the world Leading Duck Breeder Grand parent Management Manual Super M3. Parent & commercial Product specification, Food and agricultural organisation of the untied nations. *Người phản biện : TS. Phạm Văn Trượng ; TS. Hồ Lam Sơn 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2