intTypePromotion=1

Báo cáo môn học: Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp - Đèn thủy ngân cao áp

Chia sẻ: Phạm Tới | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:28

0
122
lượt xem
33
download

Báo cáo môn học: Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp - Đèn thủy ngân cao áp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo môn học: Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp - Đèn thủy ngân cao áp có kết cấu nội dung trình bày về lịch sử ra đời, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các đặc tính quang học tiêu biểu, một số ưu - nhược điểm và so sánh với các loại đèn khác, hình ảnh ứng dụng thực tế, các hãng sản xuất phổ biến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo môn học: Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp - Đèn thủy ngân cao áp

 1. BÁO CÁO MÔN HỌC KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP ĐỀ TÀI NHÓM 5 ĐÈN THỦY NGÂN CAO SVTH: ÁP GVHD: TRẦN ĐÌNH CƯƠNG NGUYỄN THANH HUY NGUYỄN XUÂN HUY 10102063 10102064 LƯU HOÀNG LINH 10102075 HUỲNH TẤN TÀI 10102117 NGUYỄN VĂN TÂM 10102120
 2. NỘI DUNG BÁO CÁO
 3. VAI NET VÊ ĐEN THUY NGÂN CAO AP ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ́ Ø Đen thuy ngân cao ap la môt  ̀ ̉ ́ ̀ ̣ loai đen phong điên vơi cương  ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ đô cao. No dung hiên tương hô  ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ quang điên xuyên qua hơi thuy  ̣ ̉ ngân trong ông chiu ap suât  ́ ̣ ́ ́ cao đê sinh ra anh sang trưc  ̉ ́ ́ ̣ tiêp ́ Ø Khac vơi đen huynh quang, đen  ́ ́ ̀ ̀ ̀ thuy ngân cao ap chu yêu tao  ̉ ́ ̉ ́ ̣ ra bưc xa cưc tim va co thê kich  ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́ thich chât huynh quang sinh ra  ́ ́ ̀ anh sang ́ ́
 4. LỊCH SỬ RA ĐỜI Ø Năm 1835, Charles  Wheatstone phát hiện được tia  cực tím khi quan sát quang  phổ của sự phóng điện trong  hơi thủy ngân. Ø Năm 1860, John Thomas Way  sử dụng đèn hồ quang hoạt  động trong hỗn hợp của không  khí và hơi thủy ngân ở áp suất  khí quyển để chiếu sáng.
 5. LỊCH SỬ RA ĐỜI Ø Năm 1892, Arons Leo nghiên  cứu và phát triển bóng đèn  dựa trên thủy ngân hồ quang. Ø 17/9/1901, Peter Cooper Hewitt  được cấp bằng sáng chế đèn  hơi thủy ngân. Ø Năm 1903, Hewitt cải tiến chất  lượng màu sắc tốt hơn và được  sử dụng rộng rãi trong công  nghiệp. Ø Từ năm 1930, đèn được sử 
 6. CÂU TAO ́ ̣ Ông phong hô quang  ́ ́ ̀ Điên trơ nôi tiêp trong  ̣ ̉ ́ ́ băng thach anh ̀ ̣ mach cua điên cưc phu  ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ Điên cưc chinh ̣ ̣ ́ Chân ông ́ Bong thuy tinh ́ ̉ Lơp huynh quang ́ ̀ Đuôi đen ̀ Khung đỡ
 7. NGUYÊN LY HOAT ĐÔNG ́ ̣ ̣
 8. CAC ĐĂC TINH QUANG HOC TIÊU BIÊU ́ ̣ ́ ̣ ̉ Ø Phat ra anh sang trăng ́ ́ ́ ́ Ø Quang hiêu: 30­60 lm/W ̣ Ø Chi sô hoan mau: nhom 3, 40 ≤ CRI ≤ 60 ̉ ́ ̀ ̀ ́ Ø Nhiêt đô mau: 3800K ≤ Tm ≤ 4300K ̣ ̣ ̀ Ø Thơi gian băt sang: 5­7 phut , chi sang trơ lai khi đa  ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̃ nguôi hăn (5­6 phut) ̣ ̉ ́ Ø Tuôi tho trung binh : 16000­24000 giờ ̉ ̣ ̀ Ø Duy tri quang thông kem(con 70% ơ cuôi tuôi tho đen) ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ̀
 9. CAC ĐĂC TINH QUANG HOC TIÊU BIÊU ́ ̣ ́ ̣ ̉ ≈15% bức xạ ̀ ́ nhin thây được ≈15% bức xạ tia hông ̀ ́ ́ ≈50% thât thoat do ngoai ̣ dân nhiêt và đôi lưu ̃ ̣ ́ ≈20% bức xạ tia cực tim ́ SƠ ĐỒ DONG NĂNG LƯỢNG CUA ĐEN THUY ̀ ̉ ̀ ̉ ́ NGÂN CAO AP
 10. CAC ĐĂC TINH QUANG HOC TIÊU BIÊU ́ ̣ ́ ̣ ̉ QUANG PHỔ CUA ĐEN THUY NGÂN CAO ̉ ̀ ̉ ́ AP
 11. CAC ĐĂC TINH QUANG HOC TIÊU BIÊU ́ ̣ ́ ̣ ̉ SỰ SUY GIAM QUANG THÔNG CUA ĐEN THUY NGÂN ̉ ̉ ̀ ̉ CAO AP THEO THỜI GIAN LAM VIÊC ́ ̀ ̣
 12. ƯU VA NHƯƠC ĐIÊM ̀ ̣ ̉ Ưu điểm Nhược điểm  QUANG HIÊU THÂP ̣ ́  CHỈ SỐ HOAN MAU THÂP ̀ ̀ ́ ü TUÔI THỌ CAO ̉  THỜI GIAN KHỞI ĐÔNG ̣ ü ̀ BÊN CHĂĆ LÂU,CHỈ SANG LAI KHI ́ ̣ ü ̣ KHÔNG CHIU ANH ̉ ĐÃ NGUÔI HOAN TOAN ̣ ̀ ̀ HƯỞNG CUA MÔI ̉  DUY TRÌ QUANG THÔNG TRƯỜNG KEḾ  THUY NGÂN LÀ CHÂT ̉ ́ ̉ ̣ THAI ĐÔC HAI, NGUY ̣ HIÊM ̉
 13. SO SANH VƠI CAC LOAI ĐEN HID KHAC ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ Hiệu suất Loại đèn P(W) Tm(K) CRI Tuổi thọ(giờ) (lm/W) Bóng đèn thuỷ 10000 - 50 – 1000 3800 – 4300 33 – 50 33 – 50 ngân cao áp 24000 Bóng đèn Natri 10000 - 50 - 1000 1700 - 2200 20 – 65 65 - 150 cao áp 24000 Bóng đèn Natri 12000 - 18 - 185 2200 40 – 60 100 - 200 hạ áp 24000 Bóng đèn Metal 35 – 3500 2900 – 6000 60 – 93 65 -120 3000 - 20000 Halide
 14. MÔT SÔ HINH ANH ƯNG DUNG THƯC TẾ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ CHIÊU SANG ĐƯƠNG PHỐ ́ ́ ̀
 15. MÔT SÔ HINH ANH ƯNG DUNG THƯC TẾ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ CHIÊU SANG BAI ĐÔ XE ́ ́ ̃ ̃
 16. MÔT SÔ HINH ANH ƯNG DUNG THƯC TẾ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ CHIÊU SANG NHA XƯƠNG CÔNG  ́ ́ ̀ ̉
 17. MÔT SÔ HINH ANH ƯNG DUNG THƯC TẾ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ CHIÊU SANG TRONG CÔNG VIÊN ́ ́
 18. MÔT SÔ HINH ANH ƯNG DUNG THƯC TẾ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ CHIÊU SANG PHIA TRƯƠC CAC TRUNG TÂM ́ ́ ́ ́ ́ THƯƠNG MAI ̣
 19. MÔT SÔ HINH ANH ƯNG DUNG THƯC TẾ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ CHIÊU SANG QUANG TRƯƠNG LƠN ́ ́ ̉ ̀ ́
 20. MÔT SÔ HINH ANH ƯNG DUNG THƯC TẾ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ CHIÊU SANG NHA THI ĐÂU THÊ THAO ́ ́ ̀ ́ ̉
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2