intTypePromotion=3

Báo cáo " Nghiên cứu nguyên lý, kiến trúc điện toán đám mây và xây dựng phần mềm quản lý nguồn lực trên nền tảng Microsoft Azure "

Chia sẻ: Phạm Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
109
lượt xem
46
download

Báo cáo " Nghiên cứu nguyên lý, kiến trúc điện toán đám mây và xây dựng phần mềm quản lý nguồn lực trên nền tảng Microsoft Azure "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu khái quát về điện toán đám mây, đặc điểm, các thành phầm cũng như mô hình triển khai điện toán đám mây. Trình bày về các giải pháp của Microsoft với điện toán đám mây, đặc điểm kỹ thuật của nền tảng Windows Azure cho việc phát triển ứng dụng và dịch vụ phần mềm. Thực nghiệm xây dựng ứng dụng quản lý nguồn lực trên nền tảng Windows Azure. Hệ thống sử dụng bộ công cụ Visual Studio 2010 SP 1 Microsoft để phát triển và sử dụng ngôn ngữ UML để phân tích và thiết kế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Nghiên cứu nguyên lý, kiến trúc điện toán đám mây và xây dựng phần mềm quản lý nguồn lực trên nền tảng Microsoft Azure "

  1. Nghiên cứu nguyên lý, kiến trúc điện toán đám mây và xây dựng phần mềm quản lý nguồn lực trên nền tảng Microsoft Azure Nguyễn Mạnh Hùng Trường Đại học Công nghệ Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10 Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ Năm bảo vệ: 2011 Abstract: Giới thiệu khái quát về điện toán đám mây, đặc điểm, các thành phầm cũng như mô hình triển khai điện toán đám mây. Trình bày về các giải pháp của Microsoft với điện toán đám mây, đặc điểm kỹ thuật của nền tảng Windows Azure cho việc phát triển ứng dụng và dịch vụ phần mềm. Thực nghiệm xây dựng ứng dụng quản lý nguồn lực trên nền tảng Windows Azure. Hệ thống sử dụng bộ công cụ Visual Studio 2010 SP 1 Microsoft để phát triển và sử dụng ngôn ngữ UML để phân tích và thiết kế ứng dụng. Triển khai hệ thống trên nền điện toán đám mây azure và lập kế hoạch kiểm thử hệ thống. Đánh giá về khả năng chịu tải dựa theo đặc tính co giãn tài nguyên của điện toán đám mây. Keywords: Công nghệ phần mềm; Quản lý nguồn lực; Microsoft azure; Điện toán đám mây Content Công nghệ thông tin (CNTT) là lĩnh vực cơ bản trong tất cả mọi lĩnh vực kinh tế vì nó được ứng dụng ở khắp nơi. Các ứng dụng của CNTT tác động sâu và rộng tới tất cả các ngành nghề trên toàn thế giới . Ngày nay CNTT hiện nay trở nên thông minh hơn , mă ̣c dù có những tiế n bô ̣ vươ ̣t bâ ̣c trong khả năng máy tính , hạ tầng CNTT của thế giới — vố n đã rấ t căng thẳ ng với các tác vu ̣ tinh toán hiê ̣n ta ̣i - sắ p tới có thể dễ quá tải với tinh phức ta ̣p và lươ ̣ng dữ ́ ́ liê ̣u chưa từng có đươ ̣c ta ̣o ra bởi gầ n mô ̣t nghin tỉ thiế t bi ̣ , đố i tươ ̣ng, quy trinh và co n người ̀ ̀ đươ ̣c kế t nố i. Với ý tưởng bảo toàn năng lươ ̣ng , hơ ̣p nhấ t nguồ n tài nguyên , làm cho thông tin trở nên bảo mâ ̣t và sẵn sàng bấ t cứ khi nào cầ n thiế t . Với yêu cầ u đó , chúng ta phải thông minh hơn trong truy câ ̣p , xử lý và lưu trữ dữ liê ̣u. Ðây là thời điể m cầ n có mô ̣t nề n tảng đươ ̣c thiế t kế cho ngành điê ̣n toán có hiê ̣u quả và hiê ̣u suấ t trong những không gian rô ̣ng mở hơn ...hay nói cách khác , tức là ở mo ̣i nơi. Ðó là tấ t cả những gì về điệ n toán đám mây. Điện toán đám mây là phần cốt lõi tạo lên nhận thức mới của doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ thông tin, nó tạo ra là mô hình dịch chuyển trong cách thức làm thế nào chúng ta cung cấp kiến trúc và khả năng mở rộng của các ứng dụng. Trong quá khứ, các công ty thành công dành thời gian quý báu và nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, cái mà được cung
  2. cấp như là một lợi thế cạnh tranh. Nó thường xuyên là theo trường hợp sau "Xây dựng nó và cái cần sẽ đến". Trong hầu hết các trường hợp, cách tiếp cận này:  Để lại một lượng lớn các tài nguyên tính toán không được sử dụng làm tiêu tốn không gian trong các trung tâm dữ liệu lớn.  Bắt buộc một ai đó trông giữ các máy chủ.  Gắn liền với chi phí năng lượng. Công suất tính toán không được sử dụng bị bỏ phí mà không có cách nào chuyển sang công ty khác hay người dùng mà họ có thể tình nguyện chi trả cho các chu kỳ tính toán thêm vào. Với điện toán đám mây, các máy tính dư thừa có thể đưa và sử dụng và được sinh lời bằng cách bán cho khách hàng. Sự chuyển đổi của việc tính toán và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin vào một tiện ích, cái làm cho có tác dụng trong các trường hợp hoặc có tác dụng trong một số mức độ cho phép. Điều đó là nỗ lực cạnh tranh dựa trên ý tưởng hơn là dựa trên các tài nguyên tính toán. Từ tất yếu khách quan, công nghệ điện toán đám mây đã trở thành lĩnh vực công nghệ then chốt cho sự phát triển công nghệ thông tin của nhiều quốc gia trên thế giới tiêu biểu như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Phần Lan và Trung quốc. Tại Mỹ có nhiều các công ty lớn như Microsoft, IBM … phát triển và cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Ở Việt Nam, có rất nhiều các cuộc hội thảo do các chuyên gia công nghệ thông tin tại các công ty như Microsoft, IBM … trình bày về các đặc tính của điện toán đám mây. Hiện nay có một số công ty phần mềm tập trung xây dựng phần mềm ứng dụng , trên nền tảng điện toán đám mây như : FPT Software bắt đầu sử dụng ―Cloud‖ qua dịch vụ với saleforce.com từ năm 2010... Từ xu hướng phát triển khách quan của công nghệ thông tin và hiện trạng công nghệ nước ta việc nghiên cứu, phát triển công nghệ điện toán đám mây là tất yếu. Phạm vi nghiên cứu cũng như tầm ứng dụng của điện toán đám mây rất lớn, nó không chỉ giới hạn ở lĩnh vực công nghệ phần mềm mà còn liên quan tới nhiều các lĩnh vực khác như: Xử lý phân tán, truyền dữ liệu và mạng máy tính …, trong giới hạn luận văn, chúng tôi tập trung nghiên cứu về nguyên lý, kiến trúc điện toán đám mây theo hướng nhìn của ngành phần mềm. Tập trung vào nền tảng đám mây Windows Azure của Microsoft và xây dựng thử nghiệm ứng dụng ―Quản lý nguồn lực trên nền Windows Azure‖. Cấu trúc luận văn gồm các phần như sau: Phần mở đầu: Nội dung phần mở đầu chỉ ra vai trò và tầm quan trọng của công nghệ điện toán đám mây, hiện trạng phát triển công nghệ điện toán đám mây ở thế giới và ở Việt Nam. Chương 1. Điện toán đám mây: Nội dung chương 1 trình bày các nghiên cứu về điện toán đám mây bao gồm : Các định nghĩa, đặc điểm điện toán đám mây. Các thành phần chính của điện toán đám mây như: Dịch vụ phần mềm, dịch vụ nền tảng, cơ sở hạ tầng. Ngoài ra chương này còn đề cập đến các vấn đề như : Quản lý ảo hóa, bảo mật và mô hình triển khai điện toán đám mây. 2
  3. Chương 2. Microsoft với điện toán đám mây: Nội dung chương 2 trình bày các vấn đề các giải pháp của Microsoft với điện toán đám mây, đặc điểm kỹ thuật của nền tảng Windows Azure cho việc phát triển ứng dụng và dịch vụ phần mềm. Chương 3. Xây dựng ứng dụng Quản lý nguồn lực trên nền tảng Windows Azure: Nội dung chương 3 trình bày thực nghiệm xây dựng ứng dụng quản lý nguồn lực trên nền tảng Windows Azure. Hệ thống sử dụng bộ công cụ Visual Studio 2010 SP 1 Microsoft để phát triển và sử dụng ngôn ngữ UML để phân tích và thiết kế ứng dụng. Chương 4. Triển khai-kiểm thử và đánh giá hiệu năng: Nội dung chương 4 trình bày các bước để triển khai hệ thống trên nền điện toán đám mây azure và lập kế hoạch kiểm thử hệ thống. Đánh giá về khả năng chịu tải dựa theo đặc tính co giãn tài nguyên của điện toán đám mây. Phần kết luận: Nội dung phần này tổng kết, đánh giá về luận văn cũng như phần mềm thực nghiệm và đưa ra một số hướng phát triển. References [1] Announcing the Advanced Encryption Standard (AES) [2] CFengine (2009) http://www.cfengine.org/ [3] Buco MJ et al (2004, Jan) Utility computing SLA management based upon business objectives. IBM Syst J 43(1):159–178 [4] David Chappel (2009), Introducing Windows Azure [5] David S Linthcum , Praise for Cloud Computing and SOA Convergence in Your Enterprise [6] David Chappel (2009), Introducing Windows Azure [7] David S Linthcum , Praise for Cloud Computing and SOA Convergence in Your Enterprise [8] Dominic Betts, Scott Densmore, Ryan Dunn, Masashi Narumoto, Eugenio Pace , Moving Application to Cloud on the Microsoft Windows Azure [9] GoGrid’s prepaid cloud hosting plans (2009). http://www.gogrid.com/pricing/plans.php [10] Henry Li (2009), Introduction to Windows Azure [11] Hongwei Li, Yuanshun Dai , Bo Yang , Identity-Based Cryptography for Cloud Security [12] http://www.microsoft.com/windowsazure/Whitepapers/introducingwindowsazureplatfor m/ [13] http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee922714.aspx [14] http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd179346.aspx [15] Liang Yan, Chunming Rong, and Gansen Zhao , Strengthen Cloud Computing Security with Federal Identity Management Using Hierarchical Identity-Based Cryptography [16] Nick Antonopoulos (2010), Computer Communications and Networks [17] P. Angin, B. Bhargava, R. Ranchal, N. Singh, L. Ben Othmane, L. Lilien, and M. Linderman, “A User-Centric Approach for Privacy and Identity Management in Cloud Computing,” Proc. 29th IEEE Intl. Symp. on Reliable Distributed Systems (SRDS), New Delhi , India, Nov. 2010. [18] OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) (2009) http://www.oasis-open.org/ [19] Ristenpart T et al (2009) Hey, you, get off of my cloud: exploring information leakage in third-party compute clouds. Proceeding of ACM conference on computer and communications security 3
  4. [20] Robert Elsenpeter Ph.D, Velte Toby J. Velte(2010) Cloud Computing: A Practical Approach [21] Robin Bloor, Marcia Kaufman, and Dr. Fern Halper (2010), Cloud Computing for dummies Judith Hurwitz [22] rPath (2009) http://www.rpath.com [23] Sheehan M (2009) Message from GoGrid founders regarding denial of service attack. Retrieved from, GoGrid Official Blog, http://blog.gogrid.com/ [24] Tejaswi Redkar (2009), Windows Azure Platform [25] Sriram Krishnan (May 2010), Programming Windows Azure 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản