Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo thực tập Lợi nhuận và một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH Cửu Long

Chia sẻ: Lê Hải Yến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:52

283
lượt xem
78
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập lợi nhuận và một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty tnhh cửu long', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập Lợi nhuận và một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH Cửu Long

 1. Báo cáo thực tập Lợi nhuận và một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH Cửu Long Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 1
 2. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................ .. 5 DANH MỤC VIẾT TẮT.................................................................................. 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................. 8 PHẦN I: GIỚ I THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN ................................................................................................................. 10 1.1. Quá trình hình thành và phát triển củ a công ty cổ phần may H ưng Yên 10 1.1.1. Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May H ưng Yên ........ 10 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển ................................................... 11 1.2. Chức năng, nhiệm vụ chính, quyền hạn ................................................. 12 1.2.1. Chức năng nhiệm vụ ....................................................................... 12 1.2.2. Ngành nghề kinh doanh: ................................................................. 14 1.3. Đặc điểm về sản xuất ............................................................................. 14 1.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất ................................................................... 14 1.3.2. Năng lực sản xuất và cơ cấu sản phẩm ............................................ 15 1.3.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm........................... 15 1.4. Đặc đ iểm cơ cấu tổ ch ức của doanh nghiệp........................................... 17 1.4.1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp ................................................... 17 1.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý ................................................................... 18 1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty............................................... 22 1.5.1 Quy mô lao đ ộng: ............................................................................ 22 1.5.2. Công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực........................................ 22 1.5.3. Công tác chăm lo đời sống cho công nhân ...................................... 23 1.6. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ ............................................................. 23 Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 2
 3. 1.7. Tình hình hoạt động kinh doanh ............................................................ 24 PHẦN II: GIỚ I THIỆU VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN..................................................................................................... 25 2.1. Giới thiệu chung về chuẩn mực kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần may H ưng Yên .......................................................... 25 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần may Hưng Yên ................. 26 2.3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán ............................................................. 31 2.4. Đặc điểm về chứng từ kế toán đ ược sử dụng ......................................... 33 2.5. Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế toán.................................................. 34 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT Đ ỘNG QU ẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU , CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PH ẦN MAY HƯNG YÊN......................................................................... 35 4.1. Những thuận lợi và khó khăn chung ...................................................... 35 4.1.1. Thuận lợi ........................................................................................ 35 4.1.2. Khó khăn ........................................................................................ 36 4.2. Đánh giá khái quát về công tác quản trị ................................................ 37 4.2.1. Về cơ cấu bộ máy quản lý ............................................................... 37 4.2.2. Về phát triển thị trường................................................................... 37 4.3. Đánh giá về bộ máy Kế toán .................................................................. 38 4.3.1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy Kế toán.................................................. 38 4.3.2. Về hình thức sổ ............................................................................... 39 4.3.3. Về phân công lao động kế toán. ...................................................... 40 4.3.4 Về trang thiết bị ............................................................................... 40 4.4. Đánh giá về công tác kế toán NVL, CCDC ............................................ 41 4.4.1. Ưu điểm .......................................................................................... 41 Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 3
 4. 4.4.2. Nhược điểm ................................................................ .................... 45 PHẦN V: Đ ỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ........................................ 48 5.1. Lý do chon đề tài ................................................................................... 48 5.2. Vấn đề cần giải quyết ............................................................................ 48 5.3. Phương hướng giả i quyết ...................................................................... 49 KẾT LU ẬN .................................................................................................... 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................ 51 PHỤ LỤC ................................ ...................................................................... 52 Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 4
 5. LỜI MỞ ĐẦU Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần May Hưng Yên , em nhận thấy Công ty cổ phần May Hưng Yên là m ột trong những doanh nghiệp may lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và là mộ t công ty cổ phần làm ăn có hiệu qu ả. Các sản phẩ m của công ty ngày càng đa dạ ng và chất lượng, có giá trị xuất khẩu lớn, hằng năm đem lạ i cho công ty doanh thu cũng nh ư lợi nhuận cao. Trong thời gian thực tập, em xin chân thành cảm ơn sự g iúp đỡ tìm hiều của chú Nguyễn Văn Trung - Trưởng phòng Kế toán, anh Nguyễn Đức Hải - Phó phòng Kế toán, chị Nguyễn Thị Xuân cùng tập thể cán b ộ nhân viên phòng Kế toán công ty cổ phần May Hưng Yên đã giúp đỡ em trong quá trình tìm hiều, thu th ập thông tin về công ty và những nghiệp vụ kế toán áp dụng. Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với việc tìm hiểu và công việc thực tế và hạn chế về nhận thức n ên không thể tránh kh ỏi những thiếu sót trong quá trình tìm hiểu, trình bày và đánh giá về Công ty cổ phần May Hưng Yên n ên rấ t mong được sự đóng góp của các th ầy cô giáo và các bạn! Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Phạm Đình Toán Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 5
 6. DANH MỤC VIẾT TẮT - ĐHĐCĐ : Đại hộ i đông cổ đông - HĐQT : Hộ i đồng quản trị : Tài khoản - TK : Công cụ d ụng cụ - CCDC : Nguyên vật liệu - NVL : Bảo hiểm xã hội - BHXH : Giá trị gia tăng - G TGT : Xuất nhập khẩu - XNK : Xí nghiệp - XN Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 6
 7. Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 7
 8. DANH MỤC BẢNG BIỂU : Sơ đồ khái quát - Hình 1.1. : Quy trình sản xuấ t sản phẩm - Hình 1.2. : Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty - Hình 1.3. : Sơ đồ bộ máy kế toán công ty cổ phần may Hưng Yên - Hình 2.1. : Hình thức bộ sổ kế toán Nhậ t ký - Ch ứng từ - Hình 2.2. Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 8
 9. Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 9
 10. PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Hưng Yên 1 .1.1. Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May Hưng Yên - Tên công ty: C ông ty Cổ phần May Hưng Yên - Tên tiếng Anh: Hungyen Garment Joint Stock Company - Tên viết tắt: HUGACO - Biểu tượng của Công ty: - Vốn điều lệ: 31.000.000.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ đồng chẵn). + Trong đó vốn thuộc sở hữu Nhà nước là 12,4 tỷ đồng chiếm 40% + Vốn thuộc các cổ đông khác là 18,6 tỷ đồng chiếm 60% - Trụ sở chính: Số 83, Trưng Trắc, P. Minh Khai, TP. H ưng Yên, tỉnh Hưng Yên - Điện thoại: (84-321) / 862239 / 862214 / 862314 / 5 153 72 / 2 5005 9 - Fax: (84-321) 862500 - Email: support@hugaco.com.vn / hugaco@hn.vnn.vn - Website: www.hugaco.com.vn - G iấy phép thành lập: Q uyết định số 94/BCN Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty May Hưng Yên trực thuộc Tổng Công ty dệt may Việt Nam thành Công ty Cổ phần may Hưng Yên - G iấy CNĐKKD Số: 0503000084 do Sở Kế hoạch và Đ ầu tư tỉnh H ưng Yên cấp ngày 04 tháng 06 năm 2005 Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 10
 11. 1 .1.2. Quá trình hình thành và phát triển - Công ty CP may Hưng Yên được thành lập từ 19/05/1966 tiền thân là Xí nghiệp may Xuất khẩu H ải Hưng trực thuộc TOCONTAP - Bộ ngoại thương - Tháng 08/1978 được đổi thành Xí nghiệp may Hưng Yên trực thuộc Liên hiệp xí nghiệp may - Bộ Công nghiệp nhẹ - Tháng 04/1994 được đổ i tên thành Công ty may Hưng Yên theo quyết định số : 440/QĐ-TCLC của Bộ công nghiệp nhẹ; Trực thuộ c Tổng công ty Dệt May Việt Nam - Tháng 12/2004 Công ty may Hưng Yên được chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần may Hưng Yên theo quyết định số: 94/204/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp - Từ năm 2005 Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trong quá trình phát triển công ty, cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân và nhà quản lý, công ty đ ã đạt được một số những giải thưởng và chứng nhận quan trọng như: - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 - Hệ thống quản lý môi trường (EMS) ISO 14000. - Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2004. - Cúp bạc giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 1999, năm 2000 - Huy Chương Vàng và chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn cho sản phẩm áo Jacket năm 2004. - Tại hội chợ Export Việt Nam và Made in Việt Nam năm 2005, công ty đã được trao tặng Cúp Sen vàng và Siêu cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 11
 12. - Duy trì và áp dụng hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000 - Năm 2008 được nhận cúp vàng Hội nhập Kinh tế Quốc tế - Các huân chương, bằng khen của Chính phủ, huy chương vàng và các giải thưởng: + Năm 2000 được đón nhận Huân Chương lao động Hạng nhất. + Năm 2005 công ty vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba + Năm 2008 đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì + N ăm 1999 và năm 2002 được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ công nghiệp + N ăm 2002 được nhận cờ thi đua của Tỉnh Hưng Yên về tạo việc làm trong Tỉnh. + Năm 2001, 2 003, 2008 được nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. + Năm 2003 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích tăng trưởng kim nghạch xuất khẩu. + N ăm 2003 được nhận cờ thi đua của Tỉnh H ưng Yên là doanh nghiệp xuất sắc trong các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Tỉnh. + Liên tục từ năm 1999-2008 được Tỉnh uỷ Hưng Yên công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 1.2. C hức năng, nhiệm vụ chính, quyền hạn 1 .2.1. Chức năng nhiệm vụ Công ty cổ p hần may Hưng Yên là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ của mình và được pháp luật bảo vệ. Công ty có chức năng và nhiệm vụ sau: Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 12
 13. - Xây dựng, tổ chức và thực hiện các mục tiêu kế hoạch do Nhà nước đề ra, sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, đúng mục đích thành lập doanh nghiệp - Tuân thủ chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước về quản lý quá trình thực hiện sản xuất và tuân thủ những quy định trong các hợp đồng kinh doanh với các bạn hàng trong và ngoài nước - Quản lý và sử dụng vốn theo đúng quy đ ịnh và đảm bảo có lãi - Thực hiện việc nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như thu nhập của người lao động, nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên thị trường trong và ngoài nước - Chịu sự kiểm tra và thanh tra của các cơ quan Nhà nước, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật - Thực hiện những quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người lao động, vệ sinh và an toàn lao động, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm b ảo phát triển bền vững, thực hiện đúng những tiêu chuẩn kỹ thuật mà công ty áp d ụng cũng như những quy định có liên quan tới ho ạt động của công ty. Để tăng tính chủ động trong hoạt động kinh doanh, công ty có quyền hạn sau: - Đ ược chủ động đàm phán, ký kết và thực hiện những hợp đ ồng sản xuất kinh doanh. Tổng Giám đốc công ty là người đại diện cho công ty về quyền lợi, nghĩa vụ sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành - Tham gia các hoạt động nhằm mở rộng ho ạt động sản xuất kinh như quảng cáo, triển lãm sản phẩm, m ở các đại lý bán hàng Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 13
 14. - Hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độ c lập, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại ngân hàng .... 1 .2.2. Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất sản phẩm dệt may các loại - Xuất nhập khẩu trực tiếp các ngành nghề kinh doanh của công ty - Dịch vụ đào tạo cắt và may công nghiệp ngắn hạn - Xây dựng nhà cho thuê - Dịch vụ giặt, in, thêu và sản xuất bao bì - Dịch vụ vận tải - Kinh doanh nguyên, phụ liệu hàng may mặc. 1.3. Đặc điểm về sản xuấ t 1 .3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất Công ty cổ phần may Hưng Yên hiện nay hoạt động 4 xí nghiệp may (bao gồm may II, may III, may IV, may V), xí nghiệp cắt và xí nghiệp hoàn thiện Các xí nghiệp hoạt động liên tục và đạt kế quả cao. V ới khẩu hiệu: “Giảm cờ xanh, giành cờ đỏ, bỏ cờ vàng”, trên mỗi máy thuộc chuyền may của công nhân, không thấy có sự xuất hiện của cờ vàng, chủ yếu là màu đ ỏ. Điều này chứng tỏ công nhân luôn đ ạt chỉ tiêu năng suất trong kỳ. Trong năm 2008, toàn bộ các xí nghiệp đã có những thành tích vượt trội trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong đó: + XN may V về trước kế hoạch 25 ngày: vượt 10,4% kế hoạch + XN may II về trước kế ho ạch 23,5 ngày: vượt 8,6 % kế hoạch + XN may III về trước kế hoạch 20 ngày: vượt 7 ,5% kế ho ạch + XN may IV về trước kế hoạch 16 ngày: vượt 6,4% kế hoạch Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 14
 15. + XN may I về trước kế hoạch 9 ngày: vượt 4,1% kế hoạch 1 .3.2. Năng lực sản xuất và cơ cấu sản phẩm - Sản phẩm chính: Jacket, quần âu, áo tắm, T-shirt, polo-shirt, sơ mi, áo đồng phục, áo thun, hàng thể thao trượt tuyết và hàng không thấm nước. - N ăng lực sản xuất: Sản phẩm của Công ty cổ phần may Hưng Yên trước khi suất x ưởng đều được kiểm tra kỹ 1 00%, việc kiểm tra chất lượng trên chuyền may theo tiêu chuẩn AQL 2.5. Năng suất của các sản phẩm trong tháng: + Bộ Veston nữ: 40.000 bộ /tháng + Jacket: 200.000 sp/tháng + Quần 225.000 sp/tháng + Áo sơ mi, hang dệt kim: 250.000 sp/tháng + Áo tắm: 100.000 sp/tháng + Hàng Ép Sim: 50.000 sp/tháng 1 .3.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Công ty có quy trình công nghệ sản xuất liên tục, bao gồm nhiều giai đo ạn công nghệ cấu thành với hai hình thức sản xuất kinh doanh chủ yếu là gia công theo đơn đặt hàng và hình thưc mua nguyên liệu tự sản xuất để bán. - Trong trường hợp gia công thì quy trình công nghệ thực hiện theo hai bước: Bước 1: Nhận tài liệu kỹ thuật và sản phẩm mẫu do khách hàng gửi đ ến, phòng kĩ thuật sẽ nghiên cứu tài liệu và may thử sản phẩm mẫu sau đó khách hàng kiểm tra, nhận xét góp ý. Tài liệu kỹ Gửi sản Bộ p hận kỹ Bộ phận cắt Sinh ật và viªn: sản thu Líphẩm mẫu p Ph¹m ật §×nh To¸n - QTK3 thu và may sản 15 phẩm mẫu cho khách nghiên cứu phẩm mẫu khách hàng hàng kiêm và ra giấy
 16. Hình 1.1 :Sơ đồ khái quát Bước 2: Sau khi được khách hàng chấp nhận và các yếu tố của sản phẩm mẫu mới đưa xuống các xí nghiệp thành viên để sản xuất sản phẩm theo mẫu hàng. Đơn đặt hàng được khách hàng duyệt theo kế hoạch và hợp đ ồng được đã được kí kết. Quá trình sản xuất được khép kín trong từng xí nghiệp. K ho phụ liệu Kỹ thuật ra sơ đồ cắt Tổ cắt Kỹ thuật hướng dẫn Tổ may K ho nguyên vật liệu Là hơi sản phẩm KCS kiểm tra Đóng gói, đóng hòm Xuất sản phẩm Hình 1.2: Quy trình sản xuất sản phẩm Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 16
 17. - Trong trường hợp mua nguyên vật liệu về sản xuất sản phẩm để b án thì công ty sẽ tự tạo mẫu hoặc tạo mẫu trên cơ sở các đơn vị đ ặt hàng của khách hàng. Phòng kỹ thuật sẽ ra sơ đồ mẫu và gửi xuố ng cho các bộ p hận cắt, may. Sản phẩm trong trường hợp này chủ yếu là tiêu thụ nội địa với quy trình công nghệ sản xuất như trường hợp gia công. 1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 1 .4.1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Công ty Cổ phần may Hưng Yên được tổ chức và ho ạt động theo Luật doanh nghiệp các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua. Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại gồm: Các phòng ban và các xí nghiệp trực thuộc. Các Phòng ban: Gồm phòng Tổ chức - H ành chính, phòng Kinh doanh, phòng Kế toán - Tài chính, phòng Kỹ thuật Công nghệ đầu tư, phòng Kế hoạch vật tư, phòng Xuất nhập khẩu, văn phòng Công ty, phòng KCS Các xí nghiệp : Có 04 XN may, 01 XN cắt và 01 XN hoàn thiện Địa chỉ: Số 83, Trưng Trắc, P. Minh Khai, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: (84-321) 862214/862239. Các Công ty liên doanh: - Công ty CP May Hưng Việt - Công ty CP Tiên Hưng - Công ty May Phố Hiến - Công ty TNHH Thành Hưng - Công ty CP Bảo Hưng Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 17
 18. Hệ thống các cửa hàng bán lẻ tại Hưng Yên : - Cửa hàng kinh doanh tại Số: 83, Trưng Trắc, P. Minh Khai, TP. H ưng Yên - Cửa hàng kinh doanh tại Số: 10, Phạm Ngũ Lão, P. Quang Trung, TP. Hưng Yên. Hệ thống bán đại lý: - Chi nhánh kinh doanh hàng thời trang : 25 Bà Triệu-Hoàn Kiếm -Hà Nội. 226 Lê Lai-Ngô Quyền-H ải Phòng - Các cửa hàng đại lý tại các thành phố: Hải Phòng, Thái Nguyên,…, tỉnh: Thái Bình, Hải Dương, Hà Tây... 1 .4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý Đại h ội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đ ại hội đồ ng cổ đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty đ ể quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổ ng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy đ ịnh. Ban Kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đ ại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 18
 19. trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hộ i đồng quản trị và Ban Tổ ng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc điều hành quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt độ ng hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đố c và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đố c về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đ ã được Tổ ng Giám đốc uỷ q uyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. Các phòng ban nghiệp vụ: Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc. Công ty hiện có 6 phòng nghiệp vụ với chức năng được quy định như sau: - Phòng Tổ chức - H ành chính: Có chức năng xây dựng phương án kiện toàn bộ máy tổ chức trong Công ty, quản lý nhân sự, thực hiện công tác hành chính quản trị. - Phòng Kinh doanh: Có chức năng trong việc xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất. - Phòng Kế toán - Tài chính: Có chức năng trong việc lập kế hoạch sử d ụng và quản lý nguồn tài chính của Công ty, phân tích các hoạt độ ng kinh tế, tổ chức công tác hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán thống kê và chế độ quản lý tài chính của Nhà nước. - Phòng K ỹ thuật Công nghệ đầu tư: Có chức năng ho ạch định chiến lược phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ mới, nâng cấp hoặc thay thế máy móc thiết bị hiện đại có tính kinh tế cao, tham gia giám sát Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 19
 20. các ho ạt độ ng đầu tư về máy móc, thiết bị của Công ty và các công trình đ ầu tư xây dựng cơ bản. - Phòng Xuất nhập khẩu: Làm các thủ tục về thanh toán XNK, thủ tục hải quan ... - Phòng Kế hoạch vật tư: Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi các mã hàng, làm các thủ tục xuất hàng, vận chuyển hàng hoá, quản lý các kho tàng của Công ty. - Phòng quản lý chất lượng - Văn phòng công ty - Tại các xí nghiệp trực thuộc đều có các văn phòng thực hiện quản lý các công nhân may tại xí nghiệp. Những văn phòng này thực hiện việc tính năng xuất, lương, thưởng, b ảo hiểm, ốm đau… Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2