intTypePromotion=1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng

Chia sẻ: Nguyên Giao Linh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:50

0
302
lượt xem
55
download

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng giới thiệu tới các bạn tổng quan về công ty; công tác hoạch định tại công ty; công tác tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh tại Công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng

 1. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA KINH TẾ VẬN TẢI   Báo cáo thực tập tốt nghiệp   Đơn vị thực tập : Công ty  TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng                            Địa chỉ  :   Khu CN An Khánh ,Huyện Hoài Đức ,Hà Nội                                  SV thực hiện           :   NGUYỄN GIAO LINH                                  Lớp                       :     63 DCQT 01                                  Mã SV                     :     63DCQT3009                                  GVHD                     :     Lâm Phạm Thị Hải Hà 1 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 2. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà                                                        Hà Nội – T3/2016 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN :                          Giáo viên hướng dẫn :                            Lâm Phạm Thị Hải Hà                                                 MỤC LỤC  : CHƯƠNG 1 :  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY :                                                                       2 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 3. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà                   1.1. Khái quát về công ty                                                                                8                  1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty                                     9                  1.1.2. Bộ máy tổ chức hoạt động của công ty                                                 9                  1.2. Đánh giá ảnh hưởng của môi trường KD đến hoạt động QT                   12                  1.2.1. Đánh giá ảnh hưởng môi trường vĩ mô đến hoạt động QT                  13                  1.2.2. Đánh giá ảnh hưởng môi trường vi mô đến hoạt động QT                  14  CHƯƠNG 2:    CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH TẠI CÔNG TY                                      16                    2.1. Khái quát về các kế hoạch của công ty                                                  16                   2.1.1. Các loại kế hoạch                                                                                16                   2.1.2. Cơ sở, căn cứ và phương pháp lập kế hoạch                                      16                    2.1.3. Thời gian lập, bộ phận lập                                                                  18                   2.2. Công tác hoạch định                                                                              19                        2.2.1. Hoạch định chiến lược tổng quát                                                         19                  2.2.2. Hoạch định năm, quý, tháng                                                                19                  2.2.3. Hoạch định tác nghiệp                                                                         24                  2.3. Định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới                 24                  2.4. Đánh giá chung công tác hoạch định tại công ty                                   24                  2.4.1. Ưu điểm                                                                                              24                  2.4.2. Tồn tại                                                                                                 24                  2.5. Kiến nghị biện pháp đề xuất hoàn thiện công tác hoạch định                24     CHƯƠNG 3 : CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIÊN:                                              25                      3.1. Khái quát bộ máy quản trị tại công ty                                                25                      3.2. Công tác tổ chức thực hiện các kế hoạch cơ bản                               26                      3.2.1. Chiến lược tổng quát                                                                       26                      3.2.2. Kế hoạch năm, tháng, quý                                                               28                      3.3. Công tác tổ chức, chỉ đạo và điều hành tác nghiệp                            34                      3.4. Đánh giá công tác tổ chức thực hiện các loại kế hoạch                     36 3 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 4. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà                       3.4.1. Ưu điểm                                                                                          36                      3.4.2. Tồn tại                                                                                             36                      3.5. Kiến nghị biện pháp hoàn thiện CT tổ chức TH các loại KH:           36 CHƯƠNG 4 : CÔNG TÁC KIÊM TRA, KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU CHỈNH :               37                  4.1. Công tác kiểm tra, kiểm soát tại công ty :                                              37                  4.1.1. Phương pháp kiểm tra, kiểm soát                                                        39                  4.1.2. Các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát         39                  4.2. Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát                                                     41                  4.2.1. Kiểm soát thị trường                                                                           41                  4.2.2. Kiểm soát tài chính                                                                             42                  4.2.3. Kiểm soát máy móc, thiết bị                                                               42                  4.3. Công tác điều chỉnh                                                                                45                  4.4. Phân tích thực trạng công tác kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh          46                  4.4.1. Ưu điểm                                                                                              47                 4.4.2. Tồn tại                                                                                                  47                 4.5. Kiến nghị bp hoàn thiện CT kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh             47                                    4 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 5. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà                            DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIÊU : ­KH : kế hoạch  ­TH : thực hiện  ­TNHH: trách nhiệm hữu hạn  ­ĐKKD: đăng ký kinh doanh  ­HĐQT: hội đồng quản trị  ­CBCNV: cán bộ công nhân viên  ­NVL : nguyên vật liệu  ­DN : doanh nghiệp  ­TSCĐ : tài sản cố định  ­SP : sản phẩm  ­TNDN : thu nhập doanh nghiệp  ­VCĐ: vốn cố định  ­BKS : ban kiểm soát  ­SXKD : sản xuất kinh doanh  ­KTV :  kĩ thuật viên  ­HCSN : hành chính sự nghiệp                      DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ : - Bảng 2.2.2.1 kế hoạch khấu hao TSCĐ - Bảng 2.2.2.2 kế hoạch chi phí  - Bảng 2.2.2.3 kế hoạch doanh thu tiêu thụ sp  5 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 6. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà  - Bảng 2.2.2.4 kế hoạch lợi nhuận  - Bảng 2.2.2.5 kế hoạch giá thành  - Bảng 3.2.1 kế hoạch cơ bản của công ty  - Bảng 3.2.2.1 tình hình hao mòn TSCĐ - Bảng 3.2.2.2 tình hình bảo toàn và phát triển VCĐ - Bảng 3.2.2.3 tình hình chi phí hoạt động sxkd  - Bảng 3.2.2.4 tình hình doanh thu tiêu thụ sp  - Bảng 3.2.2.5 tình hình lợi nhuận  - Bảng 3.2.2.6 tình hình giá thành sp                                                    LỜI NÓI ĐẦU:          Thực tập tốt nghiệp là hoạt động rất cần thiết cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp  nói chung và sinh viên  khoa Kinh tế nói riêng. Qúa trình thực tập rất quan trọng, giúp  cho sinh viên thu thập được những kiến thức thực tế rất hữu ích cho những bước tiến   tiếp theo dựa trên nền tảng kiến thức đã tích lũy được từ  khi còn ngồi trên ghế  nhà   trường. Để  đạt đựơc mục đích đó, em đã lựa chọn công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh   Hưng để thực tập và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tế. Trong quá trình thực tập   em đã được sự  giúp đỡ  và chỉ  bảo tận tình của Cán bộ  công nhân viên trong công ty   6 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 7. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà  nhất là các cô chú phòng Xúc tiến và phát triển Dự  án. Khi thực tập  ở  công ty em đã   thu thập được nhiều kiến thức thực tế về quy trình và thủ  tục Xuất nhập khẩu hàng   hóa như làm các thủ tục hải quan, lập và phát triển dự án… Thông qua các tài liệu thu  thập được em đã sàng lọc, phân tích,so sánh… để  tổng hợp lên bài viết này. Bài viết   của em ngoài phần mở  đầu, kết luận, danh mục các bảng biểu, đồ  thị, mục lục và   danh mục tài liệu tham khảo báo cáo gồm các phần sau: Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng   Chương 2: Thực trạng công tác hoạch định tại công ty  Chương 3: Thực trạng công tác tổ chức thực hiện  Chương 4 : Công tác kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh Em xin chân thành cảm  ơn cô Lâm Phạm Hải Hà  và các  thầy cô trong khoa Kinh tế  vận tải đã hướng dẫn và chỉ bảo em tận tình trong quá trình thực tập cũng như làm báo  cáo thực tập nghiệp vụ . Qua bài viết này em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành  tới các cô chú  phòng tài chính kế toán đã cung cấp số liệu và hướng dẫn thực tập cho   em. Tuy em đã cố gắng nhưng trong quá trình làm báo cáo thực tập nghiệp vụ sẽ không   tránh khỏi những sai sót. Em  mong các thầy cô xem xét và góp ý để  bài viết của em   được hoàn thiện hơn.  Em xin chân thành cảm ơn !                                       CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1 Khái quát về công ty :   ­Tên công ty: Công ty  TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng  ­Tên giao dịch : Phu Vinh Hung knitting co., Ltd ­Mã doanh nghiệp : 0500446466 ­Ngày cấp mã DN :  2/1/2004 ­Ngày bắt đầu hoạt động : 2/1/2004 ­Số ĐKKD : 0102037235 ­Đơn vị cấp:  Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội ­Điện thoại :  04.33 650 853 7 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 8. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà  ­Giám đốc: Ông Nguyễn Viết Tùng ­E­mail :  info@phuvinhhung.com ­ Fax : 84.4. 33650853 ­Website : www.phuvinhhung.com ­Địa chỉ trụ sở : xã La Phù­huyện Hoài Đức­TP hà Nội 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp: Công Ty TNHH Dệt Kim Phú Vĩnh Hưng  là công ty con của Công ty Cổ  Phần May  Phú   Thành,   được   thành   lập   ngày   02/01/2004   theo   Giấy   chứng   nhận   ĐKKD   số  0500446466 do Sở KHĐT Hà Nội cấp với số vốn điều lệ là 5 tỷ Việt Nam đồng. Lần   2 mã số  Doanh nghiệp: 0500446466 cấp ngày 17/12/1013 với số  vốn điều lệ  là 15 tỷ  Việt Nam đồng. Sinh ra và lớn lên trong một làng nghề có truyền thống lâu đời về lĩnh   vực dệt kim. Kế thừa những kinh nghiệm vốn có của Cha Ông để lại, kết hợp với tính  năng động của tuối trẻ luôn ham học hỏi, say mê sáng tạo và tìm kiếm thị trường, mỗi   thành viên trong công ty đều  mở những xưởng may tại địa phương mình để  sản xuất   những sản phẩm dệt kim có chất lượng bán ra thị  trường nội địa và gia công những  mặt hàng xuất khẩu cho các khách hàng lớn 1.1.1.1Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp:  ­Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm dệt kim cho tiêu dùng trong nước và xuất  khẩu ra nước ngoài như CuBa, Nhật, Pháp, USA,... ­Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp: Sản xuất các sản phẩm dệt kim như : bớt tất cỏc loại, quần  ỏo lút nam  nữ Kinh doanh các thiết bị máy móc phục vụ ngành may. 1.1.2.  Bộ máy tổ chức hoạt động của công  *Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty:     ­Ông Nguyễn Viết Tùng – Chủ tịch HĐQT     ­Bà Tạ Thị Nga – Phó Chủ tịch HĐQT 8 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 9. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà      ­Ông Chu Ngọc Cường – Thành viên HĐQT     ­Bà Trịnh Đắc Hạnh – Thành viên HĐQT     ­Nguyễn Viết Đạt – Thành viên HĐQT *Cơ cấu Ban Kiểm soát của Công ty:     ­Bà Đỗ Thị Sáu – Trưởng ban     ­Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên     ­Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Thành viên *Cơ cấu Ban Tổng giám đốc của Công ty:      ­Ông Nguyễn Viết Tùng – Tổng giám đốc     ­Ông Chu Ngọc Cường – Phó Tổng giám đốc 1.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận: *Đại hội đồng cổ  đông: là cơ  quan thẩm quyền cao nhất của công ty, quyết định   những vấn đề  thuộc nhiệm vụ  và quyền hạn được điều lệ  công ty và pháp luật liên   quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các chức năng và nhiệm vụ sau:            + Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ + Thông qua kế hoạch phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm,   báo cáo của HĐQT , Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên + Quyết định số thành viên HĐQT            + Bầu,miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát + Các quyền khác được quy định tại điều lệ công ty *Hội Đồng Quản Trị: là cơ quan quản trị của công ty , có toàn quyền nhân danh công   ty  để quyết định các vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những   vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội Đồng Cổ Đông. HĐQT có các chức năng và nhiệm  vụ sau: + Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của công ty + quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của công ty trên cơ sở các mục đích   chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua. 9 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 10. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà  + Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc + Kiến nghị, sửa đổi bổ  sung điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm,  báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương  hướng phát triển, kế  hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng   năm trình ĐHĐCĐ.                      + Triệu tập, chỉ  đạo chuẩn bị  nội dung và chương trình cho các cuộc họp   ĐHĐCĐ. + Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể công ty + Các quyền khác được quy định tại điều lệ. *Ban Kiểm Soát: do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ đông để  kiểm soát mọi hoạt động  quản trị  và điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. BKS chịu trách nhiệm trước   ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ  như: + Kiểm tra sổ kế toán và các báo cáo tài chính của công ty, kiểm tra tính hợp lý,   hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính công ty, kiểm tra   việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HHĐQT. + Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của công ty, đồng thời có  quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra và các vấn đề liên   quan đến hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc. + Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần  thiết + Các quyền khác được quy định tại Điều Lệ. *Ban Tổng Giám Đốc: Tổng Giám Đốc của công ty do Hội Đồng QT bổ nhiệm, chịu  sự  giám sát của Hội Đồng QT và chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông, HĐQT   và trước pháp luật về  việc thực hiện các quyền  và nhiệm vụ  được giao. Ban Tổng   Giám Đốc có nhiệm vụ: 10 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 11. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà  + Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của cty theo  nghị  quyết của HĐCĐ, quyết định của HĐQT , Điều Lệ  công ty và tuân thủ  pháp luật. + Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lí điều hành nội bộ, kế hoạch sản   xuất kd, Kế hoạch tài chính hằng năm và dài hạn của cty. + Đề  nghị  HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối  với phó Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng. + Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của pháp luật. + Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kd, chịu trách nhiệm  trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho công ty. + Thực hiện các nghị  quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế  hoạch kd và kế  hoạch  đầu tư của Công ty đã được HĐQT và HĐCĐ thông qua + Các nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ *Các phòng ban:  Phòng tổ chức hành chính có nhiệm vụ và chức năng sau          ­ Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Cty. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng   nâng cao trình độ  chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề do CBCNV, thực hiện chính sách,  chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động, quản lý, điều hành công  tác hành chính của công ty.          ­Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong công ty          ­Tham mưu cho Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban của công   ty cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao động được nhà nước ban  hành.            ­Quản lý, lưu trữ  hồ  sơ của cán bộ  công nhân viên, giải quyết những vấn đề  phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện   tại           ­Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự  chỉ  đạo,   quản lý trực tiếp của Ban giám Đốc cty. 11 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 12. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà   Phòng Tài Chính­ Kế toán  có các nhiệm vụ và chức năng sau:           ­ Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty, báo cáo trực   tiếp lên Ban Giám Đốc, thông qua tình hình tài chính giúp Giám Đốc chỉ đạo hoạt động  sản xuất kinh doanh của Cty.            ­ Thực hiện chế độ  báo cáo theo định kì, thực hiện tốt các yêu cầu cần kiểm  toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.            ­ Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện  các  mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của cty trên nguyên tắc kế  toán độc lập về  nghiệp vụ.            ­ Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử  lý kịp thời những sai lệch trong hđ  kinh doanh và quản lý tài chính.            ­ Phân tích tình hình tài chính, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính   của Ban Giám Đốc.  Phòng Kỹ Thuật: có nhiệm vụ và chức năng sau: ­ Quản lý công tác an toàn lao động ­ Quản lý chất lượng và công tác nhập NVL đầu vào            ­ Tham mưu cho Giám Đốc về công tác kế hoạch sản xuất, công nghệ, kỹ thuật   và đầu tư xây dựng theo các kế hoạch chiến lươc chung            ­ Đầu mối giải quyết các công việc có liên quan giữa các bộ phận sản xuất, kỹ  thuật.            ­ Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, đề ra biện pháp nhằm thực  hiện kế hoạch sản xuất. Phòng Kinh Doanh: có các nhiệm vụ và chức năng sau:           ­ Tổ chức xây dựng các kế hoạch kd và tham mưu cho HĐQT cũng như ban giám   đốc định hướng phát triển trong trung và dài hạn của cty.Trên cơ sở  kế  hoạch kd của   từng phòng ban, từng đơn vị, phòng sẽ lập kế hoạch Kd tổng thể trong từng quý,từng  năm để trình Ban Giám Đốc xem xét phê duyệt.           ­ Lập phương án soạn thảo quy chế, quy định việc tiêu thụ sản phẩm 12 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 13. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà            ­ Nghiên cứu, điều tra thị trường, xây dựng chính sách giá cả, tổ chức mạng lưới   , thông tin quảng cáo tiếp thị và hỗ trợ xúc tiến phát triển sản phẩm.           ­ Tổ chức quản lý mạng lưới các đơn vị, đại lý tiêu thụ sản phẩm, báo cáo tình   hình tổ  chức thông tin quảng cáo tiếp thị,xúc tiến sản phẩm, điều tra thị  trường, xây  dựng chính sách giá cả, báo cáo tình hình tiêu thụ 1.1.2.3. Hoạt động phối hợp công tác giữa các bộ phận: Trong công ty các phòng ban có sự  phối hợp ,hợp tác chặt chẽ với nhau . Khi có công  việc liên quan đến những lĩnh vực phòng ban khác các phòng chủ  động phối hợp,hợp  tác với nhau , trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo TGĐ Công ty xem xét giải   quyết theo quy chế làm việc của văn phòng Công ty. 1.2.1: Đánh giá ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến hoạt động quản trị của công ty  Các DN nói chung, công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng nói riêng kinh doanh trên thị  trường tất cả đều quan tâm, chú trọng đến sự  thay đổi, tác động của môi trường kinh  doanh bên ngoài trong đó có môi trường vĩ mô. Khi môi trường vĩ mô có nhiều thuận   lợi sẽ mang lại những cơ hội cho doanh nghiệp và doanh nghiệp nào biết khai thác, tận  dụng doanh nghiệp đó sẽ thành công. Ngược lại, khi môi trường vĩ mô gặp nhiều bất  ổn, không thuận lợi ­ kinh tế suy thoái, chiến tranh, sẽ làm cho các doanh nghiệp khó   phát triển và tồn tại. Về Kinh tế:  ­giai đoạn 2005 – 2015 là giai đoạn  nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng  và  phát triển kéo theo  nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm dệt  kim sẽ  tiếp tục tăng và tăng  cao. Bên cạnh đó, ngành dệt giai đoạn này sẽ  đóng góp vai trò quan trọng trong việc  cung cấp các nguyên liệu cho ngành may trong nước và dùng cho xuất khẩu.  ­Trong giai đoạn này, Việt nam  tiếp tục đẩy mạnh quan hệ  hợp tác quốc tế  với các   nước trên thế giới cũng như đẩy mạnh xúc tiến tham gia vào các tổ  chức thương mại   nhất là tổ  chức thương mại lớn nhất thế  giới WT O. Năm 2006, hạn ngạch dệt may  đối với các nước là thành viên của WTO sẽ được dỡ  bỏ. Đồng thời, Việt nam sẽ dỡ  13 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 14. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà  bỏ  toàn bộ  thuế  nhập khẩu nguyên phụ  liệu từ  sản phẩm dệt may và sản phẩm dệt  may từ các nước ASEAN. =>Qua đó cho thấy  trong giai đoạn này các nhân tố về kinh tế góp phần rất thuận lợi   cho sự phát triển của công ty. Về  xã hội:  xã hội Việt nam  trong giai đoạn này tiếp tục  ổn định, đời sống của nhân  dân ngày một nâng cao và đặc biệt dân số Việt nam vào giai đoạn đó vẫn cao  Điều đó  tạo ra nhu cầu lớn hơn và dung lượng thị trường cũng tăng lên.Tuy nhiên nhu cầu tăng  cũng đòi hỏi về  chất lượng ngày càng 1 đa dạng cũng tạo nên áp lực thay đổi công   nghệ ,thiết kế công nghệ 1 cách thường xuyên hơn. Về  chính trị  luật pháp :  Tình hình chính trị   ổn định và hệ  thống luật pháp đang từng   bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế  ,chính phủ  ngày càng hoạt động năng động và  có nhiều hỗ  trợ  cho doanh nghiệp tạo niềm tin cho doanh nghi ệp phát triển.Ngoài ra   ngành dệt đang được khuyến khích đầu tư  và phát triển.Tuy nhiên ,bên cạnh đó cũng   tồn tại những bất cập cho sự phát triển của công ty vì sự thực thi pháp luật chưa hiệu  quả nhất là các quyết định của tòa án và vấn đề kiểm soát hàng giả,hàng trốn thuế. Về khoa học công nghệ : Sự  phát triển khoa học công nghệ  đã làm cuộc sống thay đổi và phát triển lên 1 tầm   cao mới.Nhà nước khuyến khích các doanh nghiep sử  dụng công nghệ  hiện đại vào  sản xuất để  tăng khả  năng cạnh tranh .tuy nhiên tình trạng công nghệ  cả  nước và  ngành dệt nói riêng vẫn còn lạc hậu,chưa đc đầu tư  đổi mới nhiều và năng lực còn   hạn chế vì vậy sản phẩm sản xuất ra thấp và thiếu tính cạnh tranh. 1.2.2  Đánh giá ảnh hưởng của môi trường vi mô đến hoạt động quản trị của công ty : Đây là môi trường gắn liền trực tiếp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và  phần lớn các hoạt động cạnh tranh thường diễn ra ở đây: Ngành dệt Việt nam trong những năm qua vẫn chỉ  chiếm một vị  trí khiêm tốn so với  ngành may trên hai phương diện đó là tỉ trọng xuất khẩu so với ngành may và khả năng   cung cấp nguyên liệu phục vụ  ngành may nội địa. Các doanh nghiệp trong ngành dệt  thường có quy mô, năng lực sản xuất nhỏ với các sản phẩm như: sợi các loại, sợi bông   14 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 15. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà  chải kỹ, vải dệt thoi, dệt kim… và hầu hết các máy móc thiết bị dùng để sản xuất đều   chưa được đổi mới công nghệ. Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng chuyên kinh doanh các sản phẩm bít tất.các  loại và quần áo lót nam nữ.Nguyên liệu dùng để sản xuất được mua ở trong nước và   nhập khẩu từ nước ngoài giúp Công ty có thể chủ động trong sản xuất và không bị sức   ép từ  phía nhà cung cấp. Tuy nhiên, một số  loại sợi nhập khẩu phải chịu thuế nhập   khẩu, chi phí vận chuyển xa làm cho chi phí sản xuất đầu vào cao. Về thị trường và khách hàng: Công ty cung cấp sản phẩm bít tất cho cả thị trường nội   địa và thị trường quốc tế. Với thị trường nội địa, Công ty có đại lý phân phối trên toàn  quốc và tập trung chủ  yếu vào khách hàng có thu nhấp trung bình khá trở  lên. Còn  những khách hàng có thu nhập trung bình trở xuống, Công ty vẫn chưa khai thác và để  cho các cơ sở tư nhân, công ty khác chiếm lĩnh.Tuy nhiên, xu hướng người tiêu dùng sẽ  có lựa chọn cao hơn về chất lượng sản phẩm bít tất, nghĩa là khách hàng ngày càng có  yêu cầu cao hơn về chất lượng và như vậy sẽ tạo cho Công ty một lợi thế rất lớn. Thị  trường quốc tế, Công ty cung cấp chủ yếu cho thị trường Cuba ,Nhạt,pháp ,Mỹ… Bên  cạnh khách hàng truyền thống, việc tìm hiểu khách hàng mới đã được xúc tiến nhưng  còn nhiều hạn chế. ­Đối với các đối thủ tiềm ẩn: Nhìn chung cạnh tranh của các đối thủ tiềm ẩn là tương   đối thấp.   Vì  việc gia nhập kinh doanh mặt hàng này cần rất nhiều vốn nhưng thời  gian thu hồi lại chậm. ­Sản phẩm thay thế: bít tất là loại hàng hoá có công dụng giữ ấm chân cho con người   nên hầu như  rất khó tìm thấy sản phẩm thay thế  của nó. Tuy nhiên, với các quốc gia   thuộc xứ  nóng như  các quốc gia Châu Phi thì nhu cầu sử dụng bít tất sẽ  không nhiều  nhưng khó có sản phẩm thay thế. ­Các doanh nghiệp trong ngành cùng kinh doanh sản phẩm bít tất: với thị  trường nội  địa, ngoài công ty  còn có một số doanh nghiệp của Trung Quốc và các cơ  sở  tư  nhân  hoạt động nhỏ lẻ. Các công ty của Trung Quốc có lợi thế về giá cả nhưng chất lượng  kém phục vụ chủ yếu cho người tiêu dùng với thu nhập trung bình. Các cơ sở tư nhân   15 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 16. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà  phần lớn chỉ bán nhỏ lẻ không có sức cạnh tranh. Theo xu thế, nhu cầu của khách hàng   về sản phẩm ngày càng cao nên mức độ cạnh tranh giữa các công ty khác với Dệt kim  là thấp và Công ty có thể chủ động điều chỉnh, áp đặt giá lên nhà cung cấp khác. Với   thị  trường quốc tế, cạnh tranh giữa các công ty diễn ra mạnh hơn nhất là các công ty  đến từ  các nước có ngành dệt phát triển như  Trung quốc,  Ấn độ, Pakistan, Inđônêxia,  Thái lan. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm bít tất của Công ty được xuất khẩu sang thị  trường Nhật bản, một thị trường nổi tiếng với yêu cầu cao về chất lượng và mẫu mã,   thì Công ty có đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.       CHƯƠNG 2 : CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY 2.1. Khái quát về các kế hoạch của doanh nghiệp: 2.1.1. Các loại kế hoạch: * Phân loại theo thời gian  : ­Kế  hoạch dài hạn : kế  hoạch dài hạn bao trùm lên khoảng thời gian dài khoảng 10  năm  ­Kế  hoạch trung hạn : Là sự  cụ  thể hóa những định hướng của kế  hoạch dài hạn ra   các khoảng thời gian ngắn hạn thường là 3 hoặc 5 năm . ­Kế  hoạch ngắn hạn :thường là kế  hoạch hằng năm và các kế  hoạch tiến độ  ,hành   động có thời hạn dưới 1 năm như : kế hoạch tháng ,quý * Theo khoản mục : 16 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 17. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà  ­Kế hoạch  khấu hao tài sản cố định  ­Kế hoạch Chi phí ­Kế hoạch giá thành ­Kế hoạch doanh thu tiêu thụ  ­Kế hoạch lợi nhuận  2.1.2. Cơ sở, căn cứ và phương pháp lập kế hoạch : *Kế hoạch khấu hao TSCĐ:     + Cứ  mỗi tháng , mỗi quý , mỗi năm công ty đều lập kế  hoạch khấu hao cho từng   loại tài sản.Tùy từng loại tài sản, từng tỷ lệ khấu hao theo quy định mà có những kế  hoạch trích khấu hao khác nhau. Ban quản lý thường xuyên theo dõi biến động của giá   cả  , sự  hao mòn của tài sản , nghiên cứu dự  báo những  ảnh hưởng của môi trường   xung quanh tác động lên sự  hao mòn của tài sản để  từ  đó đề  ra các mục tiêu cụ  thể  cũng như những giải pháp nhằm hạn chế sự hao mòn của TSCĐ và lập kế hoạch khấu  hao 1 cách chính xác , phù hợp với điều kiện hoạt động của công ty .     + Công ty lập kế hoạch khấu hao TSCĐ  theo phương pháp đường thẳng :           Khấu hao TSCĐ= Nguyên giá TSCĐ/ Thời gian sử dụng            Khấu hao tháng = khấu hao năm chia cho 12 tháng  *Kế hoạch chi phí sản xuất của công ty dựa trên cơ sở :       + Kế hoạch sản lượng        + Kế hoạch lao động – tiền lương        + Hệ thống định mức tiêu hao vật tư , thiết bị và đơn giá       + Tình hình thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh kỳ trước và cùng kỳ năm trước . *Kế hoạch doanh thu tiêu thụ :  ­Để  đảm bảo cho việc lập kế  hoạch được chính xác thì việc lập kế  hoạch tiêu thụ  sản phẩm cả  năm của xí nghiệp được lập căn cứ  vào các hợp đồng kinh tế  , các đơn   hàng được thực hiện ký kết trước thời điểm lập kế hoạch , và việc lập kế hoạch còn  được căn cứ  vào tình hình tiêu thụ  sản phẩm năm trước và kết quả  nghiên cứu , dự  đoán nhu cầu thị trường năm kế hoạch. Kế hoạch doanh thu tiêu thụ  SP quý được lập   17 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 18. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà  vào kế  hoạch tiêu thụ  SP cả  năm nhưng có sự  điều chỉnh cho phù hợp với tình hình  thực tế mới phát sinh. ­Trình tự lập kế hoạch :      + Phân tích và đánh giá các thông tin đã thu thập được từ các công tácđiều tra nghiên   cứu thị trường , công tác tiêu thụ SP      +chọn lựa ra những thông tin cần thiết đối với công tác tiêu thụ SP       +tổng hợp những thông tin đã lựa chọn để  đưa ra những dự  đoán về  nhu cầu thị  trường, khả năng sản xuất của công ty       + đặt ra mục tiêu thụ SP cần đạt được       + đề ra các biện pháp để thực hiện mục tiêu đã đặt ra và khắc phục những nhược   điểm đã mắc phải cho từng quý ­Phương Pháp tính :                                                  T= St x Gt Trong đó: T : doanh thu về tiêu thụ sản phẩm  St  : số lượng sản phẩm tiêu thụ của từng loại  Gt : giá bán đơn vị sản phẩm   *Kế hoạch lợi nhuận của công ty được lập dựa trên :     + Doanh thu      +  Giá vốn hàng bán      +  Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp  ­Lợi nhuận của công ty gồm 4 phần :    + Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ = doanh thu thuần về bán hàng và  cung cấp dịch vụ ­ giá vốn hàng bán     + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợ nhuận gộp +Doanh thu hoạt động   tài chính – Các loại chi phí     + Lợi nhuận khác = thu nhập khác – chi phí khác     + Lợi nhuận sau  thuế TNDN = Lợi nhuận trước thuế ­ Chi phí thuể TNDN  18 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 19. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà  *Kế hoạch giá thành được xây dựng trên cơ sở các chi phí sản xuất sản phẩm:    + Chi phí vật tư trực tiếp     + Chi phí nhân công trực tiếp     + Chi phí sản xuất chung    + Chi phí bán hàng    + Chi phí quản lý doanh nghiệp  2.1.3. Thời gian lập, bộ phận lập: ­ Kế hoạch khấu hao TSCĐ do phòng kế hoạch vật tư lập vào cuối năm  ­ Kế hoạch chi phí, do phòng tài chính kế toán của công ty lập theo yêu cầu cụ thể của   quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.  ­ Kế hoạch doanh thu tiêu thụ SP cả năm của công ty được lập vào giữa quý 4 năm báo   cáo ( khoảng cuối tháng 11 năm báo cáo ). 2.2.   Công tác hoạch định: 2.2.1. Hoạch định chiến lược tổng quát: Đến năm 2020, công ty phấn đấu trở thành DN số 1 toàn cầu vầ các sản phẩm dệt kim   và may mặc, bằng việc phát huy lợi thế  của quy trình sản xuất hiện có, công ty sẽ  chuyển sang sản xuất các sản phẩm bít tất mang phong cách thời trang hơn với kỳ  vọng sẽ gia tăng giá trị  cao hơn của sản phẩm truyền thống.Cải tiến năng lực nghiên   cứu và phát triển hiện nay để đáp ứng yêu cầu thiết kế và tự  sản xuất sản phẩm cho   người tiêu dùng. 2.2.2. Hoạch định năm, quý, tháng: BẢNG 2.2.2.1 Kế hoạch khấu hao TSCĐ của công ty  năm 2015 : 19 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
 20. Báo cáo thực tập nghiệp vụ tốt nghiệp         Giáo viên hướng dẫn : Lâm Phạm Thị Hải  Hà  trong đó : Nguồn NS  Nguồn DN tự bổ  Nội dung Tổng số  cấp  sung  Nguồn khác  1. Số đầu năm  20282805319 9487132835 748171185 10047501299 2. Số tăng trong  năm  3352923756 966575179 340499700 2045848877 3. Số giảm  trong năm  0 0 0 0 4. Số cuối năm  23635729075 10453708014 1088670885 12093350176             ( Nguồn phòng kế hoạch vật tư –công ty TNHH dệt kim Phũ vĩnh hưng ) 20 Nguyễn Giao Linh – K63DCQT01
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2