intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo thương mại điện tử

Chia sẻ: Tạ Thị Phương Hue | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:84

309
lượt xem
102
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hội nhập vào nền kinh tế thế giới đã đem lại cho nước ta những cơ hội thuận lợi mới cho phát triển kinh tế và là cơ sở quan trọng nhất cho việc tăng thu và ổn định nguồn ngân sách nhà nước. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế này, nhiều phương thức kinh doanh mới mẻ và hiện đại đã và đang được áp dụng và phát triển rất nhanh ở nước ta, trong đó phải kể đến phương thức giao dịch Thương mại điện tử (TMĐT)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thương mại điện tử

 1. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Bộ môn Hệ thống thông tin kinh tế THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Huyền. Sinh viên thực hiện : Tạ Thị Phương Huế Trần Thị Diệp Vũ Thị Thanh Tâm Cao Hồng Thúy Nguyễn Thị Huệ 1
 2. MỤC LỤC MỤC LỤC.......................................................................2 PHẦN 1 – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....................................................................................4 1. Đặt vấn đề................................................................................................................4 2. Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu.......................................................................4 2.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:...........................................................................4 2.2. Phương pháp nghiên cứu: ....................................................................................4 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.........................................................................4 3.1 Đối tượng nghiên cứu:........................................................................................5 3.2. Phạm vi nghiên cứu:............................................................................................5 PHẦN 2: NỘI DUNG........................................................................................................6 Chương 1: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRONG TMĐT....................................6 1.1. Khái niệm thị trường TMĐT................................................................................6 1.2. Các loại thị trường TMĐT..................................................................................7 1.3. Nghiên cứu thị trường trong TMĐT.....................................................................8 1.4. Các nguồn thông tin nghiên cứu thị trường TMĐT trên Internet. ......................................................................................................................................8 1.5. Nguồn thông tin về các thị trường nước ngoài.................................................10 1.6. Những nơi có thể tiếp cận thị trường phục vụ hoạt động nghiên cứu của bạn ....................................................................................................................................10 Chương 2: CÁCH THỨC LẤY VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN ............................11 TRÊN MẠNG...............................................................................................................11 2.1. Cách thức cung cấp thông tin trên mạng ..........................................................11 2.2. Cách thâu tóm thông tin trên mạng.....................................................................12 2.3. Tìm kiếm thông tin trên Internet.........................................................................13 Chương 3 : SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ TRONG GIAO DỊCH TMĐT................24 3.1. Thư điện tử ........................................................................................................24 3.2. Các chức năng có thể có của một hộp thư điện tử...........................................24 3.3. Phương thức hoạt động của một hệ thống thư điện tử...................................25 3.4. Sử dụng thư điện tử (Email)..............................................................................26 3.5. Tiếp thị bằng Email............................................................................................27 Chương 4: NHỮNG NGUỒN THÔNG TIN CÓ THỂ TÌM KIẾM VỀ NHỮNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH .........................................................................................28 4.1. Những nguồn thông tin có thể tìm kiếm về những đối thủ cạnh tranh...........28 4.2. Các thông tin về đối thủ cạnh tranh...................................................................29 4.3. Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh ..............................................................31 Chương 5: QUẢNG CÁO TRONG TMĐT..............................................................46 5.1. Quảng cáo trong TMĐT......................................................................................46 5.2. Quảng cáo trực tuyến ........................................................................................47 5.3. Một số hình thức quảng cáo trực tuyến phổ biến............................................51 Chương 6: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN TMĐT....................................53 6.1. Triển khai các tên miền mới..............................................................................53 6. 2. Triển khai TMĐT cho doanh nghiệp Việt Nam...............................................54 6.3. Giúp người truy cập dễ tìm ra trang Web của bạn...........................................54 2
 3. 6.4. Quản trị tốt website ...........................................................................................57 6.5. Hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến.......................................................59 6.6. Khai thác triệt để ưu điểm của phương thức thanh toán điện tử....................60 6.7. Khai thác triệt để hình thức quảng cáo..............................................................60 6.8. Bảo mật an toàn trong TMĐT?..........................................................................62 PHẦN 3: KẾT LUẬN......................................................................................................64 PHỤ LỤC..........................................................................................................................65 Phụ lục 1: Những trang web với siêu thị thông tin theo từng quốc gia và lục địa . 65 Phụ lục 2: Cách viết một thư điện tử......................................................................66 Phụ lục 3: Một số qui tắc (rules) để hộp thư của bạn tự động gửi thư trả lời ....67 Phụ lục 4: Bài kiểm tra để xác nhận thời gian viết thư..........................................70 Phụ lục 5: Quảng cáo ngành tin học kinh tế............................................................72 QUẢNG CÁO NGÀNH TIN HỌC KINH TẾ...............................................72 TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................................83 3
 4. PHẦN 1 – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1. Đặt vấn đề Hội nhập vào nền kinh tế thế giới đã đem lại cho nước ta những cơ hội thuận lợi mới cho phát triển kinh tế và là cơ sở quan trọng nhất cho việc tăng thu và ổn định nguồn ngân sách nhà nước. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế này, nhiều phương thức kinh doanh mới mẻ và hiện đại đã và đang được áp dụng và phát triển rất nhanh ở nước ta, trong đó phải kể đến phương thức giao dịch Thương mại điện tử (TMĐT). TMĐT đang là một xu thế phát triển mạnh mẽ trong các giao dịch kinh tế trên thế giới và đã bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây. Không khó để tìm hiểu về nội dung của khái niệm TMĐT vì điều này đã được nhiều nghiên cứu đề cập đến. Tuy nhiên ở Việt Nam TMĐT vẫn là một lĩnh vực khá mới. Chính vì thế, nhóm đã chọn nghiên cứu đề tài: ” Nghiên cứu thị trường TMĐT”. 2. Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Làm rõ về tình hình thị trường TMĐT và nghiên cứu về xu hướng, các phương thức sử dụng thư điện tử, cũng như các hình thức quảng cáo trong giao dịch điện tử, từ đó rút ra được giải pháp hiệu quả nhất cho việc phát triển TMĐT ở hiện tại và tương lai 2.2. Phương pháp nghiên cứu: Tiến hành nghiên cứu đề tài chủ yếu thông qua thu thập tài liệu liên quan trên Internet, ebook, sách báo, tạp chí..v.v. với những số liệu thực tế, các bảng biểu cũng như các hình ảnh minh hoạ. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
 5. 3.1 Đối tượng nghiên cứu: - Nghiên cứu thị trường trong TMĐT - Cách thức lấy và cung cấp thông tin trên mạng - Sử dụng thư điện tử trong giao dịch điện tử - Những nguồn thông tin có thể tìm kiếm về những đối thủ cạnh tranh - Quảng cáo trong TMĐT - Giải pháp để phát triển TMĐT 3.2. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu TMĐT trong thời kì vừa qua và nghiên cứu sự phát triển của TMĐT trong tương lai 5
 6. PHẦN 2: NỘI DUNG Chương 1: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRONG TMĐT 1.1. Khái niệm thị trường TMĐT Thị trường là nơi dùng để trao đổi Thông tin, Hàng hoá, Dịch vụ, Thanh toán. Thị trường tạo ra giá trị cho các bên tham gia: Người mua, Người bán, Người môi giới, Toàn xã hội. Đối với doanh nghiệp thị trường chính là khách hàng. Thị trường có 3 chức năng cơ bản: - Làm cho người mua và người bán gặp nhau - Hỗ trợ trao đổi thông tin, hàng hoá, dịch vụ và thanh toán bằng các giao dịch thị trường - Cung cấp một cơ sở hạ tầng để phục vụ và đưa ra các thể chế để điều tiết Các yếu tố cấu thành thị trường TMĐT gồm: Khách hàng: là người đi dạo trên web tìm kiếm, trả giá, đặt mua các sản phẩm. Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp chiếm 85% hoạt động của TMĐT Người bán: Có hàng trăm ngàn cửa hàng trên web thực hiện quảng cáo và giới thiệu hàng triệu các Web sites. Người bán có thể bán trực tiếp từ Web site hoặc qua chợ điện tử Hàng hoá : là các sản phẩm vật thể, hay số hoá, dịch vụ Cơ sợ hạ tầng: phần cứng, phần mềm, mạng internet Front-end: Cổng người bán, Catalogs điện tử, Giỏ mua hàng, Công cụ tìm kiếm, Cổng thanh toán Back-end: Xử lý và thực hiện đơn hàng, Quản lý kho, Nhập hàng từ các nhà cung cấp, Xử lý thanh toán, Đóng gói và giao hàng Đối tác, nhà môi giới: Nhà môi giới là người trung gian đứng giữa người mua và người bán Các dịch vụ hỗ trợ: Dịch vụ chứng thực điện tử, Dịch vụ tư vấn 6
 7. 1.2. Các loại thị trường TMĐT Cửa hàng trên mạng (Electronic storefronts) - là một Website của một doanh nghiệp dùng để bán hàng hoá và dịch vụ qua mạng thông qua các chức năng của Website. Thông thường Website đó gồm: Catalogs điện tử, Cổng thanh toán, Công cụ tìm kiếm , Vận chuyển hàng, Dịch vụ khách hàng, Giỏ mua hàng. Hỗ trợ đấu giá hoặc Cửa hàng/ siêu thị. Siêu thị điện tử (e-malls) – là một trung tâm bán hàng trực tuyến trong đó có nhiều cửa hàng điện tử. Người ta có thể phân loại: Siêu thị tổng hợp – là một chợ điện tử trong đó bán tất cả các loại hàng hoá, kết hợp siêu thị chuyên dụng chỉ bán một số loại sản phẩm thị hoàn toàn trực tuyến hoặc Sàn giao dịch (E-marketplaces) — là thị trường trực tuyến thông thường là B2B, trong đó người mua và người bán có thể đàm phán với nhau, có một doanh nghiệp hoặc một tổ chức đứng ra sở hữu. Có thể phân ra 3 loại sàn giao dịch TMĐT: - Sàn giao dịch TMĐT riêng do một công ty sở hữu: Công ty bán các sản phẩm tiêu chuẩn và sản phẩm may đo theo yêu cầu của công ty đó. Công ty mua là các công ty đặt mua hàng công ty bán - Sàn giao dịch TMĐT chung: là một chợ B2B thường do một bên thứ 3 đứng ra tổ chức tập hợp các bên bán và mua để trao đổi mua bán với nha - Sàn giao dịch TMĐT chuyên ngành- Consortia: Là tập hợp các người mua và bán trong một ngành công nghiệp duy nhất Cổng thông tin (Portal) là một điểm truy cập thông tin duy nhất để thông qua trình duyệt có thể thu nhận các loại thông tin từ bên trong một tổ chức. Người ta có thể phân loại cổng thông tin là nơi để tìm kiếm thông tin cần thiết, cổng giao tiếp là nơi các doanh nghiệp có thể gặp gỡ và trao đổi mua bán hàng hoá và dịch vụ và cao nhất là cổng giao dịch trong đó doanh nghiệp có thể lấy thông tin, tiếp xúc và tiến hành giao dịch. 7
 8. 1.3. Nghiên cứu thị trường trong TMĐT Nghiên cứu thị trường là việc thu thập thông tin về: kinh tế, công nghiệp, công ty, sản phẩm, giá cả, hệ thống phân phối, xúc tiến thương mại, hành vi mua hàng của thị trường mục tiêu. Mục đích nghiên cứu thị trường là tìm ra thông tin và kiến thức về các mối quan hệ giữa người tiêu dùng, sản phẩm, phương pháp tiếp thị, và các nhà tiếp thị. Từ đó: - Tìm ra cơ hội để tiếp thị - Thiết lập kế hoạch tiếp thi - Hiểu rõ quá trình đặt hàng - Đánh giá được chất lượng tiếp thị Khi nghiên cứu thị trường, người ta phải phân khúc thị trường, tức là chia thị trường ra thành nhóm logic để tiến hành tiếp thị, quảng cáo và bán hàng. Có thể sử dụng nhiều công cụ: điều tra, hỏi … Nghiên cứu thị trường TMĐT online là công cụ mạnh để nghiên cứu hành vi khách hàng, phát hiện ra thị trường mới và tìm ra lợi ích người tiêu dùng trong sản phẩm mới. Nghiên cứu thị trường trên cơ sở Internet có đặc trưng là khả năng tương tác với khách hàng thông qua giao tiếp trực tuyến, làm cho hiểu rõ hơn khách hàng, thị trường, và cạnh tranh. Nó giúp: - Xác định các đặc điểm mua hàng của cá nhân và nhóm - Tìm ra các yếu tố khuyến khích mua hàng - Biết được thế nào là trang web tối ưu - Cách xác định người mua thât - Khách hàng đi mua hàng ra sao - Xu hướng tiếp thị và sản phẩm mà thị trường cần 1.4. Các nguồn thông tin nghiên cứu thị trường TMĐT trên Internet. ITC (http://www.intracen.org) vừa mới biên soạn một thư mục của các cổng TMĐT. 8
 9. Chúng ta cũng có thể tìm thấy nó ở mục “Những bản tóm tắt đặc biệt” (Special Compendiums) qua các thông số dẫn đến các nguồn thông tin thương mại trên Internet . Các cổng đó được liệt kê ra làm 3 loại: Phục vụ cộng đồng (Service Communities), bao gồm các cổng như EI Engineering Village, có thể dùng địa chỉ: http://www.ei.org, nó cung cấp cho chúng ta sự hỗ trợ và hướng dẫn tìm kiếm trực tuyến, thông tin liên hệ về các chuyên gia kỹ sư, thông tin kỹ thuật và kinh doanh, và các công trình nghiên cứu công nghiệp mới nhất. Các cổng sản phẩm (Product Portals): bao gồm site của người Châu Á và cộng đồng Pacific Coconut địa chỉ: http://www.apcc.org.sg/index.htm, nó công bố những trang tin tức và các tài liệu khác, đưa thông tin chi tiết về các hội nghị, quảng cáo các sự kiện, là người giúp đỡ ý kiến và là tổ chức cung cấp các dịch vụ thúc đẩy thị trường phát triển. Các cổng quốc gia/lục địa (country/regional portals): một ví dụ là Intermundo Ejecutivo của Mêxicô, địa chỉ: http://www.mundocje.com.mx/. Site này cung cấp những thông tin về kinh tế, thương mại, công nghiệp và kỹ thuật của người Mêxicô cũng như các mục đặc biệt thú vị như Mujer Ejecutiva cho nữ thương nhân. Những thư mục khác tuy không phải là những thư mục đặc thù phục vụ cho TMĐT, nhưng nó cũng sẽ rất hữu dụng đối với những loại thương mại bình thường, ví dụ như những thư mục về cung ứng, xuất khẩu, nhập khẩu,v.v... Một vài thí dụ điển hình như: Hướng dẫn đến thư mục của những nhà nhập khẩu: Bertrand Jocteur- Monrozier. Miễn phí với các nước phát triển. Trung tâm thương mại thế giới UNTAD/ WTO,Palais des Nations,CH1211 Ðại lộ số 10, Thuỵ Ðiển. Ðiện thoại:+41 22 730 0111, Fax:+41 22 733 4439, E-mail: itereg@intracen.org .Danh sách được in thành những thư mục, những nhà nhập khẩu, cơ sở dữ liệu trực tuyến, cơ sở dữ liệu CD-ROM và các trang web . Mục liên hệ thông tin (Contact Information) của chỉ số dẫn tới nguồn thông tin thương mại trên Internet của ITC (xem phần trên). Thư mục của các tiểu thương người Châu Âu: Công ty trách nhiệm hữu hạn Newman Book, đường cầu Vauxhall số 32,Luân Ðôn SWIV 2SS, UK. Ðiện thoại: +44 171 973 6402, Fax: +44 171 973 4798, E-mail: pointer@hemming-group.co.uk 9
 10. 1.5. Nguồn thông tin về các thị trường nước ngoài. Hình 1.1 Thông tin thị trường theo đặc điểm từng nước theo các nguồn sau: CIA World Fact Book, xuất bản hàng năm. Agency Intelligent Agency có thể tìm được miễn phí ở địa chỉ : http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html cung cấp những thông tin về chính trị, địa lý và cơ sở hạ tầng, cũng như những chỉ số kinh tế cho các quốc gia và cá nhân. Country Commercial Guides, xuất bản hàng năm. Văn phòng chính phủ US, miễn phí tại địa chỉ : http://www.state.gov/www/about-state/business/com-guides/. Những hướng dẫn này cung cấp“cái nhìn toàn diện về các nước”, các môi trường thương mại, nền kinh tế thực dụng, những phân tích chính trị và thị trường. Economist Intelligence Unites Country Reports, xuất bản theo quý, 450$ một năm, mỗi năm phát hàn 04 lần. Cung cấp các thông tin về sự phát triển kinh doanh, các hàng rào kinh tế và chính trị của các quốc gia . Exporters’ Encyclopaedia, xuất bản thường xuyên. Cung cấp thông tin về các điều chỉnh thương mại, các yêu cầu tài liệu, vận tải và pháp luật liên quan đến thương mại của trên 220 nước.Internet là một nguồn thông tin hữu ích của siêu thị thông tin . Những trang web với siêu thị thông tin theo từng quốc gia và lục địa được liệt kê trong phụ lục 1 của bản báo cáo 1.6. Những nơi có thể tiếp cận thị trường phục vụ hoạt động nghiên cứu của bạn Một số IPO được liệt kê trong những chỉ số của ITC cũng có thể tự mình bán các bản nghiên cứu thị trường , lấy từ địa chỉ: http://www.intracen.org. Internet là một tài liệu nghiên cứu thị trường có nhiều ưu điểm. Hiện nay có rất nhiều các cổng thông tin chuyên môn về sản phẩm và công nghiệp, như cổng thông tin công nghiệp kim loại địa
 11. chỉ : http://www.metalsite.net, và cổng thông tin của ngành công nghiệp giấy và bột giấy, địa chỉ: http://www.pulpandpaper.net/ Chương 2: CÁCH THỨC LẤY VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN MẠNG 2.1. Cách thức cung cấp thông tin trên mạng Thông tin trên mạng là rất phong phú từ hàng triệu triệu trang web hiện có trên mạng. Người ta có thể tra cứu tìm kiếm moi nguồn thông tin trên mạng internet. Việc tìm kiếm thông tin từ các trang web cho doanh nghiệp một phương tiện nghiên cứu thị trường. Mặt khác, doanh nghiệp muốn nhiều doanh nghiệp khác tìm đến mình, vì vậy để cung cấp những thông tin có giá trị cho mọi người thì doanh nghiệp phải: - Ðảm bảo rằng những trang Web của mình được đăng ký với những phương tiện tìm kiếm như Alta Vista, Google và HotBot, và Yahoo - Quảng cáo trên những tạp chí in ấn hoặc tạp chí chuyên môn trực tuyến. - Ðẩy mạnh việc cung cấp miễn phí các thông tin giá trị đến nhóm khách hàng tiềm năng thông qua email và các tin tức được cập nhật kịp thời liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Các địa chỉ có thể tìm những thông tin có ích trên mạng Nếu doanh nghiệp có kế hoạch bán sản phẩm cho nước ngoài, điều cần thiết là những sản phẩm đó phải phù hợp với những tiêu chuẩn an toàn và sức khoẻ của quốc gia đó nên phải biết thông tin về những tiêu chuẩn đó và nó phải được cập nhật. Ví dụ một số site có ích là: Codex Alimentarius Commission, địa chỉ: http://www.fao.org, cung cấp những thông tin chi tiết về các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp, lương thực v.v. Các chính phủ, các cục quản lý tiêu chuẩn quốc gia và các tổ chức quốc tế đang bắt đầu cảm thấy việc phổ biến những tài liệu văn phòng thông qua Internet dễ dàng và rẻ hơn nhiều so với việc gửi các ấn phẩm được in ấn theo đường bưu điện. Một số website có ích, cũng là những website đặc trưng trong cơ sở dữ liệu “Các chỉ tiêu và tiêu chuẩn”của ITC, đó là: Codex Alimentarius Commission, địa chỉ: http://www.fao.org, cung cấp những thông tin chi tiết về giới hạn tối đa của phân bón và các tiêu chuẩn khác của ngành công nghiệp lương thực. 11
 12. Fish INFOnetwork, địa chỉ: http://www.fao.org/fi/globfish/fishery/globefi/doc/globe.htm cung cấp những thông tin và những mạng lưới liên kết của các ngành công nghiệp thuỷ sản lục địa. International Organisation for Standardization (ISO), địa chỉ: http://www.iso.ch/ cung cấp thông tin của tất cả các tổ chức quốc gia đã nối kết với ISO, những công cụ mới, và các công ty phải làm thế nào để có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO cho những sản phẩm của họ. Bạn có thể viết yêu cầu cho tổ chức này cung cấp những thông tin tiêu chuẩn đặc thù. Green Seal, địa chỉ: http://www.greenseal.org/, cung cấp thông tin về những thủ tục vệ sinh môi trường, xúc tiến sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm tiêu dùng có tinh thần trách nhiệm. Packinfo-World, là trang web của Tổ chức đóng gói thế giới (World Packing OrganisationWPO),địa chỉ: Packing Organisation -WPO),địa chỉ: http://www.packinfo- world.org/wpo/index.html, cung cấp những thông tin về các chỉ tiêu và tiêu chuẩn đóng gói. Mạng dịch vụ những tiêu chuẩn thế giới (World Standards Service Network), địa chỉ; http://www.wssn.net.WSSN/index.html, cung cấp những mạng liên lạc, những thông tin của tổ chức tiêu chuẩn thế giới (ISO), Uỷ ban kỹ thuật điện thế giới (IEC), Hiệp hội truyền hình thế giới (ITU), WSSN đồng thời cũng cung cấp các mạng liên lạc đến hầu hết các viện tiêu chuẩn quốc gia. Cơ sở dữ liệu trực tuyến chính như DIALOG (http://www.dialog.com) đã thiết lập những trang web để xúc tiến các dịch vụ của họ và thiết lập các phần mềm thông tin truy cập dễ dàng hơn mà không cần đến những sự kết nối của modem đặc biệt. 2.2. Cách thâu tóm thông tin trên mạng Tin tức trên web hiện nay nhiều vô kể và bạn không thể nào có đủ thời gian để đọc hết. Có một số công cụ và dịch vụ web có thể giúp bạn kiểm soát hiệu quả nguồn thông tin vô cùng phong phú này. Công nghệ tiến bộ nhanh chóng nhưng thông tin còn phát triển nhanh hơn. Khó mà theo kịp dòng thác tin blog và các nguồn tin trên Internet hiện nay nếu như bạn chỉ dùng trình duyệt web thông thường. Giải pháp cho vấn đề này là những dịch vụ giúp sàng lọc tin tức hiệu quả và các trình đọc tin (TĐT) cho phép đăng ký nhận tin để đọc như email, gmail… 12
 13. Gần như tất cả các giải pháp lọc tin trên web đều dựa trên nguồn tin dạng RSS (Really Simple Syndication) – định dạng XML đặc biệt dùng để quảng bá nhanh thông tin tóm lược của bài viết, tin blog... Nguồn tin RSS thường được nhận diện bằng ký hiệu "XML" hay "RSS" màu cam trên các website. Sau khi nhập nguồn tin (nhấn chuột phải lên ký hiệu "XML" để lấy địa chỉ liên kết) vào TĐT, trình này sẽ định kỳ kiểm tra nguồn tin để lấy tin mới. Những TĐT tốt cho phép bạn duyệt qua các site chỉ mất nửa thời gian so với dùng trình duyệt. Nếu phát hiện tình trạng "spam" ở một nguồn tin nào đó, bạn có thể ngưng không lấy tin từ nó nữa. 2.3. Tìm kiếm thông tin trên Internet - Tìm kiếm thông tin trên Internet Mạng Internet được cấu thành nên bởi hàng triệu máy vi tính, mỗi máy vi tính này lại có hồ sơ và trang web riêng của nó. Bằng cách nào mà bạn có thể tìm kiếm được những thông tin cần thiết. Thật may mắn, có những công cụ điện tử có chức năng như một danh bạ điện thoại sẽ giúp bạn tìm kiếm trực tuyến những hồ sơ và trang web đó. Những danh bạ này (thường được gọi là công cụ tìm kiếm) xuất hiện mỗi ngày và tìm kiếm trên Internet những chủ đề mới. Ngay khi chúng tìm được một chủ đề mới, chúng sẽ kiểm tra nội dung và tự động tạo ra cổng vào cho chủ đề này. Nếu bạn tạo cho mình một trang web hay một hồ sơ dữ liệu, nó sẽ được nằm trong danh sách của những danh bạ này chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, sẽ dễ dàng hơn cho những người truy cập vào trang web của bạn, bạn có thể tiến hành điền vào mẫu trong công cụ dò tìm một cách thủ công. 13
 14. Hình 2.1: Yahoo là một trong những thư mục web phổ biến nhất Khi trang web là chủ đề tìm kiếm của bạn – chẳng hạn bạn đang tìm kiếm một thị trường hiện hữu cho những nhà cung cấp rượu - bạn truy cập vào công cụ tìm kiếm và nhập vào từ khóa tìm kiếm của bạn. Công cụ tìm kiếm chính rất dễ truy cập bằng kênh Internet đó là trang web 15H16H16Hhttp://www.yahoo.com và trang web 16H17H17Hhttp://www.altavista.com. Có rất nhiều công cụ tìm kiếm khác, nhưng hai công cụ trên đây có thể chỉ ra cho bạn đường đi đúng nhất và cung cấp đường dẫn đến những công cụ tìm kiếm khác. 14
 15. Hình 2.2: Trang chủ của công cụ tìm kiếm AltaVista Nhập vào từ khóa của bạn để tìm kiếm – trong trường hợp này là rượu – và nhấp chuột vào nút Search. Công cụ tìm kiếm này sẽ kiểm tra dữ liệu cơ sở dữ liệu của chúng và hiển thị kết quả. Thông tin mà nó hiển thị là một đường dẫn đến trang web có thông tin về rượu,cùng với vài dòng đầu tiên mô tả nội dung của trang web này. Một khả năng khác là sử dụng các cổng thương mại (portal) mà bạn biết. Sở Thương mại TP.Hồ Chí Minh hiện đã thiết lập một cổng thương mại mà từ đó, bạn có thể tìm thấy nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Lần theo các liên kết, bạn có thể tìm thấy địa chỉ và mô tả từng doanh nghiệp. Bạn có thể viết email cho họ hoặc tổ chức một cuộc hẹn gặp dựa vào các thông tin mà bạn tìm thấy để bắt đầu những hợp tác kinh doanh. 15
 16. Hình 2.3: Chức năng tìm kiếm trong trang web của Sở TM TP HCM. (17H18H18Hwww.trade.hochiminhcity.gov.vn) - Lời khuyên Nếu bạn tìm kiếm sản phẩm với quá nhiều kết quả, lưu dữ liệu lại để đọc sau (khi bạn không kết nối Internet) nhằm mục đích là tiết kiệm hóa đơn điện thoại của bạn. Làm việc này với việc sử dụng lựa chọn File/Save As trong Web Browser (trình duyệt) để lưu trữ dữ liệu thành tập hồ sơ trong ổ đĩa cứng của bạn. Như một sự lựa 16
 17. chọn, tạo một thẻ đánh dấu vào trang này trong trình duyệt của bạn, và như vậy, bạn có thể trở lại trang web có chứa đựng kết quả mà bạn cần ngay lập tức. Để truy cập vào trang web được mô tả, nhấp vào đường dẫn của nó (được thể hiện bằng màu khác và thường được gạch dưới). Khi bạn đã xem qua trang web này, bạn có thể trở vềtrang web chứa kết quả tìm kiếm bằng cách sử dụng nút lệnh Back trong trình duyệt của bạn. - Tìm kiếm thông tin ở đâu Có rất nhiều cơ sở dữ liệu và thư viện trực tuyến, nơi mà bạn có thể để tìm kiếm thông tin mà bạn cần. Mỗi công cụ tìm kiếm này đều có những mục đích lợi ích khác nhau và hầu hết(không phải tất cả) đều không có tính phí sử dụng. 17
 18. Hình 2.4: Vinaseek, công cụ tìm kiếm do công ty Tinh Vân phát triển và vận hành (18H19H19Hwww.vinaseek.com) Nguồn thông tin từ các cổng thương mại của các cơ quan nhà nước tại Việt Nam cũng có thể là những nguồn thông tin phong phú giúp các bạn tìm thấy các đối tác tiềm năng hay các cơ hội đầu tư phát triển kinh doanh. Cổng TMĐT quốc gia, chẳng hạn, cho phép ta tìm kiếm các manh mối thương mại cũng như các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau hiện đang tìm kiếm 18
 19. đốitác hay có nhu cần phân phối sản phẩm. Những nguồn này thường khá tập trung và rất phù hợp với bước đầu khám phá cơ hội hợp tác kinh doanh qua Internet. Hình 2.5: Cổng TMĐT quốc gia (203H20H20Hwww.ecvn.gov.vn) - Yahoo! với trang web 21H21Hwww.yahoo.com, nhanh chóng và khá toàn diện. - AltaVista với trang web www.altavista.com , cung cấp dịch vụ cho Yahoo. Cả hai cơ sở dữ liệu này đều đang được sử dụng, vì mỗi công cụ này đều kéo thêm nhiều đường dẫn khác. 19
 20. - Google! Dành cho người Việt thì có trang web 20H2H2Hwww.google.com.vn và cung cấp yếu tố Việt Nam cho trang web. - Lycos với trang web 23H23Hwww.lycos.com , cung cấp cơ sở dữ liệu toàn diện và dịch vụ FPT (giao ước truyền tệp), dung lượng phụ thuộc theo sức chứa. Nó thường cung cấp nhiều thông tin về các tài liệu hoặc trang web hơn là Yahoo! Hay Alta Vista. - InfoSeek với trang web 2H24H24Hwww.infoseek.com và cung cấp một phạm vi lớn những thư viện bao gồm mọi loại hồ sơ, tài liệu và trang web trên Internet. Nó có một sự chọn lọc có giới hạn mà bạn có thể truy cập miễn phí, hoặc bạn có thể đăng nhập với một khoản phí để tìm kiếm mọi mảng dữ liệu. - McKinley và trang web 23H25H25Hwww.mckinley.com có một cơ sở dữ liệu nhỏ hơn những trang web khác. Điểm khác biệt là nó xem xét nội dung của dữ liệu một cách rất cẩn thận. - Nếu bạn nhận ra rằng những công cụ tìm kiếm này mang về quá nhiều thông tin (hàng ngàn nhóm tài liệu cho một sự tìm kiếm đơn giản), bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm hỗ trợ như AskJeeves (24H26H26Hwww.askjeeves.com). Gõ vào câu hỏi bằng ngônngữ tiếng Anh bình dân và nó sẽ hiện ra một danh sách ngắn những câu trả lời có khả năng - những mẩu tin có giá trị hơn những thông tin quá tải. - Những dịch vụ mới Nếu bạn muốn giữ cho những tin tức và bài báo cáo luôn được cập nhật hàng ngày, bạn nên xem qua những dịch vụ sau - dịch vụ tốt nhất được bố trí ở Mỹ. - CNN với trang web 25H27H27Hwww.cnn.com. Trang web này cung cấp một nơi tuyệt vời tốcđộ xử lý nhanh những tin tức về các bài báo cáo, phân tích, thời tiết và nhiều thứ khác nữa. - ABC với trang web www.abc.com, cung cấp dịch vụ cạnh tranh với CNN nhưng nhấn mạnh vào những điểm nổi bật. - BBC với trang web 26H28H28Hwww.bbc.co.uk cung cấp đường dẫn tới những chương trình và tin tức của BBC. - MSNBC với trang web 27H29H29Hwww.msn.com cung cấp tin tức được cập nhật mới nhất về các vấn đề thế giới nhắm vào những tin tức ở Mỹ. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2