Báo cáo tình hình biến động nhân sự_55 NL-P.TCCB

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
349
lượt xem
66
download

Báo cáo tình hình biến động nhân sự_55 NL-P.TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'báo cáo tình hình biến động nhân sự_55 nl-p.tccb', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tình hình biến động nhân sự_55 NL-P.TCCB

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu mẫu số: 55 NL-P.TCCB PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị báo cáo: Phòng TCCB Đơn vị nhận: Phòng HCTH BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ TRONG QUÝ NĂM A. Biến động tăng Mã TT Họ và tên Ngày sinh Lý do tăng Kể từ ngày Chức danh/chức vụ Trình độ Bộ môn/Trung tâm Ghi chú ngạch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 2 B. Biến động giảm Mã TT Họ và tên Ngày sinh Lý do giảm Kể từ ngày Chức danh/chức vụ Trình độ Bộ môn/Trung tâm Ghi chú ngạch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 2 Người lập biểu Ngày tháng năm 20.. Trưởng Phòng Chú thích: (5) : Lý do tăng/giảm: Ghi rõ Chuyển công tác đến, tuyển mới hoặc điều động, nghỉ việc, nghỉ hưu, chuyển đi…. (6): Kể từ ngày ký hợp đồng chính thức hoặc chấm dứt hợp đồng (7): Chức vụ hiện tại ví dụ : Nghiên cứu viên hoặc CBGD …. (8): Ghi đầy đủ các loại bằng cấp và năm tốt nghiệp ví dụ: ĐH.1998; Ths.2002; TS.2007 (9): Bộ môn/Trung tâm/Tổ chuyên môn trực thuộc đơn vị. Định kỳ gửi báo cáo: 3 tháng/lần; gửi vào ngày 25 của tháng cuối quý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản