Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của công nhân ngành dệt may tại TP.HCM

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:157

0
52
lượt xem
13
download

Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của công nhân ngành dệt may tại TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài báo cáo: hệ thống lại lý thuyết về lòng trung thành, xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của công nhân trong các doanh nghiệp ngành dệt may TP.Hồ Chí Minh, đo lường mức độ lòng trung thành của công nhân trong các doanh nghiệp ngành dệt may TP.Hồ Chí Minh, nghiên cứu sự biến động của số lượng công nhân trong các DN ngành dệt may TP.Hồ Chí Minh, đề xuất kiến nghị và đưa ra giải pháp cho các vấn đề được tìm thấy. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của công nhân ngành dệt may tại TP.HCM

BỘ CÔNG THƢƠNG<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM<br /> -----------------KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> BÁO CÁO TỐT NGHIỆP<br /> <br /> NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ<br /> ẢNH HƢỞNG TỚI SỰ TRUNG THÀNH<br /> CỦA CÔNG NHÂN TRONG CÁC DOANH<br /> NGHIỆP NGÀNH DỆT MAY TẠI TP. HCM<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH – D340101<br /> <br /> GVHD : PGS.TS. NGUYỄN MINH TUẤN<br /> SVTH : NHÓM 18<br /> 1. Hoàng Nguyễn Ngọc Hưng (NT) – 11065151<br /> 2. Nguyễn Thị Tố Loan – 11070231<br /> 3. Hoàng Thị Hồng Ngọc – 11089781<br /> 4. Nguyễn Văn Thường – 11004316<br /> LỚP<br /> <br /> : DHQT7B<br /> <br /> KHÓA : 2011-2015<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh, tháng 06, năm 2015<br /> <br /> BỘ CÔNG THƢƠNG<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM<br /> -----------------KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> BÁO CÁO TỐT NGHIỆP<br /> <br /> NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ<br /> ẢNH HƢỞNG TỚI SỰ TRUNG THÀNH<br /> CỦA CÔNG NHÂN TRONG CÁC DOANH<br /> NGHIỆP NGÀNH DỆT MAY TẠI TP. HCM<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH – D340101<br /> <br /> GVHD : PGS.TS. NGUYỄN MINH TUẤN<br /> SVTH : NHÓM 18<br /> 1. Hoàng Nguyễn Ngọc Hưng (NT) – 11065151<br /> 2. Nguyễn Thị Tố Loan – 11070231<br /> 3. Hoàng Thị Hồng Ngọc – 11089781<br /> 4. Nguyễn Văn Thường – 11004316<br /> LỚP<br /> <br /> : DHQT7B<br /> <br /> KHÓA : 2011-2015<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh, tháng 06, năm 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng chúng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp này là trung thực và chưa từng được ai<br /> công bố trong bất kì công trình nào khác.<br /> Tác giả luận văn tốt nghiệp<br /> TP. HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2015<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> ****<br /> Để hoàn thành được bài luận văn này, trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân<br /> thành nhất đến giảng viên hướng dẫn của mình là PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, là<br /> giảng viên và là Trưởng Khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Công Nghiệp<br /> TP. HCM. Thầy đã tận tình và trực tiếp hướng dẫn chúng tôi trong suốt quá trình<br /> thực hiện bài luận văn này.<br /> Ngoài ra chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Vũ Thị Mai Chi, giảng<br /> viên bộ môn Nghiên cứu Marketing; thầy Hà Trọng Quang và thầy Nguyễn Minh<br /> Toàn, giảng viên bộ môn SPSS. Nhờ sự giảng dạy chu đáo của họ, chúng tôi mới có<br /> đủ kiến thức về nghiên cứu khoa học và những kỹ năng sử dụng phần mềm SPSS để<br /> có đủ sự tự tin khi làm bài luận văn này.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản