Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " BIÊN BẢN TRẢ LẠI TÀI LIỆU, TANG VẬT BỊ TẠM GIỮ"

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1.090
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu biên bản trả lại tang vật tài liệu bị tạm giữ theo Mẫu số: 13/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " BIÊN BẢN TRẢ LẠI TÀI LIỆU, TANG VẬT BỊ TẠM GIỮ"

  1. Mẫu số: 13/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỊNH THANH TRA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐOÀN THANH TRA.................. BIÊN BẢN TRẢ LẠI TÀI LIỆU, TANG VẬT BỊ TẠM GIỮ - Căn cứ Quyết định số.............ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc thanh tra ................................................................................................................................ tại.............................................................................................................................................; - Căn cứ Quyết định số .............ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế; - Căn cứ Quyết định số ..............ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ, Hôm nay, hồi ..... giờ..... ngày ..... tháng ..... năm ......... Tại:............................................................................................................................................ Chúng tôi gồm: 1. .................................................................. Chức vụ:........................................................; 2. .................................................................. Chức vụ:........................................................; ................................. Người có tài liệu, tang vật bị tạm giữ được hoàn trả là: Ông (bà)/tổ chức:....................................................... – Mã số thuế:.......................................; Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ................................................................... do ............................. cấp ngày................................ Địa chỉ: ...................................................................................................................................... Với sự chứng kiến của: 1. Ông (bà) ....................................... Nghề nghiệp:...................................................................; Giấy chứng minh nhân dân số:.................................; Ngày cấp: ...............; Nơi cấp:...............; Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................; 2. Ông (bà) ....................................... Nghề nghiệp:...................................................................; Giấy chứng minh nhân dân số:.................................; Ngày cấp: ...............; Nơi cấp:...............; Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................; Tiến hành lập biên bản hoàn trả tài liệu, tang vật bị tạm giữ gồm: STT Tên tài liệu, tang vật Số lượng Chủng loại, tình trạng tài liệu, tang Ghi chú vật
  2. Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tài liệu, tang vật được trả lại. Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: Ý kiến bổ sung khác (nếu có). NGƯỜI THỰC HIỆN HOÀN TRẢ TÀI LIỆU, TANG VẬT (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC) CÓ NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN TÀI LIỆU, TANG VẬT ĐƯỢC HOÀN TRẢ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI CHỨNG KIẾN ĐỊA DIỆN CHÍNH QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: 1. Trường hợp trong số những người chứng kiến có đại diện chính quyền địa phương thì phải ghi rõ họ tên và chức vụ. 2. Trong Bảng kê tài liệu, tang vật trả lại cần ghi chú rõ tài liệu, tang vật có được niêm phong không và tình trạng niêm phong. 3. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2