Biểu mẫu: "Biên nhận hồ sơ"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
662
lượt xem
45
download

Biểu mẫu: "Biên nhận hồ sơ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Biên nhận hồ sơ" được dùng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/ HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7  HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Biên nhận hồ sơ"

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/ HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7  HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ     Số :____/_______ BIÊN NHẬN HỒ SƠ  1 Công ty Quản lý  nhà………….2 có  nhận  được hồ  sơ   đề  nghị mua nhà  ở  thuộc sở hữu Nhà nước. của Ông (Bà): ..........................................sinh năm :........................................... Chứng minh nhân dân số :.......................do :...................................................... cấp  ngày :..........................tháng.......................năm.......................................... Địa chỉ thường trú :............................................................................................... ............................................................................................................................. SỐ BẢN STT TÊN CÁC LOẠI GIẤY TỜ CHÍNH  SAO 1. Đơn đề nghị mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước 2. Hợp đồng thuê nhà chính thức 3. Hộ khẩu thường trú của người đề nghị mua nhà 4. Giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị mua nhà Các Giấy tờ  chứng minh diện chính sách do cơ  quan  5. Nhà nước có thẩm quyền cấp 6. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn 7. Quyết định ly hôn 8. Giấy chứng tử Bản tường trình về việc đã được hưởng chính sách nhà  9. ở , đất ở 10. Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 1 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 2 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó
  2. Ghi chú :  thời gian giải quyết bán nhà cho người đang thuê tối đa không   quá 02 tháng (không kể thời gian giải quyết yêu cầu bổ túc hồ sơ, nộp tiền mua   nhà và giải quyết các tranh chấp khiếu nại) ............., ngày....... tháng .....  năm............  Người nhận (ký và ghi rõ họ và tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản