Biểu mẫu " Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
209
lượt xem
39
download

Biểu mẫu " Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp"

  1. CHI TIẾT MUA HÀNG THEO NHÀ CUNG CẤP Từ ngày :................Đến ngày :................... Mã nhà cung cấp :.............................Tên nhà cung cấp :..................................... Ngày Số Loại Mã hàng Tên hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng trả  Giảm giá  lại /Trả lại Cộng
Đồng bộ tài khoản