intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ/CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG- Mẫu TBPH- Phụ lục số 03 "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
410
lượt xem
43
download

BIỂU MẪU " THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ/CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG- Mẫu TBPH- Phụ lục số 03 "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu thông báo phát hành chứng chỉ quỹ/ cổ phiếu ra công chúng theo Mẫu TBPH Phụ lục số 03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ/CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG- Mẫu TBPH- Phụ lục số 03 "

  1. Phụ lục số 03 Mẫu TBPH (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ/CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số /GCNĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày....). 1. Tên công ty quản lý quỹ/công ty đầu tư chứng khoán: 2. Số giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ 3. Địa chỉ trụ sở chính: 4. Số điện thoại, số fax: 5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có) 6. Tên, địa chỉ ngân hàng giám sát: 7. Chứng chỉ/cổ phiếu chào bán: - Tên quỹ - Số giấy chứng nhận lập quỹ, giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán (trường hợp chào bán thêm) - Thời hạn hoạt động, vốn điều lệ của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán - Tên chứng chỉ quỹ, cổ phiếu - Mệnh giá - Số lượng đăng ký chào bán 8. Tổng số vốn dự kiến huy động 9. Giá phát hành 10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 11. Số lượng đăng ký mua tối đa: 12. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày....đến ngày.... 13. Địa điểm nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ/cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch: (Tên, số điện thoại, địa điểm của các đại lý phân phối) ...., ngày....tháng...năm..... (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán ….. (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2